Fakultet Digitalnih Umetnosti

MODNI DIZAJN

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

ŠTA JE MODNI DIZAJN?

U sociološkom, kulturnom i estetskom smislu moda postaje sve značajnija, vidljivija i izražajnija na generalnom nivou. Poznato je da je moda postala jedna od najpopularnijih, ali veoma zahtevnih grana svetske industrije, a njena širina u praktičnom smislu dozvolila je da u sebe implementira i druge značajne grane primenjene umetnosti poput modnog i grafičkog dizajna.

Zahvaljujući modnom dizajnu, funkcionalnost i estetika odevnih predmeta dostigli su visok nivo, što modu svrstava u najatraktivnije oblasti dizajna.

Modna industrija u nekim evropskim zemljama, poput Italije i Francuske, je vrlo bitan deo privrede, dok u mnogim drugim postaje takav. Usled toga pored klasičnih modnih tehnika i materijala, sve je veći broj novih tehnika koji se upotrebljavaju što modnim dizajnerima pruža veću mogućnost za estetsko izražavanje i nastup na tržištu.

 
ZAŠTO STUDIRATI MODNI DIZAJN NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Program Modni dizajn je namenjen onima koji žele da svoja interesovanja za ovaj deo primenjene umetnosti, kao i svoju kreativnost i talenat pretoče u vizuelne forme koje će u isto vreme imati umetničku vrednost, ali i primenu u samoj modnoj industriji i njenom širokom spektru delovanja.
Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Studije su napravljene tako da ujedno budu i izazov, ali i inspiracija spajajući umetničke, tehničke i teorijske elemente i realističan pristup modnoj industriji.

TVOJE STEČENO ZNANJE NAKON ZAVRŠENIH STUDIJA

Na ovom studijskom programu se obrazuju kreativni stručnjaci u oblastima tekstila i odevanja. Kroz razvoj kreativnosti studenti se osposobljavaju za individualni i timski rad. Diplomirani modni dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna, od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih, kako za grafički, tako i za modni dizajn, pa sve do realizacije samih odevnih komada kroz stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Studenti će takođe steći znanja iz oblasti modnog marketinga koja su potrebna za uspešno tržišno pozicioniranje. Ujedno će imati mogućnost da kroz savremene tehnike i programe upoznaju mogućnosti rada u sferi modnog i grafičkog dizajna. Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije.

KOJIM POSLOVIMA MOGU DA SE BAVE MODNI DIZAJNERI

Student koji diplomirа nа studijskom programu Modni dizаjn osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

 • Sаmostаlni modni dizаjner
 • Modni dizаjner u mаsovnoj produkciji
 • Kostimograf (rad na reklamama, televiziji, pozorištu…)
 • Dizajner unikatnog tekstila
 • Art direktor
 • Modni urednik
 • Dizajner modnih dodataka
 • Dizаjner grаfičkih rešenjа u okviru mode
 • Modni stilistа
 • Modni ilustrаtor
 • Dizajner virtuelnih modela -3D
 • Menаdžer u modi
 • Merchandiser (brend menadžer)
 • Menadžer proizvoda
 • Menadžer produkcije
 • Tehnički dizаjner u modnoj produkciji
 • Buyer (poručilac i menadžer tekstila i proizvoda za određeni brend)
 • Mаrketing menаdžer u modi
 • PR i event menаdžer u modi

Ishodi učenja studijskog programa

Studenti se na studijama osposobljavaju za kreativan, stručan i praktičan rad na konkretnim zadacima i poslovima modnog dizajnera, ali im je omogućeno da se edukuju i istraže ostale sfere koje moda obuhvata. Nakon ovakvog programa, dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih kako za grafički tako i modni dizajn, sve do realizacije samih odevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Ujedno će imati mogućnost da kroz savremene tehnike i programe upoznaju mogućnosti rada u sferi modnog i grafičkog dizajna. Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije.

Organizacija programa

I godina
 • AD101 Crtanje 1
 • AD131 Osnove savremenog odevanja 1
 • AD114 Kostimografija 1
 • Izborni predmet 1
  • AD110 Osnove grafičkog dizajna
  • AD260 Ilustracija
 • NT111 Еnglеski 1
 • AD102 Crtanje 2
 • AD132 Osnove savremenog odevanja 2
 • AD245 Krojenje i šivenje 1
 • AD130 Anatomsko crtanje
 • NT112 Еnglеski 2
II godina
 • AD246 Krojenje i šivenje 2
 • AD214 Kostimografija 2
 • AD230 Tekstilne tehnike
 • AD250 Digitalna fotografija
 • NT216 Engleski za modni dizajn
 • AD234 Dizajn tekstila 1
 • AD371 3D Modni dizajn
 • AD241 Modni dizajn 1
 • Izborni predmet 2
  • AD206 Likovna forma
  • AD115 Vizuelna kultura
 • AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

 

