FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI

GRAFIČKI DIZAJN

Dizajn Interaktivnih Medija | Fakultet Digitalnih Umetnosti | Akreditovano

Osnovne informacije:

  • Trajanje studija: 4 godine
  • Broj ESPB: 240 ESPB
  • Zvanje: Diplomirani dizajner

  • Polje: Umetnost
  • Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
  • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

ŠTA JE GRAFIČKI DIZAJN?

Grafički dizajn je umetnost vizuelne komunikacije. Program OAS (osnovnih akademskih studija) Grafički dizajn namenjen je svima onima koji žele da svoju kreativnost i talenat pretoče u proizvode praktične namene savremenog potrošačkog društva, kao i umetničke forme. Grafički dizajner definiše poruke u vidu dizajn rešenja i utiče na korisničko iskustvo.

Studenti se osposobljavaju za poslove iz oblasti grafičkog dizajna kao što su: vizuelni i korporativni identitet proizvoda ili firme, idejno-grafičko rešenje loga, oblikovanje fontova, dizajn štampanih materijala kao što su plakati, bilbordi, brošure, katalozi, knjige, ambalaže, ilustracije.

Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, FontLab Studio, Autodesk 3ds Max, Arnold i Chaos Group Corona.

ZAŠTO STUDIRATI GRAFIČKI DIZAJN NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Diplomirani studenti su kvalifikovani da se uspešno bave profesionalnim dizajnerskim rešenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Grafički dizajneri, studenti koji su sa uspehom svoje obrazovanje stekli na Univerzitetu Metropolitan, sposobni su za samostalno umetničko delovanje i pruža im se mogućnost zaposlenja u dizajn studijima, produkcijskim i medijskim kućama, marketinškim agencijama, modnim kućama, institucijama kulture i izdavačkim kućama. Poslednjih godina je zbog outsourcing-a sve veći broj grafičkih dizajnera koji svoju karijeru uspešno grade samostalnim radom, kao freelancer-i.

ZNANJE KOJE STUDENT STIČE TOKOM STUDIJA

Studenti Grafičkog dizajna se tokom studija bave tradicionalnim i digitalnim umetničkim veštinama i tehnikama kao što su crtanje, slikanje, ilustracija, kaligrafija, mock up, animacija i 3D modelovanje, koje predstavljaju osnovne elemente savremenog grafičkog dizajna. Studenti stiču i praktična znanja u oblasti pripreme za štampu, dizajna publikacija, dizajna pakovanja, tipografije i samostalne izrade projekta. Takođe, studenti stiču osnovna teorijska znanja iz istorije evropske i nacionalne umetnosti, kao i vizuelne kulture.

Poslovi za koje se student osposobljavaju

Studijski program Grafički dizajn podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima za dizajn kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, FontLab Studio, Autodesk 3ds Max, Arnold i Chaos Group Corona. Student se informiše i upoznaje sa kompletnim procesom digitalne i ofset tehnologije.

NAJČEŠĆA RADNA MESTA

Student koji diplomirа nа studijskom programu Grаfički dizаjn može rаditi sаmostаlno ili kаo deo timа, i to kаo:

Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Operacioni menadžer
Grаfički dizаjner
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer logistike
Dizаjner tipogrаf
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer nabavke
Dizаjner pаkovаnjа
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Direktor proizvodnje ili rukovodilac proizvodnog pogona
Dizаjner publikаcijа
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Projektant organizacije i poslovnih procesa – sistem inženjer
Dizajner oglašavanja i advertajzinga
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Menadžer projekta
Dizаjner vizuelnog identitetа i brendirаnjа
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Direktor kvaliteta
Ilustrаtor
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Direktor kvaliteta
Kaligraf
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajner 3D grafike
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera vizuelnih efekata
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Digitalni fotograf
Inženjerski i operacioni menadžment | FAM | Konsultant sistema menadžmenta kvaliteta
Veb dizаjner

 

NAŠI PARTNERI

PLAN I PROGRAM

I godina
AD101 Crtanje 1

Predmet Crtanje 1 podrazumeva teorijsku i praktičnu nastavu. Teorijska nastava se sastoji od predavanja kroz koja se student upoznaje sa osnovama crtanja i crtačkim tehnikama, sa crtačkim načelima i opisima realizacije crteža. U praktičanom delu nastave izvode se vežbe vezane za teorijski deo nastave kao logičan sled. Nakon položenog predmeta student je savladao crtež kao osnovu svih oblika likovnog stvaralaštva, počev od faze studioznog posmatranja i linearnog beleženja geometrijskih oblika do crtanja ljudske figure.

AD120 Pismo

Predmet Pismo je usmeren ka upoznavanju i razumevanju studenata sa istorijskim razvojem pisma – od pojave alfabeta do savremenih tendencija u dizajnu fontova. Student se upoznaje sa pretečama pisma, nastankom pisama, klasifikacijom i karakeristikama savremenih pisama. Na vežbama i kroz domaće zadatke, savladava tradicionalnu kaligrafsku veštinu. Sledi upoznavanje sa tipografskim pismima, njihovim karakteristikama i primenom u grafičkom dizajnu. Proučavanje odlika slova latiničnog i ćiriličnog alfabeta prethodi samostalnom studentskom projektu fonta koji se realizuje u okviru vežbi i korišćenjem kompjuterskog softvera (Fontlab Studio). Student savladava osnovne alatke za korišćenje pomenutog softvera. Realizuje font u digitalnom formatu uz korekturu nastavnika.

