UNIVERZITET METROPOLITAN – VAŠ PUT ZA SIGURNU I USPEŠNU IT KARIJERU!

Master programi Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan namenjeni su svim kandidatima zainteresovanim da nastave školovanje iz najatraktivnijih IT oblasti.

Naši master programi su namenjeni profesionalcima koji rade u IT industriji i koji žele da steknu više zvanje, kako bi poboljšali svoje kompetencije i prilike za karijeru. Takođe, master programi namenjeni su i ambicioznim ljudima koji nisu završili osnovne studije iz oblasti IT, a koji žele da započnu novu karijeru iz ove najperspektivnije oblasti. Kroz master programe Fakulteta informacionih tehnologija, studenti će steći znanja i veštine potrebne za efikasno definisanje, projektovanje, implementaciju i podršku IT sistema u stvarnom IT okruženju.

ZAŠTO MASTER STUDIJE NA FAKULTETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA UNIVERZITETA METROPOLITAN?

Master studije na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan su usklađene sa međunarodnim standardima (IEEE i ACM), a u skladu sa tim diploma je priznata u celom svetu. Takođe, studenti smatraju da smo #1 po savremenosti studiranja i zato smo mi Univerzitet koji preporučuju studenti!

MASTER AKADEMSKE STUDIJE NA FAKULTETU INFORMACIONIH TEHNOLOGJA ORGANIZUJU SE IZ OBLASTI:

Master studije - Univerzitet Metropolitan - Inteligentni i napredni softverski sistemi
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Informacione tehmnologije i sistemi - Informacioni sistemi ogranizacija
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Informacione tehmnologije i sistemi - Sajber bezbednost

Naši Master programi kombinuju najnoviju naučnu teoriju i praktično iskustvo sa IT industrijskim standardima. Studijski programi su kreirani na osnovu trenutnih zahteva i potreba IT kompanija, što omogućava master studentima da svoje kompetencije, znanje i zvanje podignu na viši nivo, u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada i napredovanja u trenutnoj IT karijeri.

Nakon uspešno završenog studijskog programa Inteligentni i napredni softverski sistemi studenti stiču zvanje Master inženjer softvera, dok se nakon završenog programa Informacione tehnologije i sistemi stiče zvanje Master inženjer informacionih tehnologija i sistema.

FLEKSIBILNE STUDIJE ZA ZAPOSLENE

Naši profesori su vrhunski stručnjaci, sa dugogodišnjim iskustvom u IT industriji, koji će studentima na Master programu biti na raspolaganju 1 na 1.

Takođe, svakom studentu se na početku studija dodeljuje profesor-mentor, koji će biti tu da studentu pomogne u toku studiranja i da prati njegov rad i razvoj. Svrha personalizovanog profesora-mentora je da u svakom momentu studentu da povratne informacije kako da poboljša ishode učenja, kao i da podrži studenta u prevazilaženju eventualnih poteškoća ili izazova na koje će student nailaziti, a sve u cilju da se studentu osigura uspešan završetak studija.

Kroz svaki predmet se prolazi koz niz predavanja, seminara i tutorijala, a tokom čitavog programa naglasak je na samostalnom učenju, kritičkom razmišljanju i nezavisnom istraživanju koje podržava vaš akademski i lični razvoj.

KARIJERA NAKON MASTER STUDIJA

Istinski naglasak stavljamo na razvoj praktičnih veština koje će master studentima omogućiti da se prekvalifikuju ili podignu svoju karijeru na viši nivo. To podrazumeva komunikacijske, analitičke i veštine rešavanja problema, kao i tehničke veštine i sposobnost da rade samostalno ili kao deo tima.

Nakon završenih master studija, u zavisnosti od odabira studijskog programa, studenti će imati sposobnosti i brojne mogućnosti za karijeru širokog spektra računarskih oblasti, uključujući softversko inženjerstvo, sistemsku analizu, računarske mreže, razvoj i upravljanje bazama podataka, testiranje softvera, upravljanje projektima, kao i digitalnu forenziku, razvoj softvera ili informacionog sistema, sa aspekta bezbednosti informacija (bezbednosno softversko inženjerstvo).

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA >>

ŠKOLARINE

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Inteligentni i napredni softverski sistemi 2.990 €
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI #1 Usmerenje: Informacioni sistemi organizacija 2.990 €
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI #2 Usmerenje: Sajber bezbednost 2.990 €


* Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.
10% popusta za studente sa Univerziteta Metropolitan

Pitajte nas

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *