Milan Todorović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Inženjerski i operacioni menadžment
Stečeno zvanje: Apsolvent četvrte godine
Pozicija u kompaniji: Izvršni direktor


Radmila Milijančević

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Damir Čedić

Fakultet i studijski program: FIT – MAS – Bezbednost informacija
Stečeno zvanje: Master Informatičar
Pozicija u kompaniji: Pomoćnik direktora


Nevena Todorović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner
Pozicija u kompaniji: Preduzetnik

 


Andrijana Antonić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing
Stečeno zvanje: Marketing menadžer
Pozicija u kompaniji: Referent za izradu idejnih grafičkih rešenja

Aleksandar Ivković

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing
Stečeno zvanje: Master menadžmenta i biznisa
Pozicija u kompaniji: Rukovodilac marketing službe


Saša Mihajlović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Fotograf


Branislav Kurbalija

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Software developer


Dragan Milovanović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Senior Software Engineer


Srđan Maksimović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Team Leader


Goran Đurović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Operacioni Menadžment
Stečeno zvanje: Inženjer menadžmenta
Pozicija u kompaniji: Rukovodilac IT operacija


Vladislav Dragosavac

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Administrator sistema


Aleksandar Đokić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Level Designer


Jelena Stanković

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing
Stečeno zvanje: Marketing menadžer
Pozicija u kompaniji: Business Development Executive


Anđela Plećaš

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Menadzment u sportu
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: Assistant


Milena Nićić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Dizajner


Nikola Ranđelović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: Šef nabavke


Mihailo Arnaut

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Menadžment IT Sistema 3
Stečeno zvanje: Menadžer IT sistema
Pozicija u kompaniji: iTAM DevOps Specialist


Predrag Vidović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner

Zlata Mrkaljević

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Miloš Jeličić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Direktor IT sektora


Maja Sejdinović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Junior designer


Miloš Pavlićević

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Web developer


Đorđe Keković

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: IT Menadžer


Goran Karić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing
Stečeno zvanje: Marketing menadžer
Pozicija u kompaniji: Vođa sektora


Gordana Vasiljević

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Adam Rakićević

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Dizajner


Nemanja Todić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Vlasnik


Irena Vujović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Operacioni Menadžment
Stečeno zvanje: Inženjer menadžmenta
Pozicija u kompaniji: Tehnolog kalkulant

Ljubica Kačavenda Nikolić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing
Stečeno zvanje: Master menadžer
Pozicija u kompaniji: Marketing (stručni savetnik)

Milijana Mosurović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Operacioni Menadžment
Stečeno zvanje: Inženjer menadžmenta
Pozicija u kompaniji: Referent za pravne poslove

Milina Krejović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing 3
Stečeno zvanje: Menadžer
Pozicija u kompaniji: Stručni saradnik


Filip Milovanović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner-grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Priprema grafičke štampe


Marko Maletić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Web developer


Katarina Radić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner- grafički dizajn
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Dalibor Jankovski

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije
Stečeno zvanje: Diplomirani inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: IT Consultant


Marko Medojević

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Senior Developer


Milan Vujadinović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: System Administrator


Gordana Žunić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: IT Tehničar


Aleksandar Jovanov

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Saradnik za bezbednost informacija

 
 


Ivana Jevremović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Marketing Menadžer

Valentina Paunović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Istraživač saradnik i asistent

Nikola Tomić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Isum

Vuk Vasić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Direktor centra za razvoj E-learninga

Danijela Lišanin Brkić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: PR Menadžer

Andrea Vukomanov

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing 3
Stečeno zvanje: Menadžer
Pozicija u kompaniji: Marketing menadžer

Valentina Katić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Inzenjerski i Operacioni Menadžment
Stečeno zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta
Pozicija u kompaniji: Ljudski resursi

Katarina Cvetković

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Inzenjerski i Operacioni Menadžment
Stečeno zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta
Pozicija u kompaniji: Asistent rektora i administrator projekata

