UNIVERZITET METROPOLITAN – VAŠ PUT ZA SIGURNU I USPEŠNU IT KARIJERU!

100% online master programi Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan namenjeni su svim kandidatima zainteresovanim da nastave školovanje iz najatraktivnijih IT oblasti.

Master programi namenjeni su ambicioznim ljudima koji nisu završili osnovne studije iz oblasti IT-ja, a koji žele da započnu novu karijeru iz ove najperspektivnije oblasti. Takođe, naši online master programi su namenjeni i profesionalcima koji rade u IT industriji i koji žele da steknu više zvanje, kako bi poboljšali svoje kompetencije i prilike za karijeru. Kroz master programe Fakulteta informacionih tehnologija, studenti će steći znanja i veštine potrebne za efikasno definisanje, projektovanje, implementaciju i podršku IT sistema u stvarnom IT okruženju.

ZAŠTO MASTER STUDIJE NA FAKULTETU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA UNIVERZITETA METROPOLITAN?

Ključni razlozi za odabir master studija na Fakultetu informacionih tehnologija, Univerziteta Metropolitan su što su svi programi AKREDITOVANI i usklađeni sa međunarodnim standardima (IEEE i ACM), diploma je priznata u celom svetu, kao i zbog toga što studenti smatraju da smo #1 po savremenosti studiranja!

MASTER AKADEMSKE STUDIJE NA FAKULTETU INFORMACIONIH TEHNOLOGJA ORGANIZUJU SE IZ OBLASTI:

Master studije - Univerzitet Metropolitan - Softversko inženjerstvo
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Informacioni sistemi
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Bezbednost informacija

Naši master programi kombinuju najnoviju naučnu teoriju i praktično iskustvo sa IT industrijskim standardima. Studijski programi su kreirani na osnovu trenutnih zahteva i potreba IT kompanija, što omogućava master studentima da svoje kompetencije, znanje i zvanje podignu na viši nivo, u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada i napredovanja u trenutnoj IT karijeri.

Nakon uspešno završenog studijskog programa Softversko inženjerstvo i Informacioni sistemi, studenti dobijaju zvanje Master inženjera i Master informatičara sa završenim programom Bezbednost informacija.

#1 STUDIJE U SRBIJI ZA ZAPOSLENE – 100% ONLINE MASTER PROGRAMI

Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, diploma stečena preko Interneta izjednačena je sa diplomom stečenom na tradicionalnoj nastavi, i u pogledu stečenog znanja i u pogledu zvanja. Studentima su 24 časa dostupna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita, što omogućava zaposlenim studentima uspešno studiranje, s obzirom da mogu sami da određuju dinamiku učenja i praćenja nastave, u skladu sa svojim privatnim i poslovnim obavezama.

Naši profesori su vrhunski stručnjaci, sa dugogodišnjim iskustvom u IT industriji, koji će studentima na Master programu biti na raspolaganju 1 na 1, jer online studije ne isključuju i živu komunikaciju sa predavačima. Studenti mogu da zakažu konsultacije sa profesorima i asistentima putem video konferencije ili u prostorijama Univerziteta, kad god im to bude potrebno.

Takođe, svakom studentu se na početku studija dodeljuje profesor-mentor, koji će biti tu da studentu pomogne u toku studiranja i da prati njegov rad i razvoj. Svrha personalizovanog profesora-mentora je da u svakom momentu studentu da povratne informacije kako da poboljša ishode učenja, kao i da podrži studenta u prevazilaženju eventualnih poteškoća ili izazova na koje će student nailaziti, a sve u cilju da se studentu osigura uspešan završetak studija.

Kroz svaki predmet se prolazi koz niz predavanja, seminara i tutorijala, a tokom čitavog programa naglasak je na samostalnom učenju, kritičkom razmišljanju i nezavisnom istraživanju koje podržava vaš akademski i lični razvoj.

Zaposlenim studentima master programa, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju se pruža mogućnost posebnog režima studiranja – 30 ESPB godišnje, što podrazumeva da studenti jednogodišnjeg master programa mogu da studiraju dve godine, ukoliko im tako više odgovara zbog poslovnih obaveza. Na ovaj način, studenti mogu za jednu školsku godinu da slušaju i polažu ispite iz jednog semestra.

KARIJERA NAKON MASTER STUDIJA

Istinski naglasak stavljamo na razvoj praktičnih veština koje će master studentima omogućiti da se prekvalifikuju ili podignu svoju karijeru na viši nivo. To podrazumeva komunikacijske, analitičke i veštine rešavanja problema, kao i tehničke veštine i sposobnost da rade samostalno ili kao deo tima.

Nakon završenih master studija, u zavisnosti od odabira studijskog programa, studenti će imati sposobnosti i brojne mogućnosti za karijeru širokog spektra računarskih oblasti, uključujući softversko inženjerstvo, sistemsku analizu, računarske mreže, razvoj i upravljanje bazama podataka, testiranje softvera, upravljanje projektima, kao i digitalnu forenziku, razvoj softvera ili informacionog sistema, sa aspekta bezbednosti informacija (bezbednosno softversko inženjerstvo).

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA >>

ŠKOLARINE

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 2.500 €
Bezbednost informacija 2.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 2.500 €


* Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.
10% popusta za studente sa Univerziteta Metropolitan

Pitajte nas

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *