AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA METROPOLITAN

Listi svih USPEŠNO AKREDITOVANIH programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, možete pristupiti OVDE.

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (240 ESPB, 4 godine)
 

 

 

 
 
MASTER STUDIJE (60 ESPB, 1 godine)
 

 

 
 
DOKTORSKE STUDIJE (3 godine, 180 ESPB)
 

 
U ovom ciklusu akreditacije Univerzitet Metropolitan je uspešno akreditovao svih osamnaest studijskih programa, kao i ustanovu, a svim odlukama o akreditacije možete pristupiti OVDE.

 

DOZVOLA ZA RAD