III godina
 • AD342 Modni dizajn 2
 • AD235 Dizajn tekstila 2
 • AD301 Uvod u modnu Ilustraciju
 • AD327 Projektovanje i modelovanje odeće 1
 • AD343 Modni dizajn 3
 • AD405 Modna ilustracija
 • AD112 Istorija umetnosti novog veka
 • AD427 Projektovanje i modelovanje odeće 2
IV godina
 • AD345 Modni dizajn 4
 • AD376 Modni marketing
 • AD385 Portfolio
 • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
 • Izborni predmet 3
  • AD312 Dizajn pakovanja
  • AD211 Grafički dizajn 1
 • AD351 Modne tehnike
 • Izborni predmet 4:
  • AD125 Tipografija
  • AD240 Vizuelni identitet
 • Izborni predmet 5:
  • MK230 Brend menadžment
  • OM323 Upravljanje projektima
 • AD491 Stručnа prаksа za MD
 • AD495 Završni rad – Modni dizajn

 

Kratak opis svih predmeta

AD101 Crtanje 1
Predmet na početku pruža teorijsko upoznavanje sa istorijom, tradicijom, savremenom tehni-kom i tehnologijom industrijske proizvodnje papira i ostalih crtačkih materjala i njihovom pri-menom. Prvi semestar posvećen je crtanju analitičke studije u tehnici uglja,olovke i krejona. Rad započinje crtežom na srednjem i manjem formatu, a završava velikim formatom. Analiziraju se svi likovni elementi (kompozicija, masa, linija, površina, valer, tekstura, prostor…)sem boje ,a studenti se upućuju na dalju senzibilizaciju u definiciji viđenog. Predmet Crtanje koncipiran je otvoreno prema individualnim istraživanjima studenata. Student praktično istražuje u cistom mediju crteža , ili crteža u interakciji sa drugim medijima. Student radi uz mentorsku pratnju profesora i razgovor u klasi sa drugim studentima.
AD131 Osnove savremenog odevanja 1
Osnove savremenog odevanja upoznaju studente sa osnovama modnog crtanja, proporcije modne figure (muška, ženska, dečija), osnove modnog ilustrovanja i prezentacije. Kroz kreativne, praktične zadatke studenti se upoznaju sa raznim sferama modnog dizajna od dizajna osnovnih odevnih predmeta kroz autentični prikaz, komercijalni industrijski koncept modnog odevanja sve do obuće, nakita i aksesoara. Takođe, studenti dobijaju zadatke i upute kako da savladaju osnovne principe figuralnog i tehničkog modnog crteža, kao i da primene adekvatne likovne tehnike u svojim prezentacijama. Kroz kreativne projekte u 3D varijanti studenti se upoznaju sa praktičnim delom modnog dizajna, kao i mogućnostima transponovanja 2d varijanti prikaza u odevne forme i predmete u prirodnoj veličini.
AD114 Kostimografija 1
Cilj predmeta je upoznavanje sa istorijom odevanja od antičkog doba do početka dvadesteog veka kroz predavanja i praktične zadatke. Odevni komadi kroz istoriju sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kulturološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim prikazima različitih faza razvoja. Posebna pažnja biće usmerena na osnovne oblike i transformacije pojedinih komada u odnosu na razvoj društva . Program predmeta Kostimografija pruža mogućnost budućim modnim dizajnerima da se kroz likovne i istorijske i sadržaje osposobe za savremeno projektovanje i oblikovanje unikatne odeće, obuće i odevnih detalja. Da bi realizacija projekta bila na najvišem profesionalnom i estetskom nivou studenti izučavaju u teorijskom smislu izgled i metode izrade odevnih komada kroz razne istorijske epohe i kasnije reprodukuju izgled kroz likovnu formu.
Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka odevnih formi u periodu od najstarijih civilizacija Sumera i Akada pa sve do početka dvadesetog veka. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe nastanka ključnih formi odenih komada kao i fenomene civilizacija i vizuelne kultura koji su imali uticaj na razvvoj odevnih formi. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima,epohama koje su imale značaja uticaj i na razvoj odevannja. Student je savladao veštinu likovnog izraza prikazivanja izgleda kostima na osnovu istorijskih i likovnih izvora i u stanju je da slobodoručno realizuje i primeni veštinu u restilizaiji kostima korišćenjem odgovarajuđih likovnih tehnika, ali i da kasnije to znanje iskoristi na izradi modnih rešenja. Student dobro poznaje karakteristike odevnih formi kao i nazive istih. Student može da primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih modnih dizajenerskih rešenja.

AD110 Osnove grafičkog dizajna
Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih ma-terijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnost jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop.
Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih.Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski).Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje.
AD260 Ilustracija
Ovaj predmet uvodi studente u znanja i veštine neophodne da za rešavanje ilustratorskih prob-lema i zahteva klijenata. Obrazovni proces podrazumeva i izučavanje različitih tehnika kao i povezivanje karaktera ilustracije sa izborom adekvatnog medija u kome će biti realizovana. Težište predmeta je na postupku koji podrazumeva crtanje realnih motiva sa tendencijom razvijanja sopstvenog stila i načina stilizovanja. Razvoj sposobnosti vizuelne analize i istraživanja kao i razmena ideja i koncepata sa predavačima i unutar grupe specifičnost, odnosno grupni rad specifičnost je ovog predmeta. Osim osnovnih tehnika i postupaka posebna pažnja će biti usmerena na stilove ilustrovanja za specifične oblasti poput marketinga i izdavaštva.
NT111 Еnglеski 1
Engleski јezik 1 јe srednji kurs opšteg engleskog јezika sa elementima јezika struke. Cilj predmeta јe učenje, obnavljanje i konsolidovati poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara, kao i razviјanje i uvežbavanje govor i slušanje, čitanje (koјim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou), pisanje (koјim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom јeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove) i prevođenje.
AD102 Crtanje 2
Studenti rade sa papirima različitog porekla, boja, struktura i kvaliteta (kolaž papir, novinski papir, karton, kunstdruk, transparentni papiri, ukrasni, tapet papir…). U kolaž se uvode isečci, ili delovi gotovih predložaka (fotografije, časopisi, novinska fotografija, reklame, reprodukcije), te predmeti, nove konstrukcije (asamblaž) i materijali (drvo, metal, nove vrste papira, plastika, folije). Ispituju se trodimenzionalnosti i nove koncepcije prostora i rasporeda, i međusobno dejstvo različitih materijala. Rad studenata je baziran na slobodnijoj realizaciji konkretnih zadataka uz dosledno istraživanje klasičnih crtačkih tehnika (ugljen, tuš i pero, grafitna olovka, lavirani crtež…) bez prisustva boje sa zadatkom rešavanja problema kompozicije, rasporeda masa, mogućnosti i kvaliteta linije i površine, odnosa svetlo – tamno, volumena, prostora i atmosfere transparentnosti.

AD132 Osnove savremenog odevanja 2
Osnove savremenog odevanja II nastavljaju rad studenata na razvoju modnog crteža, figure i ilustrovanja kroz kreativne likovne i praktične zadatke. Predmet upoznaje studente sa granama mode, a kroz rad na mini kolekcijama i ilustrovanim likovnim projektima studenti dobijaju osnov- no znanje o načinu rada na kolekciji određenih odevnih komada kako u ženskoj, dečijoj, muškoj kolekciji, tako i u radu na aksesoaru. Od idejne skice preko siluete do geometrizacije odevnih predmeta, studenti stiču osnovno znanje o načinu razvoja određenog modnog komada.
AD245 Krojenje i šivenje 1
Upoznavanje sa osnovnim konstrukcijama bazičnih odevnih predmeta, oblikovanje, drapiranje i konstruisanje odeće prema skici i modelu. Studenti dobijaju osnovu za samostalno kreiranje i re- alizaciju odevnih predmeta. Upoznaju sa značajem modelovanja (konstrukcije) u dizajnu odeće, antropologije i antropometrije za konstrukciju odeće telesnom proporcijom, kao i vrstama žen- ske građe-tipovima građe i problemima sa kojima se mogu susresti tokom rada. Studenti stiču znanje o telesnim merama, načinima uzimanja mera i specijalnim merama. Takođe, studenti se kroz vežbe upoznaju i sa značajem tehničkog crteža modela i izradom tehničkog lista. Studenti se upoznaju i osposobljavaju za vađenje kroja iz postojećih odevnih predmeta, kao i osnovama konstrukcije odevnih komada.
AD130 Anatomsko crtanje
Predmet je logički nastavak usavršavanja crtačkih sposobnosti i umeća. Kroz nastavne jedinice, student se upoznaje sa anatomskim vrednostima ljudskog tela. Počevši od izučavanja koštanog sistema, mišićnog sistema  i medjusobne korelacije.

AD245 Krojenje i šivenje 1
Upoznavanje sa osnovnim konstrukcijama bazičnih odevnih predmeta, oblikovanje, drapiranje i konstruisanje odeće prema skici i modelu. Studenti dobijaju osnovu za samostalno kreiranje i re- alizaciju odevnih predmeta. Upoznaju sa značajem modelovanja (konstrukcije) u dizajnu odeće, antropologije i antropometrije za konstrukciju odeće telesnom proporcijom, kao i vrstama žen- ske građe-tipovima građe i problemima sa kojima se mogu susresti tokom rada. Studenti stiču znanje o telesnim merama, načinima uzimanja mera i specijalnim merama. Takođe, studenti se kroz vežbe upoznaju i sa značajem tehničkog crteža modela i izradom tehničkog lista. Studenti se upoznaju i osposobljavaju za vađenje kroja iz postojećih odevnih predmeta, kao i osnovama konstrukcije odevnih komada.
NT112 Еnglеski 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezičkih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular rečima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezičkih veština govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, te njihovom integrisanju, naročito u grupnim aktivnostima rešavanja stručnih problema.

