PROAKADEMIJA Logo

KRATKI PROGRAM
JAVA PROGRAMER

 • OSNOVE PROGRAMIRANJA U JAVI
 •  

 • Trajanje programa: 21 nedelja
 •  

 • Početak programa: Novi ciklus programa je u pripremi – prijavite se i blagovremeno ćemo Vas obavestiti o tačnom datumu početka.
 •  

 • Polaznici koji planiraju da rade kao Junior Java programeri, trebalo bi da upišu i napredni kurs, kao i Stručnu praksu i Kurs mekih veština za zaposlenje.
 •  

 • Online nastava (sistem za e-učenje Univerziteta Metropolitan i konsultacije sa profesorima) u kombinaciji sa radionicama, koje se održavaju na Univerzitetu Metropolitan ili koje možete pratiti uživo putem live stream-a
 •  

 • Sertifikat Univerziteta Metropolitan po završetku programa i mogućnost polaganja za Oracle sertifikat – Java Fundamentals i Java Programming
 •  

 • NAPREDNO PROGRAMIRANJE U JAVI
 •  

 • Trajanje programa: 22 nedelje
 •  

 • Početak programa: 4. oktobar 2021.
   
 • Online nastava (sistem za e-učenje Univerziteta Metropolitan i konsultacije sa profesorima) u kombinaciji sa radionicama, koje se održavaju na Univerzitetu Metropolitan ili koje možete pratiti uživo putem live stream-a
 •  

 • Sertifikat Univerziteta Metropolitan po završetku programa i mogućnost polaganja za Oracle sertifikat – Java Fundamentals i Java Programming
 •  

 • Polaznici koji završe oba kursa mogu da upišu prvu godinu akademskih studija na programima FIT-a UM-a. Biće im priznato 60 ESPB i biće određen poseban prelazni program studija za naredne tri godine.
 •  

ONLINE PRIJAVA

Program vode vrhunski stručnjaci, profesori sa Univerziteta Metropolitan sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja softvera i IT rešenja.

Postanite Java programer

Kratki program JAVA PROGRAMER je nešto novo. To nije još jedan kurs Java programiranja. Ovo je vrlo pažljivo odabran skup povezanih predmeta, koji omogućava polazniku da metodom «korak po korak» stiče relevantna znanja i sposobnosti, kako bi iste primenio u oblasti programiranja sa Javom, uz stalni nadzor i pomoć svog mentora. Ovaj program se primenjuje uz najsavremenije tehnologije e-učenja, pedagoške metode aktivnog i problemski-orijentisanog učenja. Na taj način studenti se osposobljavaju da postanu Java programeri, što je posao koji se trenutno najviše traži na tržištu rada u Srbiji i svetu.

Kratki program „Java programer“ je rezultat međunarodnog Erasmus+ programa

Kratki program „Programiranje u Javi“ realizovao se u okviru pilot faze projekta „Introduction of part-time and short-cycle studies in Serbia” koji je finansiran program Erasmus+ projekta Evropske unije na kome su učestvovali veliki domaći i međunarodni univerziteti, kao i kompanije. Član konzorcijuma ovog projekta je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je zajedno sa ostalim partnerima u projektu pripremio novi Zakon u visokom obrazovanju, u kome je, po prvi put u Srbiji, definisan zakonski položaj kratkih programa u visokom obrazovanju Srbije. Zbog velikog interesovanja, Univerzitet Metropolitan je počne sa realizacijom kratkog programa „Java programer“.

Budite konkurentniji na tržištu rada!

Potrebna Vam je prekvalifikacija, jer sa diplomom koju imate ne možete da nađete posao? Postanite Java programer!

Pri kreiranju kratkog programa konsultovano je više IT firmi, a posebno onih koji se bave razvojem softvera primenom Java tehnologije, kako bi se obezbedilo da ovaj kratki program bude kreiran «po meri poslodavaca» koji i treba da zapošljavaju studente koji završe ovaj program. Pokazatelj kvaliteta ovog kratkog programa je procenat zaposlenosti studenata u prva tri meseca po završetku kratkog programa. Kao što nema diplomiranog studenta Univerziteta Metropolitan koji je bez posla, tako ne očekujemo i da će biti studenta koji završi ovaj kratki program, a koji se neće zaposliti kao Java programer. Polaznicima se opciono nudi i stručna praksa, koja se realizuje po završetku NAPREDNOG nivoa Jave. Očekuje se da će jednomesečna praksa koju će studenti imati u IT firmama doprineti bržem zapošljvanju studenata koji uspešno završe ovaj kratki program.

