07.03.2019. godine u 13:30 časova, učionici U1

Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan obaveštava sve zainteresovane da će Karolina Perčić, diplomirani ekonomista – master, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza efektivnosti medija direktnog marketinga (i modeliranje optimalne direktne marketing kampanje)“ pred komisijom u sastavu: prof. dr Stevan Vasiljev, emeritus Nezavisnog univerziteta Banja Luka, prof. dr Tihomir Vranješević, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr Dražen Marić, docent, Ekonomski fakultet Subotica, Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Nenad Perić, vanredni profesor, Fakultet za menadžment, Univerzitet Metropolitan, u četvrtak 07.03.2019. godine u 13:30 časova, u učionici U1.