AD108 Istorija dizajna

U okviru predmeta Istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizuelne komunikacije počevši od najranijih, praistorijskih formi do vodećih umetničkih pravaca i predstavnika grafičkog dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa konceptima dizajna počevši od vizuelne komunikacije piktograma, hijeroglifa, srednjovekovne iluminacije i komunikacije, preko pronalaska štampe, do fotografije, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija. Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih vizuelnih formi, idejnih zamisli, predstavnika i pravaca grafičkog dizajna. Savladavanjem sadržaja ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.

AD110 Osnove grafičkog dizajna

Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnosti jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop. Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih. Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski). Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje. Upoznaje se sa različitim trendovima u dizajnu, pravcima u savremenom dizajnu i kreativnih pokreta koji služe kao inspiracija za dalji rad.

NT111 Engleski jezik 1

Engleski jezik 1 je srednji nivo opšteg engleskog jezika za studente sva tri fakulteta. Cilj predmeta je obnavljanje, vežbanje i utvđivanje poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara na srednjem nivou B1 engleskog jezika, kao i podjednako razvijanje svih jezičkih veština: govor – kojim se student osposobljava da usmeno komunicira u formi razgovora na svakodnevne teme, usmerene konverzacije, dijaloge i kraće usmene prezentacije; slušanje kojim se student osposobljava da sluša, prati i razume kraće segmente govornog engleskog jezika; čitanje, kojim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće tekstove adaptirane na srednjem nivou; pisanje – kojim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom jeziku, piše kraće eseje i narativne forme na zadatu temu, kao i integrisanje gore pomenutih veština, kojim se student osposobljava da u stvarnim situacijama kombinuje jezičke veštine.

AD102 Crtanje 2

Cilj ovog predmeta je da razvije i nadogradi već stečena znanja iz oblasti crtanja. Studenti će kroz predavanja i vežbe iz Crtanja 2 savladati crtanje ljudske figure. Predmet se sastoji od teorijskog i praktičnog dela nastave. Kroz teorijski deo studenti uče na koji način se postavlja kompozicija, kako se crta model, na koje sve načine mogu da postave modela za crtanje, koje sve tehnike mogu da upotrebe, kako da razvijaju svoju maštu. A zatim se u praktičnom delu nastave ovo znanje primenjuje na konkretnom radu, crtanju modela i crtanju individualnih umetničkih izazova. Nakon položenog predmeta studenti će moći da primene ovo znanje u svim dizajnersko – likovnim rešenjima koja ih čekaju i moći će da rešavaju probleme kompozicije, ali i da uvedu likovnost u svoja dizajnerska rešenja i time podignu nivo i kvalitet svojih radova.

AD125 Tipografija

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja kako na tradicionalnim grafičkim formama kao što je štamparska površina, tako i u digitalnim, interaktivnim medijima. Program obuhvata upoznavanje sa istorijskim razvojem tipografije, terminologijom, metodama i principima tipografskog oblikovanja i primenom tipografije u oblastima grafičkog dizajna. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao i sa principima njihove organizacije na radnoj površini. Upoznaje se sa karakterom fontova, njihovom primenom, standardnim veličinama za slaganje teksta, prelomom teksta. Osposobljen je da samostalno dizajnira tipografska rešenja i primeni stečena znanja u oblastima grafičkog dizajna. Predispitne obaveze realizuju se primenom dizajnerskih softvera (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop…).

AD162 Forme grafičkog dizajna

Predmet pruža mogućnost studentima da kroz nastavni sadržaj rade na razvijanju svoje kreativnosti i digitalnog opismenjavanja kako bi mogli da odgovore na estetske i tematske problematike u grafičkom dizajnu. Kreativnost se može razviti kroz izučavanje i primenu likovno-grafičkih elemenata od kojih se grade raznovrsne vizuelne predstave koje se koriste u vizuelnim komunikacijama i grafičkom dizajnu. Takođe se izučavaju i principi vizuelne organizacije koji omogućavaju kreiranje estetski prihvatljivih rešenja iz oblasti grafičkog dizajna. Digitalno opismenjavanje se stiče kroz izučavanje programa Adobe Ilustrator gde se koriste alati neophodni za građenje jednostavnih i kompleksnih vizuelnih predstava u formi digitalnih rešenja za primenu u grafičkom dizajnu.

AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

Cilj predmeta je sticanje znanja o nastanku, razvoju i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom i globalnom geografskom području. Posebna pažnja usmerena je na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili antičku (grčku, rimsku, helensku umetnost), vizantijsku, jevrejsku, islamsku i srednjovekovnu kulturu Zapadne Evrope. Cilj je da studenti steknu sposobnost da umetničko delo iz prošlosti posmatraju ne samo u okviru estetskih normi, nego i u idejnom, socijalnom, ekonomskom, političkom i rodnom kontekstu i znaju razliku između paganske, islamske i hrišćanske ikonografije i stila. U umetnosti prošlosti studenti dizajna vide inspiraciju u svom budućem dizajenerskom radu.

NT112 Engleski jezik 2

Engleski jezik 2 je viši srednji nivo opšteg engleskog jezika za studente sva tri fakulteta. Cilj predmeta je obnavljanje, vežbanje i utvrđivanje gramatike i vokabulara na višem srednjem nivou B2 engleskog jezika, kao i podjednako razvijanje svih jezičkih veština – govor, čitanje, pisanje i slušanje kao i integracija tih veština. Predmet obuhvata teme koje spadaju u opšti jezik i razvija podjednako sve četiri jezičke veštine kroz interaktivna predavanja gde studenti imaju priliku da obnove znanje iz gramatike i nadograde svoje znanje složenijim gramatičkim jedinicama, da obogate vokabular, da savladaju pisanje kraćih formi kao i čitanje dužih tekstova na akademske i opšte teme, da slušaju sa razumevanjem materijal koji se odnosi na opšti jezik, odnosno, svakodnevne situacije, kao i da razvijaju govor kroz diskusije, dijaloge, prezentacije. Vladanje stranim jezikom studentu omogućava sticanje znanja iz različitih oblasti koja primenjuje u svakodnevnom životu, obrazovanju i radu.

