06.12.2018. godine u 12 časova, u svečanoj sali

Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan obaveštava sve zainteresovane da će Srđan Milićević, diplomirani ekonomista – master, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Konkurentnost kao faktor razvoja preduzeća drvne industrije Srbije“ pred komisijom u sastavu: prof. dr Radomir Šalić, vanredni profesor, Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan, prof. dr Slobodan Cvetanović, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu i prof. dr Danijela Despotović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u četvrtak 06.12.2018. godine u 12 časova, u svečanoj sali.