Ono što ste naučili primenite odmah u poslu!

Specifičnost ovog kratkog programa je i primena najsavremenijih pedagoških metoda aktivnog učenja. Nastavni materijal pruža puno pokaznih primera i zadataka koje student rešava, pre nego što se upoznaje sa novim znanjem. Primenjuje se formula učenja «korak po korak» gde jedan korak sadrži:

malo novog znanja + primer primene + zadatak za primenu novog znanja

Posle izložene nove jedinice znanja, student odmah dobija primer njegovog korišćenja, a onda jedan ili više zadataka, čijim rešavanjem treba da proveri da li je to novo znanje dobro razumeo i da li može odmah i da ga primeni. Nastava nije podeljena na predavanja i vežbe. Predavanja i vežbe su integrisane. Primenom navedene formule učenja «korak po korak» student stiče i odmah primenjuje novo znanje.

Student nije ništa naučio, ako nije sposoban da naučeno odmah i primeni!

Primenom metodologije problemski orijentisanog učenja, student uči rešavanjem datih problema, tako da je on aktivan, a ne pasivan akter procesa učenja. Na ovaj način, student se usmerava da razvija sposobnost samostalnog učenja (jer će u oblasti primene IT morati stalno da uči nove tehnologije). Sistem za e-učenje Univerziteta Metropolitan koji je lider u Srbiji u oblasti e-učenja, student dobija pažljivo pripremljene nastavne materijale, kao i odabrane dodatne materijale ili linkove ka drugim izvorima znanja, a sve sa ciljem da reši zadati problem. To odražava rad u realnom životu. Na poslu mi stalno rešavamo probleme. Zato i kada učimo i osposobljavamo se za posao Java programera, mi učimo da rešavamo odabrane probleme. Očekujemo da posle ovih kratkih programa student stalno radeći praktične primere razvije sposobnost samostalnog učenja, kao i sposobnost analitičkog i kreativnog razmišljanja.

Na putu ka uspehu imaćete podršku online mentora

Student nije prepušten sam sebi. Naši predavači su na raspolaganju studentima i putem video konferencija, tako da odsustvo fizičke prisutnosti ne isključuje i živu komunikaciju sa predavačima. Na svako Vaše pitanje profesori, asistenti i administacija će Vam odgovoriti u roku od 24h.
 
Naš cilj je da osposobimo studenta da samostalno rešava probleme, ali ga ne ostavljamo samog. Uvek može da konsultuje svog mentora.
 
Danas, svako može naći sve moguće informacije na Internetu. Međutim, ako je proces učenja usmeravan i kontrolisan savremenim programom učenja, kao što je kratki program „Java programer“ Univerziteta Metropolitan, onda je proces učenja mnogo brži, lakši i efektniji.

Na kraju završenog programa „Java programer“ dobija se sertifikat Univerziteta Metropolitan i mogućnost besplatnog polaganja za Oracle sertifikat – „Java Fundamentals“ i „Java Programming“.
Univerzitet Metropolitan je 1. akreditovani univerzitet za online studije u Srbiji i ima najsavremeniji eLearning sistem učenja u regionu.

Šta je potrebno za online učenje?

Šta je potrebno za online učenje?

PROBAJTE BESPLATNO NAŠE ONLINE STUDIJE

 

OSNOVE PROGRAMIRANJA U JAVI
RB Predmet Trajanje u nedeljama Broj sati aktivne nastave Broj sati rada u radionici Ukupan broj sati
1 KI102 Osnove programiranja 4 48 9 57
2 KI103 Java 1: Osnove programiranja u Javi 4 48 9 57
3 KI104 Java 2: Objektno-orijentisano programiranje 5 63 12 75
4 KI105 Java 3: Programiranje korisničkog interfejsa 4 48 9 57
5 KI106 Java 4: Strukture podataka i algoritmi 4 48 9 57
UKUPNO: 21 255 48 303

 

Polaznici kursa „Osnove programiranja u Javi“ steći će početna neophodna znanja za ulazak u svet programiranja. Prvim predmetom polaznici se podstiču da razmišljaju na programerski način. Uče da rešavaju probleme primenom grafički reprezentovanih algoritama i pseudo koda. U nastavku, polaznici će savladati osnovne elemente viših programskih jezika: tipove podataka, promenljive i konstante, naredbe grananja i ciklusa, kreiranje i primena potprograma, rad sa nizovima i slično. Na taj način, polaznici će vladati konceptima i principima programiranja primenjivim i u ostalim programskim jezicima.