II godina
AD204 Crtanje i stilizacija oblika

Predmet inicira kontinuiran rad na izučavanju crtačkih tehnika kroz dominantan fokus na ljudskoj figuri. Motiv ljudske figure kroz predmet crtanja i stilizacije oblika provlačimo kroz niz različitih kulturoloških narativa i tumačenja što za cilj ima uočavanje mnogostrukih asocijativnih i simboličkih elemenata/vrednosti. Takvim sistemom rada u kome se prožimaju strukture oblika-pojma-funkcije, studenta stimulišu da te strukure primeni u budućem vizuelnom grafičkom radu. Crtačkim tehnikama se, takođe, podstiče širenje crtačkih predispozicija studenata na viši nivo, a neke od tehnika kao što su olovka, tuš i pero, akvarel, kolaž, digitalna tehnika… pomažu u kreativnom razmišljanju i adekvatnoj praktičnoj primeni. Plan predmeta predviđa izradu petnaest različitio struktuisanih studija, pomerajući se postepeno sa čisto crtačkih elemenata ka grafičkim formama dizajna.

AD225 Korporativni identitet

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama idejnog i grafičkog oblikovanja korporativnog identiteta. Program ovog predmeta obuhvata pregled istorijskog razvoja korporativnog identiteta, upoznavanje sa terminologijom, metodama i principima grafičkog oblikovanja u ovoj oblasti i primere različitih pristupa likovno-grafičkom rešenju. Student razvija sposobnost za apstraktno mišljenje, vizuelno predstavljanje verbalnih sadržaja, stilizaciju forme. Postupno se uvodi u oblast korporativnog identiteta počev od osnova kao što su simboli, znakovi i piktogrami, preko dizajna zaštitnog znaka-logotipa, poslovne komunikacije (vrednosni papiri), do oblikovanja promotivnog materijala i reklamnog obeležavanja poslovnog prostora firme. Na kraju programa student je osposobljen da samostalno realizuje Knjigu grafičkih standarda.

AD250 Digitalna fotografija

Cilj predmeta je da se student osposobi za izradu fotografije u tehničkom i umetničkom smislu, kao i da se upozna sa mogućnostima fotografije u digitalnom okruženju i različitim žanrovima fotografije. Student stiče neophodna praktična znanja o upotrebi digitalnih uređaja za beleženje slike, radu u studiju i eksterijeru, upotrebi svetla, kompozicije i mogućnostima digitalne obrade fotografije. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima primene fotografije u različitim oblastima komercijalnog sektora i umetnosti.

AD212 Istorija umetnosti novog veka

Predmet Istorija umetnosti novog veka pruža studentima znanja o razvoju i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba, kao i srpske umetnosti ovog perioda. Studenti stiču osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture, umetnosti i dizajna u renesansi, manirizmu, baroku, rokokou, neoklasicizmu, realizmu, romantizmu i simbolizmu. Student uči kako da ispravno razlikuje istorijske pravce i ključne umetnike novog veka (15-19. vek), da verbalno izražava argumentovane stavove o principima umetnosti, napiše seminarski rad i da ga samostalno prezentuje. Student je ospobljen da prepozna estetsku, ali i političku, društvenu i rodnu funkciju umetnosti i zna da dela iz istorijsko umetničke baštine koristi u svom dizajnerskom radu kao inspiraciju.

NT215 Engleski za dizajnere

Cilj nastave Engleskog jezika za dizajnere je utvrđivanje i praktična upotrebe gramatike engleskog jezika na višem srednjem nivou, proširivanje opšteg, a posebno stručnog vokabulara iz oblasti grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija, razvijanje svih jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje kao i funkcija potrebnih u umetnosti grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija. Studenti dizajna će tokom nastave Engleskog jezika za dizajnere, kao engleskog jezika struke, obnoviti i proširiti svoja gramatička znanja, usavršiti formalno izražavanje i prezentovanje, poslovnu korespondenciju, ali i znatno proširiti vokabular iz oblasti dizajna (tipografija, ilustracija, animacija, fotografija, UI/UX dizajn, zanimanja u struci, itd.), što će predstavljati značajan doprinos njihovoj budućoj karijeri.

AD260 Ilustracija

Detaljnim prikazom istorijskog razvoja ilustracije, od prvobitih slikovnih oblika do savremene ilustracije, student se uvodi u bogat svet narativne slike podstaknut različitim motivacionim i tehnološkim uslovljenostima. Student se pored teorijskog sadržaja upoznaje sa različitim tehnikama i materijalima (analognim i digitalnim) pomoću kojih se grade ilustratorske forme. Takođe se upoznaje sa praktičnom upotrebom ilustracije u komercijanoj umetnosti, bez ograničavajućeg okvira da li je u pitanju štampani ili interaktivni oblik primene. Predmet ilustracije podstiče razvijanje individualnosti stila kod studenta kao i izbor tehnika i materijala u oblikovanju ilustratorske forme, za različite potrebe tržišta.