AD246 Krojenje i šivenje 2
Studenti se kroz predavanja i vežbe upoznaju i osposobljavaju za vađenje kroja iz postojećih odevnih predmeta, kao i osnovama konstrukcije odevnih komada, suknje, pantalona, sakoa, haljine, bluze, košulje, kragni i džepova. Takođe, kroz predavanja se upoznaju sa delom konstrukcije muških odevnih komada, ali i načinima rešavanja problema tokom transponovanja crteža u 3d formu. U okviru predmeta radi se i na usklađivanju vrste materijala sa krojem koji se radi.
AD214 Kostimografija 2
Cilj predmetaje upoznavanje sa istorijom odevanja i razvojem pojedinih modnoh stilova kao i razvojem rada pojedinih modnih dizajnera dvadesteog veka kroz predavanja i praktične likovne zadatke. Takođe upoznavanje sa osnovnim konceptima i društvenim i kulturološkim polazištima i uticajima na razvoj odevanja i njenu primenu u svakodnevnom životu određenih društvenih klasa. Program predmeta Kostimografija 2 pruža mogućnost budućim modnim dizajnerima da se kroz likovne i istorijske i sadržaje osposobe za savremeno projektovanje i oblikovanje unikatne odeće, obuće i odevnih detalja. Da bi realizacija projekta bila na najvišem profesionalnom i estetskom nivou studenti izučavaju u teorijskom smislu izgled i metode izrade odevnih komada kroz razne istorijske epohe i kasnije reprodukuju izgled kroz likovnu formu.
Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka odevnih formi i modnih stilova u periodu dvadesetog veka do devedesteih godina istog. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih formi odenih komada kao i fenomene civilizacija i vizuelne kultura,razvoja modnih stilova i rada poznatih modnih dizajnera koji su imali uticaj na razvoj odevnih formi. Student je savladao veštinu likovnog izraza prikazivanja izgleda kostima na osnovu istorijskih i likovnih izvora i u stanju je da slobodoručno realizuje i primeni veštinu u restilizaiji kostima korišćenjem odgovarajuđih likovnih tehnika, ali da određena teorijska znanja primeni u izradi svojih dizajnerskih rešenja. Student dobro poznaje karakteristike odevnih formi kao i nazive istih. Student može da primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih modnih dizajenerskih rešenja.
AD230 Tekstilne tehnike
Predmet tekstilne tehnike se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo predmeta obuhvata primere starih tekstilnih tehnika, alata, sirovina i klasifikaciju istih.Takođe u okviru teorijskog dela izučava se razvoj i primena tekstila koji su proizvedeni na različitim podnebljima i u okviru različitih konteksta, kao i primena ovih tekstila u okviru savremenih modnih projekata. Praktični deo predmeta podrazumeva izradu uzoraka različitim tekstilnim tehnikama gde spadaju pustovanje, tkanje ,pletenje, vez, manipulacija tekstilnim materijalima, necanje, čipka i druge tehnike.
AD250 Digitalna fotografija
Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, Digitalna kamera – komponente i rukovanje, Softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, Filteri i objektivi, Kontrola blende i ekspozicije, Rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, Računar i digitalna fotografija, Pomoćna oprema, Fotografisanje portreta, Fotografisanje statične postavke, Fotografisanje izbliza i makro fotografija, Fotografisanje pejzaža, Kontrola boja, Štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.
NT216 Engleski za modni dizajn
Engleski za dizajnere je viši srednji kurs engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog kursa je da student razvije kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabu-lara. Student se osposobljava da usmeno i pismeno komunicira na engleskom jeziku u stvarnim komunikacionim situacijama, da sa razumevanjem čita stručne tekstove i druge tekstove adap-tirane na višem srednjem nivou, da opisuje, prezentira, na engleskom jeziku, kao i da kombinuje različite veštine u stvarnim situacijama.
AD234 Dizajn tekstila 1
Predmet je upoznavanje studenta sa vrstama tkanina, oznakama u industriji, upotrebom nekada i sad. Kreativni zadaci vezani su za sam dizajn tekstila od teksture do printa, kao i njegova prak- tična upotreba u modnim projektima. Po strukturi predmet predstavlja uvod u AD235 Dizajn tekstila 2 koji se sluša u petom semestru ovog studijskog programa.
AD371 3D Modni dizajn
3d modni dizajn omogućava studentima da izgrade bogatu biblioteku garderobe za virtuelne likove gde se svi odevni predmeti mogu modifikovati i ponovo upotrebiti. Svaka košulja ili haljina koje naprave se može transformisati u bezbroj načina. Svaki odevni predmet može da se podesi da se ponaša kao bilo koji pravi materijal kao što je pamuk, svila, koža, elastična guma, linen i mnogo već predefinisanih materijala. Pored njih studenti će naučiti da podese ceo spektar drugih podešavanja kako bi podesili bilo koji postojeći i nemogući materijal da se ponaša tačno kao u njihovoj viziji.
AD241 Modni dizajn 1
Kroz kreativne zadatke vezane za razne grane modne industrije, kao i istoriju dizajna, umetno- sti i kostima kao bazu i inspiraciju upoznajemo se sa načinima ilustrovanja modnih skica, uvod u tehničko crtanje i predstavljanje modnih predmeta za industrijsku proizvodnju kao osnove formiranja autorskog modnog portfolia za kolekciju.
AD206 Likovna forma
Predmet ima za cilj da kroz složen teorijski i praktičan rad edukuje samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim st-varalaštvom. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim elementima procesa slikanja. Cilj predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu per-cepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja studenata.
AD115 Vizuelna kultura
Vizuelna kultura je nova istorijska multikulturalna disciplina koja se bavi vidovima vizuelne spoz-naje u oblastima realno opažajnog sveta prirode i sveta viđenog u uobrazilji, prostora i oblika, u njihovim kompleksnim i mogućim značenjima, u vidu opredmećenih i umetnički imenovanih formi. Kao istorijska multikulturalna oblast vizuelna kultura se zasniva na trijadi vizuelne spoznaje u relaciji priroda, njeni zakoni i oblici, svet praktično opredmećenih formi u najširem značenju, i svet umetnosti, kao sublimisano iskustvo doživljenog vizuelnog opažanja u oblicima rada, ponašanja i mišljenja. Kao predmet vizuelna kultura zasnovan je u redovnoj nastavi i u programima visokoškolskog obrazovanja. Po svom obuhvatu predmet vizuelna kultura je metodološki zastupljena od napisanih udžbenika za niže razrede osnovnih škola, za srednje umetničke do visokoškolskog obrazovanja i postdiplomskih studija.
AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
Studenti se upoznaju sa nastankom, razvojem i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom geografskom području. Umetničko delo i vizuelna kultura sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kultur- ološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim spomenicima različitih sredina. Posebna pažnja biće usmerena na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili kako antičku, grčku, rimsku i helensku umetnost tako i srednjovekovnu kulturu istoka kakva je vizantijska i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao i Zapadne Evrope, počevši od kulture Kar- olinga preko romanike, sve do pozne gotike u Italiji. Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka antičke grčke, rimske, helenske i srednjovekovne umetnos- ti. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih fenomena civilizacija i vizuelne kulture starog i srednjeg veka, kao i mehanizme njihove primene. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima, razlici između paganske i hrišćanske ikonografije i stila i promenama umetničkog jezika.
AD342 Modni dizajn 2
Na ovom predmetu studenti imaju priliku da kroz kreativne zadatke vezane za razne grane modne industrije, kao i izučavanje istorije dizajna, umetnosti i kostima, svoju inspiraciju pove- zuju sa načinima ilustrovanja modnih skica, portfolio prezentacija, koncept kolekcije i tehničko crtanje u komercijalnoj modnoj industriji . Finalni zadatak predmeta jeste pravljenje koncepta autorske kolekcije, ilustracija, portfolio kolekcije, radionica i izrada. Predmet se nadovezuje na AD241 Modni dizajn 1 i uvodi studenta u predmet u sledećem, petom semestru-AD343 Modni dizajn 3.
AD235 Dizajn tekstila 2
Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa mogućnostima izrade tkanina, oznakama u indus- triji, kao i ponašanju različitih tipova tkanina pri različitim procesima obrade ili intervencija. Kroz praktične zadatke, vežbe i projekte, studenti razvijaju svoju kreativnost u okviru dizajna tekstila kao osnove za dalju razradu svojih modnih rešenja, formi i slično.
AD301 Uvod u modnu Ilustraciju
Teorijska nastava
Upoznavanje sa razvojem i značajem modne ilustracije kroz istoriju i analizu modnih ilustracija značajnih ilustratora,
Definisanje vizuelnih komunikacija, interakcija tradicionalnih likovnih tehnika i modnog dizajna kao načina vizuelnog oblikovanja dela. Definisanje i analiza određenih crtačkih, grafičkih i ostalih likovnih tehnika koja se kreiraju i primenjuju u okviru svih oblasti modnog dizajna kao što je upotreba svojeručnog crteza, digiralne ilustracije, kolaž tehnika i dr. Analiza i istraživanje pravila u crtanju u modnoj ilustraciji koja su nastala kroz različite istorijske etape razvoja umetnosti uopšte kao i  kroz iskustva eminentnih umetnika i dizajnera kao i  kreativnih timova. Predstavljanje klasičnih i inovativnih pristupa u modnoj ilustraciji u odnosu na određenu tematiku. Upoznavanje sa trendovima modne ilustracije i istrazivanje kroz modernu kulturu i njene uticaje na modnu scenu i samo prezentaciju savremenog modnog izraza.
Praktična nastava
Primenjivanje stečenog teorijskog znanja kroz osmišljavanje i kreiranje različitih resenja modne ilustracije kao odgovor na zadatu temu. Student se kroz neposrednu igru tema, ideja, materijala i različitih tehnika priprema za slobodnu interpretaciju dela u kome se podstiče i naglašava ličan vizuelni doživljaj i sugestivni koncept dela koji stvara. Na taj način student se podstiče da  slobodno i kreativno  razmišlja a takvo bogato vizuelno izražavanje je neophodno za realizaciju kvalitetnog i autentičnog dela u svim oblastima modnog dizajna. Pored tradicionalnih crtačkih tehnika studentu se pruža mogućnost eksperimenta u razlicitim tehnikama rada.