Dalje, polaznici će biti fokusirani na izučavanje objektno-orijentisanih koncepata i principa bez kojih nije moguće razviti nijednu savremenu aplikaciju. Polaznici će naučiti da koriste: klase i objekte, nasleđivanje, primenu apstraktnih klasa i interfejsa, polimorfizam, učaurivanje podataka, redefinisanje i preklapanje metoda. Kurs se nastavlja izučavanjem savremene grafičke Java platforme – JavaFX za kreiranje programa sa grafičkim korisničkim interfejsom. Konačno, polaznici će zaokružiti stečeno znanje kroz izradu programa koji implementiraju neke poznate algoritme poput: sortiranja, pronalaženja minimuma i maksimuma, sredne vrednosti niza itd.

NAPREDNO PROGRAMIRANJE U JAVI
RB Predmet Trajanje u nedeljama Broj sati aktivne nastave Broj sati rada u radionici Ukupan broj sati
1 KI101 Uvod u IT sisteme 4 48 9 57
2 KI108 Java 6: Napredno programiranje u Javi 4 48 9 57
3 KI109 Java 7: Java Enterprise Edition 6 78 15 93
4 KI110 Java 8: Programiranje u Javi na Android platformi 4 48 9 57
5 KI206 Proces i metode razvoja softvera 4 42 33 75
UKUPNO: 22 264 75 339
6 *KI403 Stručna praksa – Java programer / opcija 4 160
7 *KM101: Meke veštine za zapošljavanje / opcija 3 24 15 39

 
*Nudi se opciono
Cena za KI403 Stručna praksa – Java programer: 120 EUR
Cena za KM101: Meke veštine za zapošljavanje: 100 EUR

 

Polaznici kursa „Napredno programiranje u Javi“ ulaze u svet primene savremenih naprednih koncepata i principa razvoja softvera. Prvi predmet predstavlja uvod i osnov za izučavanje razvoja savremenih Java veb aplikacija kroz sticanje znanja o mehanizmima funkcionaisanja mreže, protokola, HTML i CSS. U nastavku, polaznici stiču nova znanja neophodna za uključivanje u svet profesionalaca: programiranje u mreži, rad sa izuzecima, izrada Java aplikacija nad bazama podataka, tehnike testiranja kreiranih Java aplikacija.

 

Dalje, polaznici kursa pristupaju izučavanju najmoćnije razvojne platforme – Java EE. Ovde će fokus biti u potpunosti na razvoju savremenih, distribuiranih veb aplikacija kroz primenu: servlet i JSP tehnologija, JSF i CDI tehnologija, ORM koncepata i alata za upravljanje bazom podataka – poput JPA i Hibernate, REST i SOAP veb servisa, EJB u formi zrna sesije ili zrna vođenih porukama. Takođe, iako je fokus na razvoju pozadinskih servisa, polaznici će naučiti da koriste gotove biblioteke za kreiranje prezentacionog nivoa aplikacije: RichFaces, PrimeFaces i IceFaces. Konačno, studenti će izučavati razvoj potpuno drugačije vrste softverskih rešenja -Java mobilne aplikacije za Android operativni sistem. Uspešnim savladavanjem kursa, polaznici će biti osposobljeni za samostalni razvoj, i dalje usavršavanje, Java apliakcija iz kategorija: desktop, veb i mobilne aplikacije.

 

Metodologija nastave na predmetima

Trajanje nastave na predmetu

NAJBOLJA INVESTICIJA – ULAŽITE U SEBE!

Osnove programiranja u Javi Napredno programiranje u Javi 20% popusta za uplate oba kursa u celosti
890€ 990€ 1.500 €

 

Šta obuhvata školarina?

Da li ste znali?

Java programeri spadaju u najplaćenije i najtraženije programere u Srbiji i svetu.

Za manje od 2 meseca možete povratiti investiciju uloženu u ovaj program jer je prosečna zarada Java programera 955€* u Srbiji, dok se generalno plata Java programera kreće i do preko 9000€** mesečno u svetu.

 
Izvor: * http://www.infoplate.rs/plata/informacione-tehnologije/java-programer
** https://www.indeed.com/salaries/Java-Developer-Salaries?start=60