AD240 Vizuelni identitet

Program ovog predmeta obuhvata pregled najvažnijih segmenata vizuelnog identiteta i načina njegovog plasiranja u medijima. Student se postupno uvodi u oblast vizuelnog identiteta počev od motiva zaštitnih znakova, preko oblikovanja promotivnog materijala za predstavljanje firme, brendiranja poslovnog prostora, ambijentalnog advertajzinga, sajamske grafike, grafike za izloge, do osmišljavanja kampanja i inovativnih formi reklamiranja vizuelnog identiteta u otvorenom prostoru. Stiče kompetencije za osmišljavanje i realizaciju grafičkog, vizuelnog identiteta firme, manifestacije, festivala. Razvija sposobnost za apstraktno i kreativno mišljenje, vizuelno predstavljanje verbalnih sadržaja kao i sposobnost za saradnju na poslovima i projektima u okviru jednog tima.

AD206 Likovna forma

Studenti će se kroz predmet Likovna forma prvo upoznati sa slikarskim tehnikama, a zatim će kroz vežbe i zadatke koristi stečeno znanje. Vežbe i zadaci su bazirani na elementima kompozicije koji su suština predmeta Likovna forma. Teorijska nastava je bazirana na definicijama elemenata kompozicije i objašnjenjima realizacije zadataka kroz date primere iz oblasti forme. Praktična nastava je izvođenje vežbi i zadataka vezanih za teorijski deo nastave. Studenti će steći osnovno znanje o slikarskim tehnikama, ali i veštine koje će im u kasnijoj nastavi i realizaciji zadataka biti preko potrebne. Predmet ima za cilj da kroz složen teorijski i praktičan rad edukuje samostalne likovne umetnike kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Cilj predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja studenata.

AD253 Digitalne komunikacije

Predmet ima za cilj pripremu studenta na samostalno kreativno razmišljanje u oblasti novih medijskih formi. Predmet prvenstveno treba da približi digitalnu umetnost pokretne slike i/ili interaktivnih formi studentima koji dolaze sa grafičkog dizjana. Kreiraju se „amaterski“ elektronski radovi, dela iz sfere taktičkih medija (tactical media), advertajzing forme, kao i nešto „ekspresivnija“ ostvarenja koja još proizilaze iz tradicionalne umetničke prakse. Koriste se različita sredstva u umetničke, ali i u svrhe svakodnevne komunikacije. Cilj je kreativno delovanje unutar elektronskog telekomunikacijskog prostora, čime se ostvaruje kontekstulano-konceptualni pristup.

AD222 Istorija moderne i savremene umetnosti

Predmetom Istorija moderne i savremene umetnosti razvija se kritički stav i znanje o pravcima i umetnicima istorije umetnosti kraja 19. i 20. veka. Student je sposoban da samostalno uoči razliku između umetničkih epoha i umetnika, ali i da samostalno napiše tekstualni narativ, kao i da zna da se koristi ovim važnim periodom istorije umetnosti kao inspiracijom u svom dizajnerskom radu. Studenti su osposobljeni da razumeju idejne okvire, kao i različite jezike savremene slike; poseduju znanja o funkciji vizuelne kulture 20. i 21. veka, kao i primenu dizajnerskih narativa u okvirima savremenog društva.

III godina
AD340 Digitalna ilustracija

Cilj ovog predmeta je učenje i ovladavanje sintetizovanog vizuelnog jezika na osnovu analize, posmatranja, sugestija i korekcija. Studenti se upućuju da primenjuju vizuelne, likovne, estetske, etičke i kreativne potencijale. Prethodno uvođenje studenta u svet ilustracije (kroz predmet AD260) omogućava tumačenje i izradu ilustracije na višem kvalitatinvom nivou. Izrada ilustracije se oblikuje u adekvatim računarskim programima (Adobe photoshop, Adobe Illustrator). Studentima se omogućava korišćenje adekvatnih digitalnih alata, a zatim i pronalaženje specifičnog vizuelnog rukopisa u digitalnoj formi. Priprema za štampu je takođe navedena kao bitan element u sveobuhvatnom procesu izrade digitalne ilustracije od početne skice do štampanog proizvoda. Izrada radova i vežbi se vrši na grafičkoj tabli za crtanje.

AD321 Dizajn publikacija 1

Predmet obuhvata izučavanje osnovnih načina i pravila u dizajnu raznih vrsta publikacija kao što su to brošure, katalozi, letci, časopisi, jelovnici, kalendari, direktna pošta…Tehnička polaznica za kvalitetan dizajn publikacija je izučavanje programa Adobe InDesign, u okviru kog se koriste najosnovniji alati koji su neophodni za dizajn različitih vrsta publikacija. Pored neophodnog digitalnog obrazovanja, istovremeno se radi i na uspostavljanju estetskih vrednosti u dizajnu publikacija kroz shvatanje tematike određene publikacije i adekvatnog odgovora kroz set vizuelnog sadržaja koji je namenski izabran i/ili kreiran. Paralelni rad na kreativnom razmišljanju i digitalnom izučavanju alata omogućava kreiranje tehnički kvalitetnih i esteski prihvatljivih rešenja namenjenih određenoj publici.

AD251 Veb dizajn 1

Studenti se na ovom predmetu upoznaju sa suštinskim konceptima i odlikama veb dizajna, vizuelnih elemenata komunikacije u veb okruženju, primenjivih tehnika i tehnologija. U praktičnom smislu studenti se upoznaju sa osnovnim tehnikama izrade veb prezentacija koje podrazumevaju samostalno kodiranje i skriptovanje, optimizaciju koda i grafike.