AD327 Projektovanje i modelovanje odeće 1
Studenti se upoznaju sa osnovnom konstrukcijom, modelovanjem i premodelovanjem muške, ženske i dečije, poluteške i teške konfekcije. Kroz razne vežbe koje obuhvataju realizaciju krojeva odeće po zadatoj skici modela studenti se upoznaju sa raznim vrstama modelovanja i premodelo- vanja, susreću se sa raznolikim rešenjima koji im pomažu da lakše razumeju i savladaju prepreke kako bi kroz modelovanje (stvaranjem ušitaka, premeštanje ušitaka i šavova, pomeranjem ratnog izreza, orukavlja, proširenjima ili sužavanjima na određemim delovima) dobili odgovarajuće kro- jeve zadate skice odeće. Studenti će primiti znanje i steći sposobnost izrade osnovne konstukcije i modelovanje odeće po zadatim skicama koje će im pomoći u njihovom daljem radu u realizaciji krojeva (što obuhvata: osnovnu konstukciju, modelovanje i kompletiranje) sopstvenih kreacija.
AD343 Modni dizajn 3
Na ovom predmetu studenti se uči dizajn odeće: haute couture (visoka moda), pret a porte, masovne produkcije u oblastima sportskog odevanja, džinsa, donjeg veša, svakodnevne garder- obe, poslovnih i klasičnih varijanti odevnih komada. Dalje, učiće se dizajnu obuće: muške, ženske i dečije, kao i aksesoara: torbi, naočara, šešira, rukavica, nakita i sl. Sve ovo se radi paralelno sa produbljivanjem znanja modna ilustracije, vrstama i mogućnostima prezentacije rešenja u 2d varijanti autorskih kolekcija, kao i masovne produkcije Takođe, student treba da se osposobi u odabiranju adekvatnog materijala i repro materijala za izradu uzorka koji će biti prezentovan kupcima i konzumentima.

