Kontakt

Univerzitet Metropolitan
Tadeuša Košćuška 63
11158 Beograd

Tel: +381 (11) 203 08 85
Faks: +381 (11) 203 06 28

e-mail: info@metropolitan.ac.rs

Kontakt

Univerzitet Metropolitan Centar u Nišu
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80A
18116 Niš

Tel: +381 (18) 551 000

e-mail: info.nis@metropolitan.ac.rs

Tehnička podrška

Tel: +381 (11) 328 25 06
e-mail: helpdesk@metropolitan.ac.rs

Račun broj u ERSTE banci: 340-11009457-59
AIK Banka 105-515037-31
Račun broj u UniCredit banci:
170-30037520000-22
Matični broj: 17799614
PIB: 106922471