Više informacija o upisu možete dobiti slanjem zahteva na mail: upis@metropolitan.ac.rs.