AD310 Dizajn pakovanja 1

Predmet obuhvata izučavanje pakovanja (ambalaže) kao forme, ili oblika pakovanja i kao sredstva vizuelnih komunikacija sa određenom ciljnom grupom, tj. potrošačima. Tehnički aspekt predmeta obuhvata izučavanje strukturalnog pakovanja u smislu formi pakovanja i razumevanje prelaska dvodimenzionalnog rasklopa pakovanja u trodimenzionalni oblik, tj. formu pakovanja kroz rad na crtanju rasklopa, pravljenju maketa i primeni vizuelnog sadržaja. Kreativni aspekt predmeta je baziran na osmišljavanju i kreiranju vizuelnog sadržaja koji će se primeniti na određenu formu pakovanja na osnovu određene tematike, tj. vrste proizvoda, brenda i ciljne grupe za koju je neki određeni proizvod namenjen. Vizuelni sadržaj kreira se na osnovu osnovnih estetičkih principa koji zajedno sa tehničkim aspektom pakovanja obezbeđuju kvalitetan dizajn pakovanja.

AD314 Vizuelna kultura

Cilj predmeta jeste razvijanje kreativnog mišljenja, kao i proučavanje arhetipova kao nosioca značenja vizuelne forme sa svim produbljenim simboličkim značenjima u kulturološkom i antropološkom domenu, neophodnih za shvatanje savremene vizuelne znakovnosti. Student je savladao čitanje alfabeta slike, razumevanje značaja vizuelne kulture i primenjuje bazične principe u praksi i sposoban je da percepira tokove vizuelne kulture u savremenom društvu. Osposobljen je da vrši kritičku analizu vizibilnog, kao i da izrađuje studije slučaja na osnovu primene naučenih teorijskih pojmova iz oblasti vizuelne kulture.

AD322 Dizajn publikacija 2

Predmet obuhvata dizajn knjige od konvencionalnih do inovativnih rešenja, kao što su to dizajn beletrističkih izdanja, udžbenika, naučne literature, pop-ap rešenja, dizajn tekstuelnih formi pesama, priča, odlomaka. Tehničko oblikovanje knjiga se izvodi u programu Adobe InDesign, u kome se radi prelom i dizajn strana na osnovu određenih pravila i načina. Kreativnost i vizuelna percepcija razvijaju se kroz vizuelnu organizaciju sadržaja i dizajn elemenata od kojih zavisi estetski karakter određenog rešenja. Kroz odgovor i rešavanje određene problematike dizajna u odnosu na određenu tematiku i publiku razvija se kreativno mišljenje koje je neophodno u dizajnu knjiga kako bi se određena poruka adekvatno prenela publici kojoj je namenjena.

AD312 Dizajn pakovanja 2

Predmet obuhvata izučavanje dizajna linije pakovanja za različite proizvode. Dizajn linije pakovanja obuhvata rad na dizajnu svakog pojedinačnog pakovanja u okviru neke određene linije pakovanja tako da je glavni akcenat na ujednačavanju dizajna između različitih proizvoda i različitih formi pakovanja (tube, kutije, boce, tegle…) kako bi se postigla jedinstvena celina celokupne linije pakovanja. Kreativno mišljenje se razvija kroz osmišljavanja i kreiranje vizuelnog sadržaja za sva pakovanja u okviru linije za određeni proizvod iz prehrambene i kozmetičke industrije koji su namenjeni određenoj ciljnoj grupi. Inovativnost dizajna pakovanja u tehničkom i kreativnom smislu se podstiče kroz osmišljavanje inovativnih formi pakovanja i dizajn konceptnih rešenja.

AD375 Teorija vizuelne kulture

Cilj predmeta jeste da u visokoškolskom obrazovanju napravi relaciju i ostvari dijalog između umetnosti i humanističkih postulata. Predmet nastoji da nakon što osposobi studenta da čita slike bez determinisanja predstava na slike visoke i niske umetnosti prvenstveno procesom detaljne analize pojedinih elemenata slike i savladavanja alfabeta slike čita vizuelni materijal, u čitanje slika uključi i teorijske postulate i kritičku analizu. Student je osposobljen za samostalno istraživanje, kritičko mišljenje i sagledavanje oblasti vizibilnog, kao oblasti od presudne važnosti za negovanje kulture viđenja i stvaralačkog vizuelnog mišljenja, a samim tim i vizuelnog izražavanja i umetničkog stvaranja.

Izborni predmet 1 i 2

AD354 Dizajn vizuelnih komunikacija
Analiza savremenih tokova umetnosti. Istraživanje veze između kreiranja umetničkog dela i novih medija kroz teoriju i praksu. Predmet takođe obuhvata i istraživanje relevantnih umetnika koji kombinuju video, digitalne medije, fotografiju, književnost i ostalo. Cilj predmeta je sageldavanje posledica ovih transformacija na savremenu umetnost i stvaralaštvo generalno. Predemet nudi interdisciplinarno iskustvo podjednako važno za kreiranje umetnosti kao i za kritičko mišljenje i primenu istog kroz dalju umetničko – dizajnersku praksu. Studenti stiču praksu i znanje iz umetničke evaluacije umetničkih dela i koncepata iz dizajna i dobija znanje u produkciji i prezentaciji kreativnih rešenja.

AD330 Dizajn korisničkog iskustva
Ovaj predmet se bavi korisnički orjentisanim dizajnom. Cilj predmeta „Dizajn korisničkog iskustva“ je da upozna studente sa brojnim psihološkim, kulturnim, socijalnim, organizacionim, kognitivnim i perceptivnim modelima korisnika u interakciji sa računarskim sistemima, pri čemu se koriste raznovrsne discipline uključujući psihologiju, sociologiju, ergonomiju, grafički i industrijski dizajn i antropologiju.