Madlena Domazet

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Docent i Saradnik

Igor Sabo

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Asistent


Vladimir Tešić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Product Specialist


Niko Božović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Senior Software Developer


Boris Hristov

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Programer


Mitar Stjepčević

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Softverski Inženjer


Stefan Marjanović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: Komercijalista


Marina Perić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Koordinator poslova primene informacionih tehnologija


Nedeljko Pavlović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: CTO


Jovan Katić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: System Administrator


Igor Pantelić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Rukovodilac sektora za razvoj i izveštavanje


Aleksandar Slijepčević

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Senior Software Engineer


Nemanja Vlahović

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije 3
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: Menadžer firme


Jovica Ilić

Fakultet i studijski program: FIT – OAS – Informacione Tehnologije
Stečeno zvanje: Inženjer informacionih tehnologija
Pozicija u kompaniji: System Administrator


Miroslava Savić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Menadžment IT Sistema 3
Stečeno zvanje: Menadžer IT sistema
Pozicija u kompaniji: Planer Proizvodnje


Nemanja Kalanović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: Personalni trener


Danko Zloporubović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Menadžment IT Sistema 3
Stečeno zvanje: Menadžer IT sistema
Pozicija u kompaniji: Vlasnik


Ana Ljubomirović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Menadžment IT Sistema 3
Stečeno zvanje: Menadžer IT sistema
Pozicija u kompaniji: Saradnik za opšte i pravne poslove


Nemanja Stevanović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: Asistent logistike


Jelena Samardžić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Operacioni Menadžment 3
Stečeno zvanje: Inženjer menadžmenta
Pozicija u kompaniji: Pomoćnik direktora interne revizije


Rade Nikolić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Menadžment IT Sistema 3
Stečeno zvanje: Menadžer IT sistema
Pozicija u kompaniji: Biznis analitičar


Siniša Berić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing 3
Stečeno zvanje: Menadžer
Pozicija u kompaniji: Administrator mreže i telekomunikacija


Gordana Jelić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer
Pozicija u kompaniji: Key Account Manager


Miloš Jocović

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing 3
Stečeno zvanje: Project Manager
Pozicija u kompaniji: Menadžer


Aleksandra Lazić

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Biznis i Marketing
Stečeno zvanje: Quantitative Insights Executive
Pozicija u kompaniji: Diplomirani menadžer


Aleksandra Bulatović Stanojević

Fakultet i studijski program: FM – OAS – Marketing 3
Stečeno zvanje: Menadžer
Pozicija u kompaniji: Savetnik


Vladimir Janković

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Junior Artist

Nikola Damjanov

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Dizajn interaktivnih medija
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner
Pozicija u kompaniji: Lead Game Artist


Bojana Urošević

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Kristina Papuga

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Danica Manić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Sanja Ignjatović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Zvezdana Marjanović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajner


Nebojša Nadrljanski

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Montaža informative


Zvezdana Marjanović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Developer


Stefan Ćirić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Ilustrator


Stefan Plavšić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner
Pozicija u kompaniji: Modelar


Stefan Jelić Mariokov

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Ilustrator


Dragan Đorđević

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Saradnik za grafički dizajn


Nemanja Veselinović

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: UX Dizajner


Ivana Brkić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Grafički dizajn


Jelena Nikolić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Grafički Dizajn 3
Stečeno zvanje: Dizajner
Pozicija u kompaniji: Dizajner banera


Ivan Icić

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Dizajn interaktivnih medija
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner
Pozicija u kompaniji: Dizajner UI & UX


Marijana Galiot

Fakultet i studijski program: FDU – OAS – Dizajn interaktivnih medija
Stečeno zvanje: Diplomirani dizajner
Pozicija u kompaniji: Menadžer


Nemanja Stojšić

Fakultet i studijski program: FM – digitalni biznis i marketing.
Stečeno zvanje: Student master studija
Pozicija u kompaniji: Early Careers Serbia Lead