AD405 Modna ilustracija
Osposobljavanje studenta za samostalni rad na modnoj ilustraciji. Komparativno sagledavanje istorijskih prilika i tehničke uslovljenosti modne ilustracije. Upoznavanje sa tehnikama i materijalima, osnovnim kompozicijskim i stilskim zakonitostima, primaena sadržaja i tema iz oblasti mode na adekvatan likovni način i prilagođen nameni i publici sa kojom komunicira i prenosi poruku. Upotreba ilustracije u svim vidovima potreba modne industrije i potrebama modnih prezentacija kao i formama bez ograničenih objekata štampane forme (brošure, posteri, katalozi, časopisi, omoti, kese, pakovanja…).
Vladanje različitim tehnikama u izvođenju ilustracije.
Sagledavanje i primena određenih likovnih elemenata sa namenom da upotpune vizuelni kvalitet i podstaknu specifični odnos kreatora u stvaranju ilustrovane forme koja se odnosi na modne subjekte i objekte.
Razvijanje individualnosti u izboru tehnike prilikom izvođenja ilustracije (tradicionalne tehnike i digitalna tehnika). Upotreba različitih tipova modne ilustracije,razumevanje primene i svrhe istih kao i načini na koje se oni mogu prikazati u okviru modnih kolekcija,kampanja ili samostalnih likovnih rešenja
AD112 Istorija umetnosti novog veka
Studenti stiču znanja o nastanku, razvoju, i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba.,a ukazaće se i na najvažnije pojave u srpskoj umetnosti ovog perioda. Studenti se upućuju, u skladu sa savremenim metodološkim polazištima, na funkciju i značenje umetničkih dela u okviru njihovih idejnih, teorijskih, ali i društvenih, religioznih, socioloških i političkih konteks- ta. Studenti će se upoznati sa kulturno-istorijskim okvirima u kojima nastaju različiti fenomeni i umetnički pravci evropske kulture novog doba. Studenti stiču osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture novog veka u renesansi, baroku, rokokou, realizmu, romantizmu i simbolizmu, kao i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima novovekovnog društva.

AD427 Projektovanje i modelovanje odeće 2
Projektovanje i modelovanje odeće 2 se nadovezuje na Projektovanje i modelovanje odeće 1, fokusira se na specifična modelovanja i asimetrična modelovanja muške i ženske odeće koja spadaju u polutešku i tešku konfekciju. Važan aspekt predmeta pored modelovanja krojeva odeće je modelovanje i premodelovanje određenih krojnih delova odevnog predmeta (poput: džepova, kragne, rukava, nogavica) nezavisno od samog odevnog predmeta. Cilj predmeta je izrada rešenja zadatog modela odeće ili krojnog dela. Cilj predmeta pored sticanja veština modelovanja u razmeri 1:5 je sticanje veštine izrade modelovanih krojeva u razmeri 1:1 i njihova realizacija po zadatoj skici modela. Takođe kroz realizaciju određenih zadataka studenti će se upoznati sa različitim vrstama materijala i njihovim karakteristikama prilikom transponovanja u određene forme.
Kroz predavanja i vežbe studenti se osposobljavaju da samostalno realizuju zadate skice modela i sopstvene modele.
Student je osposobljen za samostalnu izradu krojeva raznih modela odeće ili određenih krojnih delova za mušku i žensku, dnevnu ili večernju, polutešku i tešku konfekciju. Takođe, kroz vežbe student je osposobljen za premodelovanje krojeva odeće u nove forme i nova pozicioniranja detalja na već postojećim krojevima. U razmeri 1:5 i 1:1 kao i njihova realizacija od različitih vrsta tkanina. Student je osposobljen da na osnovu zadate ili željene