AD252 Veb dizajn 2
Ovaj predmet uvodi studente u problematiku dizajniranja veb stranica za različite uređaje i u dinamičko veb okruženje upoznavanjem sa osnovama PHP, XML, JavaSkript i MySQL preko praktičnog rada na WordPress platformi. Student se osposobljava za samostalno kreiranje i objavljivanje dinamičkih veb prezentacija u skladu sa veb standardima i potrebama korisnika.

AD357 Dizajn plakata
Predmet „Dizajn plakata“ studentima otkriva celokupnu sliku razvoja plakata kao važne grafičke forme kroz koju se reflektuju i svi ostali segmenti primenjene umetnosti, od prve industrijske revolucije do savremenog digitalnog dizajna. Vizuelno opismenjavanje i poetsko tumačenje dela kroz formu plakata, studentima nadograđuje opštu sliku o grafičkim vizuelnim rešenjima i omogućava prepoznavanje arhetipske vrednosti oblika/pojma i savremenih estetizacija i tumačenja oblika. Istovremeno, student se podstiče da promišlja, uočava uzročno – posledične vrednosti oblika/znaka/simbola, razvija autentične vizuelne narative kako bi pored uspešno i adekvatno prepoznatih i postavljenih formi te zadatke radio sa jasnim sugestivnim i autentičnim estetskim izrazom. Student se takođe usmerava i na aktuelne vizuelne narative pristune u savremenom plakatu.

IV godina
AD485 Portfolio

Ovaj predmet služi kao period introspekcije studenata i putanja ka izrade finalne prezentacije svojih radova, u cilju izgradnje ličnog brenda. Naglasak će biti na prikazivanju jedinstvenog stila i demonstraciji konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija. Cilj ovih predavanja jeste da se student osposobi za rad na tržištu u okviru svih normi i zahteva koji su mu dati, da li od klijenata, ili samog tržišta. Ishod predmeta je sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da su studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spremni da budu objavljeni i predstavljeni klijentima i javnosti. Kompetentnost da student ume da prepozna i izdvoji sve najuspešnije radove koji ima da predstavi klijentu, koji odgovaraju zahtevima tržišta i trenutnog trenda. Studenti se uče umeću kako dizajnerski i estetski da prezentuju svoje koncepte i ideje, i da se njihova dela predstave javnosti.

AD421 3D modelovanje (3Dmax)

Ovaj predmet dozvoljava studentima da nauče mogućnosti 3d kompjuterski generisane grafike. Studenti će naučiti da koriste elemente iz kojih se sastoje 3d modeli i time moći da modeluju predmete i scene u tri dimenzije. Student na jednoj strani usvaja i koristi tehničke principe iz prirodnih nauka koji se na drugoj strani komponuju u digitalnu sliku na dubokog osnovu likovnog nasleđa starih majstora. Savladavanjem različitih tehnika 3D modelovanja u odgovarajućim 3d programima, mladi umetnik moći će da formira željeni oblik bilo kog predmeta, realnog ili izmišljenog, da ga postavi u takođe modelovani 3D prostor i da ga osvetli sa generisanim svetlosnim izvorima u kvalitetu realne studijske rasvete. Na taj način primena računarske tehnologije je suštinski demokratizovala nastup mlade generacije umetnika, jer im konkurentno omogućava nastup na tržištu ideja sa minimalnim finansijskim ulaganjima.

Izborni predmet 3, 4 i 5

AD420 Dizajn reklamnog materijala
Predmet obuhvata izučavanje dizajna reklamnih poruka koje predstavljaju oblik vizuelne komunikacije za neku određenu publiku ili ciljnu grupu. Kreativno razmišljanje se kreira kroz osmišljavanje ideja i poruka koje treba poslati publici u smislu obaveštenja o nekom proizvodu, ili usluzi kroz set vizuelnog sadržaja kao što su to fotografije, ilustracije, tipografija, teksture, boje… Potpora za razvoj kreativnog mišljenja daje se kroz istorijski pregled reklama, izučavanje psihologije boja, načina reklamiranja u različitim industrijama, kao i kroz saznanje o kulturološkim, demografskim i psihološkim karakteristikama određene potrošačke grupe. Estetski karakter reklamnih rešenja postiže se kroz osmišljavanje i kreiranje vizuelnog sadržaja koji se organizuje na osnovu primene principa vizuelnih kompozicija kako bi se dobilo celovito rešenje koje će biti vizuelno razumljivo za određenu publiku.

AD469 Dizajn karaktera i okruženja
Predmet je koncipiran tako da tretira materiju koja se bavi vizuelnom stranom video igara kroz elementarne teorijske sadržaje, dok je težište na konceptualno-oblikovnom aspektu igara. Kroz predavanja student se postepeno uvodi u različite vidove likovnog promišljanja karaktera i okruženja, što rezultuje potpunim vizuelnim razrešenjem jednog autentičnog univerzuma igre. Nastavna materija je prezentovana u medijski sveobuhvatnom tonu, tako da se stečena znanja i veštine, osim u igrama, mogu primeniti u širokom spektru medija – od filma, animiranog filma, drugih eksperimentalnih i animirano-filmskih formi.

AD451 Kreativno razmišljanje za dizajnere 1
Cilj predmeta je razumevanje procesa dizajnerskog razmišljanja od formiranja ideje do plasiranja proizvoda na tržište. Nakon položenog predmeta student će biti u stanju da: (I) identifikuje i proceni prilike kroz analizu potreba potrošača; (II) kreira jasne specifikacije proizvoda na osnovu potreba potrošača; (III) stvori i proceni nove proizvode i usluge kroz primenu kreativnog razmišljanja; (IV) analizira dizajn usluga za unapređenje i obogaćivanje korisničkog iskustva. Ovaj predmet je namenjen studentima koji žele da nauče da primenjuju proveren sistematski pristup razvoju novih proizvoda i usluga, sa fokusom na inovacije, rast i korisničko iskustvo.

