Upoznajte mogućnosti internet studiranja!

Studentima su 24 časa dostupna multimedijalne online lekcije i vežbe preko sistema za e-učenje, kao i nastavni materijali za pripremu ispita, što omogućava uspešno studiranje svima koji rade i koji nisu u mogućnosti da svakodnevno fizički prisustvuju predavanjima. Naši predavači su na raspolaganju studentima i putem video konferencija tako da odsustvo fizičke prisutnosti ne isključuje i živu komunikaciju sa predavačima.

 

Popunite upitnik i mi ćemo Vam poslati podatke za jednostavan pristup odabranom predavanju kojem možete pristupiti kada i odakle Vama odgovara.

 

Ne propustite priliku da se uverite da je moguće steći kvalitetno obrazovanje uz svakodnevne obaveze!

 

Probajte internet studije