Kako bi studentima olakšao finansiranje studija Univerzitet Metropolitan otvorio je različite mogućnosti stipendiranja.

 

Kroz realizaciju programa i projekata namenjenih sadašnjim i budućim studentima Osnovnih akademskih studija na Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu za menadžment ili Fakultetu digitalnih umetnosti, Univerzitet Metropolitan je omogućio nekoliko različitih načina za dobijanje stipendija.

 

Pre svega tu su tradicionalna takmičenja za učenike srednjih škola na kojima pobednici dobijaju punu stipendiju za Osnovne akademske studije ili nagradne vaučere za pokrivanje određenog iznosa školarine.

 

DUALNO OBRAZOVANJE je najsavremeniji model studiranja u svetu, a Univerzitet Metropolitan je prva obrazovna institucija u Srbiji i regionu koja je uvela DUALNO obrazovanje u svoj sistem rada. Univerzitet Metropolitan u saradnji sa svetski poznatim kompanijama nudi stipendije za sve zainteresovane maturante.

 

Kao društveno odgovorna institucija Univerzitet Metropolitan, uz podršku Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, budućim studentima koji žive u nerazvijenim opštinama pruža mogućnost da uz umanjenje školarina od 50%, studiraju u svom gradu koristeći sistem internet (online) studija. Posebna pažnja poklanja se osobama sa invaliditetom koje imaju mogućnost da upišu željene studijske programe sa umanjenjem školarine.

 

SPECIJALNI POPUSTI

TAKMIČENJA ZA SREDNJOŠKOLCE

PRIJAVE ZATVORENE

PRIJAVE ZATVORENE

PRIJAVE ZATVORENE

PRIJAVE ZATVORENE

PRIJAVE ZATVORENE