Odbrana Doktorskog umetničkog projekta Madlene Dašić pod nazivom: Tekst i prostorna instalacija, Knjiga Madlene Dašić „Cigarettes, Cognac and Pavarotti“ u novim medijima.

Odbrana Doktorskog umetničkog projekta Madlene Dašić pod nazivom: Tekst i prostorna instalacija, Knjiga Madlene Dašić „Cigarettes, Cognac and Pavarotti“ u novim medijima.

29.06.2022.

U ponedeljak 4.7. u 17h, u prostorijama Univerziteta Metropolitan, u Beogradu će se održati odbrana Doktorskog umetničkog projekta Madlene Dašić pod nazivom: Tekst i prostorna instalacija, Knjiga Madlene Dašić „Cigarettes, Cognac and Pavarotti“ u novim medijima. 

Ovaj rad predstavlja narativno i vizuelno iskustvo. Tokom rada na doktorskom projektu Madlena Dašić posvetila se analiziranju transformacije doživljaja čitanja u vizuelizaciju pročitanog, jer je posebno očaralo kako svaki pojedinac to iskustvo doživljava na sebi svojstven način.

Ovaj “nepokretni performans”, kako ga je autorka nazvala, predstavlja vizuelnu prozu u formi prostornih instalacija. Transformacija književnog dela autorke u okviru prostora galerije ima dve namene. Prva je izlaganje radova u kome se publika poziva na učešće i interakciju izvan korica fizičke knjige. Druga namena je formiranje novog iskustva, koje za razliku od odnosa prema rečima u štampanoj formi, proizilazi iz njihovog prikazivanja u prostoru, doprinoseći uvidu u subjektivni proces nastanka samih poema.

Doktorski umetnički projekt Madlene Dašić bavi se vizuelnom kulturom umetničinih reči. Vođena je idejom da je vizualno iskustvo podjednako važno kao i čitalačko. Publika ima ulogu čitaoca i gledaoca, a kada sinhronizujemo ta oba iskustva i doživljaja, tada se formira novi niz impulsa i osećaja, a takođe dolazi i do poistovećivanja.