AD432 Dizajn mobilnih aplikacija
Cilj predmeta je uvođenje studenata u okruženje produkcije sadržaja za mobilne platforme kao i u okruženje mobilnih tehnologija kao sastavnog dela integrisanog multidisciplinarnih interaktivnih projekata. Kroz predstavljanje različitih tehnologija i programskih okruženja, studentima se približava razvojni proces kreiranja mobilnih aplikacija, kako onih namenjenih industriji zabave, tako i aplikacija utilitarnog karaktera za poslovnu primenu, eksperimentalnih i društveno korisnih projekata.

AD165 Uvod u animaciju
Cilj predmeta je da približi studentu opšte odlike animacije kao medija u savremenim digitalnim sadržajima. Student je u mogućnosti da prepozna tehnološke i perceptivne razlike animacije i ostalih žanrova pokretne slike. Istražujući različite animacijske tehnike studenti se pripremaju za rad na zadacima u kreativnoj industriji poput izrade reklamnih spotova, muzičkih videa i kratkih animiranih formi, a upoznaju se i sa autorskim animiranim filmom. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti mogu samostalno da kreiraju kratke animirane forme i pripreme se za predmete u kojima je neophodno osnovno znanje iz oblasti animacije.

AD454 Digitalni video
Cilj predmeta je sticanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za primenu videa kao kreativnog medija. Pored upoznavanja studenata sa istorijskim razvojem i različitim praksama kreativne primene video sadržaja, predmet se bavi izučavanjem teoretskih i praktičnih znanja potrebnih za realizaciju različitih umetničkih formi koje podrazumevaju video kao izražajno sredstvo. Studenti će steći potrebna teoretska znanja iz oblasti filmske montaže i filmskog jezika uopšte. Praktičnim radom i primenom različitih kompjuterskih programa, studenti stiču tehnološka znanja potrebna za praktični primenu obrađenog gradiva. Krajnji cilj je kreativno korišćenje stečenog znanja za realizaciju različitih video projekata.

Izborni predmet 6 i 7

AD334 Digitalna produkcija
U okviru ovog predmeta student dobija uvid u kompletnu mrežu funkcionisanja digitalne produkcije. Proširuje svoje znanje o digitalnim veštinama i alatima potrebnim za realizaciju projekata, razume kako funkcioniše marketinška mreža i strategija i razvija inovativni pristup u kreiranju raličitih dizajn modela za brendove kroz kanale za distribuciju. To će mu omogućiti da profesionalno i sa razumevanjem pristupa izgradnji jedinstvenih multimedijalnih modela za digitalno okruženje. Student uči da samostalno, ili u timu rešava kompleksne projektne zadatke u oblasti digitalnih umetnosti i stekne iskustvo za samostalni rad i rad i timu.

AD470 Dizajn prostora
Cilj ovog predmeta je da student stekne znanje o mogućnostima transformacije vizuelnih dela u fizički prostor pomoću analognih i savremenih aplikacija. Kroz analizu i interpretaciju prostora i uslova, nadograđuje se instinkt za aplikaciju prostornih instalacija u komercijalnim i avangardnim sferama. Cilj je da student stekne uvid u veze između dizajna, arhitekture i korisnika kroz različite perspektive i kroz proučavanja urbanih sredina.
Dizajn prostora je savremeni multi-disciplinarni program koji istražuje prostor kroz prostor, izložbe, manifestacija i performanse, u cilju prevođenja kroz vizuelizaciju i virtuelna okruženja. Ovaj predmet istražuje mogućnosti aplikacija produkta grafičkog dizajna u trodimenzionalni prostor. Studentima se daje fokus na mogućnosti povezivanja različitih materijala, boja, okruženja i vizuelizacija, takođe se fokusira na interakciju svog dela sa publikom.

AD107 Digitalno crtanje za animatore
Cilj predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje sa osnovama digitalnog crteža i mogućnostima njegove primene u animaciji. Nastava obuhvata rad na digitalnim crtežima u programima Photoshop i Illustrator, upoznavanje sa različitim aplikacijama za digitalno crtanje kao i kombinovanje digitalnog i klasičnog crteža. Poseban fokus je na onim elementima crteža koji su neophodni u animaciji (dizajn karaktera i pozadina, analiza pokreta, sistemi boja, odnos skice i finalnog crteža). Program obuhvata i upoznavanje sa bitnim primerima crteža iz oblasti animacije, istorije umetnosti i savremene vizuelne umetnosti, sa ciljem da se kod studenata razvija kreativni crtački potencijal i opšta vizuelna kultura.

AD256 Animirana grafika
Predmet za cilj ima osposobljavanje studenata za osmišljavanje i izradu animiranih grafičkih sekvenci (Motion Graphic sekvenci) kombinovanjem animacije, fotografije, videa, tipografije i zvuka.
Teoretska nastava podrazumeva analiziranje mogućnosti saopštavanja poruke kombinovanjem tipografije, animacije, videa i zvuka. Zasebno se analiziraju svi elementi koje podrazumeva ovakav način izražavanja, kao i različiti oblici njihove interakcije. Student se upoznaje sa različitim oblicima primene animiranih grafičkih sekvenci i njihovim istoriskim korenima i razvojem. Uporedo sa teoretskim radom, student stiče i tehnološka znanja potrebna za izradu animiranih grafičkih sekvenci. Osnovni program pomoću koga se projekti realizuju je Adobe After Effects.