AD345 Modni dizajn 4
Studenti uče o načinima upotrebe tkanina i repro materijala, kao i određivanju finalne cene produkta na osnovu cena tkanine, izrade, kvaliteta i sl. Dalje, o probi modnih proizvoda na modelima i aktivnom učestvovanju u izmenama na uzorcima radi kvalitetnog dobijanja finalnog proizvo- da. Stiču sposobnost procene kvaliteta kako materijala i tkanina, tako i celokupnog modnog proizvoda, kao i odrešenih generalnih specifikacija vezanih za sam proizvod i dalju prezentaciju. Takođe, studenti se uče analizi trendova i planiranju modne kolekcije, izradi produkcionog plan za kolekciju i načinima prezentacije modne kolekcije uz poznavanje modnih tehnika.

AD376 Modni marketing
Predmet modni marketing se bavi modnom industrijom, tekstilnom idustrijom, komunikacijama, tržištem mode, potrošačima i svim drugim kategorijama koje određuju tržište mode i modnu industriju u celini kroz primenu marketinških principa. Poznavanje i primena marketinških principa  važni su u svakoj privrednoj delatnosti, ali u domenu modne industrije, presudni su za otvaranje mogućnosti i puta ka sigurnom uspehu i izbegavanje neuspeha. Domaća, a pogotovo svetska iskustva modnih kompanija i brendova potvrđuju činjenicu da je marketing tesno povezan sa kreacijama i njihovim tržišnim plasmanom što praktično upućuje na zaključak da marketing u modnoj industriji, ili modni marketing  finalno objedinjuje ceo proces – od stvaranja proizvoda odnosno kreatora, preko potrošača/kupca i konačno stvaranja profita.
AD385 Portfolio
U pripremi za intervjua za posao, grafički dizajn za štampanje i digitalni portfolio je završen u ovom kursu. Rad pojedinačno sa profesorom, svaki student će odabrati reprezentativne delove za diskusiju i poboljšati materijale.Naglasak će biti na prikazibanju jedinstvenog stila i demonstraciju konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija u programu grafički dizajn.
Sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spreman da bude objavljen i predstavlja klijentima i javnosti.
AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
Predmetom istorija moderne i savremene umetnosti studenti stiču znanja o počecima i tokovima modernog slikarstva i skulpture. Cilj je upoznavanje sa istorijom moderne i savremene vizuelne kulture i savladavanje neophodnih metodoloških pretpostavki za razumevanje njenih idejnih koncepata i likovnih sadržaja.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje pojma, idejnih okvira, kao i različitih jezika slike mod- erne i savremene umetnosti. Studenti stiču bazična teorijska znanja o funkciji vizuelne kulture moderne i savremene umetnosti, ali i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima savremenog društva.
AD312 Dizajn pakovanja
Svakodnevno dolazimo u kontakt sa ambalažom različitog oblika, veličine i namene koja nas obaveštavaju o odlikama, opasnostima, prednostima ili vrednosti proizvoda koji se u njoj nalazi. Jedan deo ambalaže napravljen je tako da se odbacuje odmah nakon kupovine ili otvaranja dok je u drugom slučaju ambalaža sastavni deo proizvoda tokom cele njegove upotrebe. Grafički dizajner mora da stvori ubedljivo grafičko rešenje ambalaže koje pre svega mora lako privući pažnju i da pri tom vodi računa o zahtevima regulative, pravilima poslovanja i ekološkim kriteri-jumima koje moraju ispunjavati industrijski proizvodi.
AD211 Grafički dizajn 1
Cilj ovog premeta je integracija slike i teksta na inventivan, kreativan i autentičan način. Im-perativ Grafičkog dizajna 1 je da student ovlada programom InDesign i da se fluentno koristi njim u svom likovno-dizajnerskom izrazu. Student ovo postiže radom na nizu različitih dizajner-skih zadataka. Vizuelna pismenost je povećana eksponiranjem studenata različitim diskursima savremene umetnosti i dizajna, kao i onih koji su bili relevantni kroz istoriju grafičkog dizajna. Student utvrđuje znanje u svim aspektima dizajnerskog procesa: u upotrebi formalnih elemena-ta i principa dizajna, upotrebi tipografije uz (umesto) slike, konceptualnog i kritičkog mišljenja, kolaboracije i prezentacije.
AD351 Modne tehnike
Primena modnog dizajna u raznim granama industrije, a naročito medija. Studenti se upozna- ju sa kreativnim mogućnostima, kao i povezanošću sa ostalim granama primenjene umetnosti: fotografijom, grafičkim dizajnom, industrijskim dizajnom, itd. Studenti će imati priliku da kroz praktične zadatke svoje znanje vezano za modni dizajn, prošire i primene u sferi medija (modni stajling,editorijali, štampani mediji, televizija,video produkcija, fotografije). Kroz projekte student će razvijati tehnike koje mogu da primeni u oblasti štampanih medija (uređenje modnih strana), preko modnih editorijala, uređenja modnih izloga i sl. Na taj način će bolje shvatati i sam rad na svojim modnim dizajnerskim rešenjima i doći do kvalitenijih načina da se oni prezentuju u sarad- nji sa drugim granama industrije, umetnosti i medija.
AD125 Tipografija
Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao što su slovo, linija, površina, štamparska forma, kao i organizacijom pomenutih elemenata na radnoj površini (papir, statična ili pokretna slika na monitoru). Predmet obuhvata i istorijski pregled razvoja tipografije kao likovno-grafičke discipline i informisanje o savremenim tokovima u toj oblasti.Student se osposobljava za samostalan tipografski projekat i primenu stečenog znanja u oblastima grafičkog dizajna (oglas, vizuelni identitet, web dizajn). Zadaci pružaju mogućnost realizacije na više načina: u vidu statične ili štampane grafičke slike ili tipografskog rešenja u vidu pokretne-animirane slike. Sve zadatke i projekte student realizuje primenom odgovarajućih kompjuterskih softvera kao što su Adobe Illustrator, Quark XPress, Flash, Dreamweaver.
AD240 Vizuelni identitet
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti vizuelnih komunikacija i samostalno oblikovanje vizue-lnog identiteta. Vizuelni identitet podrazumeva proširenu oblast korporativnog identiteta i likov-no-grafička propagandna sredstva kao prospekt, katalog, letak (flajer), baner, svetleće reklame, plakat, maskota, multimedija. Upoznavanje sa principima grafičkog oblikovanja projekata koji su koncipirani u odnosu na zahteve tržišta. Student se osposobljava za samostalno osmišljavanje i grafičko oblikovanje projektnih zadataka koje tržište postavlja grafičkom dizajneru prilikom plasiranja i promocije određenog proizvoda ili firme. Projekat kroz koji student adekvatno i na-jtemeljnije odgovara na zahteve tržišta je Grafička knjiga standarda. Ovakav projekat osim neo-phodne spremnosti za timski rad sa dizajnerima, uključuje i saradnju sa stručnjacima različitih profila i institucijama. Projekti i zadaci realizuju se uz primenu savremenih kompjuterskih softvera za dizajn.
MK230 Brend menadžment
Predmet po svom sadržaju obuhvata problematiku specifičnog definisanja proizvoda u svesti potrošača ali se može definisati i kao posebna strategija kompanije na suptilno odabranom tržišnom segmentu ili segmentima. Tradicionalno se na marku proizvoda ili usluge gledalo kao na neki dodatak uz proizvod. Međutim, novije gledište je da je proizvod samo jedan element marke. Marka se posmatra kao obećanje skupa atributa datih na način da onaj ko kupi proizvod ili uslugu dobije satisfakciju. Marka je kombinacija seta atributa (kao što je proizvod), koristi potrošača (potrebe i želje koje zadovoljava) i vrednosti (šta potrošače povezuje sa proizvodom). Marka se stvara kada marketing dodaje vrednost proizvodu u procesu diferenciranja od drugih proizvoda sa sličnim atributima i koristima.
OM323 Upravljanje projektima
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima (UP). Predmet čine sledeće nastavne teme: (1) Uvod: Šta je projekat?; (2) UP: definicija, koncepti, sistemski pristup; (3) Ciklus razvoja sistema UP – Rane faze: Identifikacija problema, Iniciranje projekta, Ugovaranje projekta; (4) Osnove planiranja i logički okvir projekta; (5) Osnove planiranja projekta i osnove tehnike mrežnog planiranja; (6) Mrežno planiranje i PDM; (7) PERT, CPM, Alokacija resursa, GERT; (8) Predviđanje troškova i budžetiranje projekta; (9) Upravljanje rizikom u realizaciji projekta; (10) Kontrola realizacije projekta; (11) Informacioni sistem za UP; (12) Evaluacija, izveštavanje i završavanje projekta; (13) Organizaciona struktura i finansiranje projekta; (14) Projektni tim: Uloge, odgovornosti i autoriteti na projektu, rešavanje konflikata; (15) Uspeh i neuspeh projekta, naučene lekcije. Glavni praktični deo predemta je izrada projekta: svaki student treba da realizuje jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno student i profesor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima studenta. Vrlo je značajno da student uradi projekt, jer on najbolje pokazuje stepen razumevanja i sticanja znanja na predmetu. Konačno, rezultat ovog predmeta za studenta treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.
Predmet za cilj ima istraživanje mogućnosti kreativnog povezivanja kretanja i vizuelnih elemen-ta. Kroz teorijska predavanja iz oblasti prirode i karakteristika kretanja i analizu primera iz oblasti grafike kretanja, student se upoznaje sa principima kretanja u statičnim i pokretnim vizuelnim kompozicijama i uči kako da te principe koristi u individualnom radu.
AD491 Stručnа prаksа za MD
AD495 Završni rad - Modni dizajn

Od 2014. godine sponzor tekstila za odsek Modni dizajn je kompanija „Textile“ iz Užica