Izborni predmet 8 i 9

AD270 Uvod u 3D modelovanje i animaciju
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama celokupnog procesa izrade 3D animiranih sekvenci, odnosno upoznavanje: osnova 3D modelovanje, osnova 3D teksturisanja, osnova 3D animacije, osnova postupaka dinamičkih simulacija i osnova postupka renderinga. Osim toga cilj je i da student steknu znanja potrebna za nesmetan nastavak izučavanja pomenutih oblasti na višim godinama studija.

AD452 Kreativno razmišljanje za dizajnere 2
Cilj predmeta je razumevanje procesa dizajnerskog razmišljanja od formiranja ideje do plasiranja proizvoda na tržište. Focus ovog predmeta je praktična primena kreativnog razmišljanja. Nakon položenog predmeta student će biti u stanju da: (I) implementira metode planiranja i izrade prototipa; (II) kreira i postavlja kompleksne arhitekture proizvoda; (III) proceni isplativosti razvoja proizvoda; (IV) analizira dizajn proizvoda i usluga sa ciljem održivosti; (V) efektno planira i bavi se menadžmentom inovacionih projekata. Ovaj predmet je namenjen studentima koji žele da nauče da primenjuju proveren sistematski pristup razvoju novih proizvoda i usluga sa fokusom na inovacije, rast i korisničko iskustvo.

AD439 Kompoziting u grafičkom dizajnu
Predmet osposobljava studenata da foto-realistično uklopi 3d modele sa pravim fotografijama. Koristeći napredne 3d tehnike rasprostiranja, prelamanja i odbijanja svetla, digitalnih materijala i senki, studenti prave kompoziciju nove slike sa visokim nivoom autentičnosti. Nakon što savladaju kako se prave 3d modeli u predmetu 3d modelovanje, studenti na kompozitu uče kako da pravilno postave, osvetle i mapiraju svoje modele kako bi ih neprimetno uklopili i ujedinili sa pravim fotografijama.

AD416 Stop animacija
Cilj predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje sa osnovama stop animacije (stop motion animacije) i kreativno korišćenje stečenih znanja za realizaciju različitih animiranih sadržaja. Studenti se upoznaju sa razvojem ove tehnike tokom istorije animacije, aktuelnim trendovima u stop animaciji danas i stiču praktična znanja kako bi samostalno mogli da realizuju svoje animacije. Program obuhvata primere kako iz oblasti umetničkog animiranog filma tako i iz upotrebe stop animacije u komercijalnim sadržajima. Praktična nastava obuhvata razvoj ideje za kratku stop animaciju, pripremu materijala, rad sa programom Dragon Frame, kamerom i svetlom, izradu animacije i osnove postprodukcije.

AD491 Stručna praksa

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orijentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno.
Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja parcijalno stečenih znanja i veština kroz prethodne studije. U boravku i radu u profesionalno orijentisanoj okolini, stiču se i šira iskustva o zahtevima prema specijalnosti za koju se student priprema, omogućuje kvalitetno sagledavanje uspešnosti prethodnog školovanja i jasna procena potrebe za daljim usavršavanjem.
Težište stručne prakse je na što samostalnijim i konkretnijim radnim doprinosima studenta u projektovanju i razvoju softverskih rešenja. Radni zadaci se mogu kretati od koncepata, razvoja, konstrukcije, testiranja, apliciranja i održavanja, takođe i na području analize određenih rešenja i eventualnih usavršavanja. Potpunijim uklapanjem u radnu sredinu, prihvatanjem radnih obaveza i odgovornosti, razvojem sposobnosti saradnje i timskog rada, student treba upotpuniti i bolje shvatiti te komponente profesionalnog rada, prethodno opisanih u namenskim predmetima studija.

AD498 Završni rad

Završni rad prvog stepena akademskih studija je samostalan rad studenta kojim se proverava i ocenjuje sposobnost studenta da stečeno znanje uspešno primenjuje u praksi, posebno iz oblasti iz koje je završni rad.
Završni rad predstavlja istraživački rad studenta u kome se on upoznaje sa specifičnostima primene grafičkog dizajna u različitim podoblastima. Nakon obavljenog istraživanja student priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo, Istraživanje, Kreativni dizajnerski rezultati i Zaključak, Pregled literature.
Nakon završenog rada, student brani završni rad pred komisijom od tri člana koju čine nastavnici.


Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna i Internet nastava) Akontacija 20% uplata pri upisu IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.990 € 598 € 217.45 €
Softversko inženjerstvo 2.990 € 598 € 217.45
Razvoj video igara 2.990 € 598 € 217.45
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 2.490 € 498 € 181.09 €
Digitalni biznis i marketing 2.490 € 498 € 181.09 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 3.690 € 738 € 268.35 €
Dizajn interaktivnih medija 3.690 € 738 € 268.35 €
Modni dizajn 3.890 € 778 € 282.9 €

Univerzitet Metropolitan u Nišu

STUDIJSKI PROGRAM Godišnja školarina (tradicionalna i Internet nastava) Akontacija 20% uplata pri upisu IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.490 € 498 € 181.09 €
Softversko inženjerstvo 2.490 € 498 € 181.09 €
Razvoj video igara 2.490 € 498 € 181.09 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Biznis i marketing 1.990 € 398 € 144.72 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 3.090 € 618 € 224.72 €

POGLEDAJTE ŠTA OBUHVATA ŠKOLARINA

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *