Fakultet Digitalnih Umetnosti

MODNI DIZAJN

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 240 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Šta je modni dizajn?

U sociološkom, kulturnom i estetskom smislu moda postaje sve značajnija, vidljivija i izražajnija na generalnom nivou. Poznato je da je moda postala jedna od najpopularnijih, ali veoma zahtevnih grana svetske industrije, a njena širina u praktičnom smislu dozvolila je da u sebe implementira i druge značajne grane primenjene umetnosti poput modnog i grafičkog dizajna. Modna industrija u nekim evropskim zemljama, poput Italije i Francuske, je vrlo bitan deo privrede, dok u mnogim drugim postaje takav. Usled toga pored klasičnih modnih tehnika i materijala, sve je veći broj novih koji se upotrebljava što modnim dizajnerima pruža veću mogućnost za estetsko izražavanje i nastup na tržištu.

 
 

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Modni dizajn je da osposobi studenta da se uspešno bavi profesionalnim dizajnerskim rešenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Program Modni dizajn je namenjen onima koji žele da svoja interesovanja za ovaj deo primenjene umetnosti, kao i svoju kreativnost i talenat pretoče u vizuelne forme koje će u isto vreme imati umetničku vrednost, ali i primenu u samoj modnoj industriji i njenom širokom spektru delovanja. Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Studije su napravljene tako da ujedno budu i izazov, ali i inspiracija spajajući umetničke, tehničke i teorijske elemente i realističan pristup modnoj industriji.

Program Modni dizajn je izborni modul studijskog programa Grafički dizajn, koji obuhvata i module koji se odnose na dizajn interaktivnih medija i na grafički dizajn. U ovom dokumentu se pod programom Modni dizajn podrazumeva program koji obezbeđuje izborni modul Modni dizajn, kao i program zajedničkih predmeta studijskog programa Grafički dizajn.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Diplomirani modni dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna, od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih, kako za grafički, tako i za modni dizajn, pa sve do realizacije samih odevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Studenti će steći znanja iz oblasti modnog marketinga koja su potrebna za uspešno tržišno pozicioniranje.

Najčešća radna mesta diplomiranih studenata

Student koji diplomirа nа studijskom modulu Modni dizаjn osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

 • Sаmostаlni modni dizаjner
 • Modni dizаjner u mаsovnoj produkciji
 • Kostimograf (rad na reklamama, televiziji, pozorištu…)
 • Dizajner unikatnog tekstila
 • Art direktor
 • Modni urednik
 • Dizajner modnih dodataka
 • Dizаjner grаfičkih rešenjа u okviru mode
 • Modni stilistа
 • Modni ilustrаtor
 • Dizajner virtuelnih modela -3D
 • Menаdžer u modi
 • Merchandiser (brend menadžer)
 • Menadžer proizvoda
 • Menadžer produkcije
 • Tehnički dizаjner u modnoj produkciji
 • Buyer (poručilac i menadžer tekstila i proizvoda za određeni brend)
 • Mаrketing menаdžer u modi
 • PR i event menаdžer u modi

Ishodi učenja studijskog programa

Studenti se na studijama osposobljavaju za kreativan, stručan i praktičan rad na konkretnim za- dacima i poslovima modnog dizajnera, ali im je omogućeno da se edukuju i istraže ostale sfere koje moda obuhvata. Nakon ovakvog programa, dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i indus- trijske, kompjuterskih aplikacija vezanih kako za grafički tako i modni dizajn, sve do realizaci- je samih odevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Ujedno će imati mogućnost da kroz savremene tehnike i programe upoznaju mogućno- sti rada u sferi modnog i grafičkog dizajna. Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije.

Organizacija programa

I godina
 • AD101 Crtanje 1
 • AD131 Osnove savremenog odevanja 1
 • AD114 Kostimografija 1
 • AD245 Krojenje i šivenje 1
 • NT111 Еnglеski 1
 • AD102 Crtanje 2
 • AD132 Osnove savremenog odevanja 2
 • Izborni predmet 1
  • AD162 Forme grafičkog dizajna
  • AD170 Digitalne komunikacije
 • AD130 Anatomsko crtanje
 • NT112 Еnglеski 2

II godina
 • AD246 Krojenje i šivenje 2
 • AD214 Kostimografija 2
 • AD230 Tekstilne tehnike
 • AD250 Digitalna fotografija
 • NT216 Engleski za modni dizajn
 • AD234 Dizajn tekstila 1
 • AD247 Krojenje i šivenje 3
 • AD241 Modni dizajn 1
 • Izborni predmet 2
  • AD206 Likovna forma
  • AD115 Vizuelna kultura
 • AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

 

III godina
 • AD342 Modni dizajn 2
 • AD235 Dizajn tekstila 2
 • AD301 Uvod u modnu Ilustraciju
 • AD327 Projektovanje i modelovanje odeće 1
 • AD343 Modni dizajn 3
 • Izborni predmet 3
  • AD371 3D modni dizajn
  • AD310 Dizajn pakovanja 1
 • AD112 Istorija umetnosti novog veka
 • AD427 Projektovanje i modelovanje odeće 2

IV godina
 • AD345 Modni dizajn 4
 • Izborni predmet 4
  • AD260 Ilustracija
  • AD321 Dizajn publikacija 1
 • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
 • AD493 Stručnа prаksа za MD
 • AD376 Modni marketing
 • AD405 Modna ilustracija
 • Izborni predmet 5:
  • AD351 Modne tehnike
  • OM350 Preduzetništvo
 • Izborni predmet6
  • AD125 Tipografija
  • AD240 Vizuelni identitet
 • AD385 Portfolio
 • AD497 Završni rаd-modni dizajn

 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

AD101 Crtanje 1
Predmet na početku pruža teorijsko upoznavanje sa istorijom, tradicijom, savremenom tehni-kom i tehnologijom industrijske proizvodnje papira i ostalih crtačkih materjala i njihovom pri-menom. Prvi semestar posvećen je crtanju analitičke studije u tehnici uglja,olovke i krejona. Rad započinje crtežom na srednjem i manjem formatu, a završava velikim formatom. Analiziraju se svi likovni elementi (kompozicija, masa, linija, površina, valer, tekstura, prostor…)sem boje ,a studenti se upućuju na dalju senzibilizaciju u definiciji viđenog. Predmet Crtanje koncipiran je otvoreno prema individualnim istraživanjima studenata. Student praktično istražuje u cistom mediju crteža , ili crteža u interakciji sa drugim medijima. Student radi uz mentorsku pratnju profesora i razgovor u klasi sa drugim studentima.
AD131 Osnove savremenog odevanja 1
Osnove savremenog odevanja upoznaju studente sa osnovama modnog crtanja, proporcije modne figure (muška, ženska, dečija), osnove modnog ilustrovanja i prezentacije. Kroz kreativne, praktične zadatke studenti se upoznaju sa raznim sferama modnog dizajna od dizajna osnovnih odevnih predmeta kroz autentični prikaz, komercijalni industrijski koncept modnog odevanja sve do obuće, nakita i aksesoara. Takođe, studenti dobijaju zadatke i upute kako da savladaju osnovne principe figuralnog i tehničkog modnog crteža, kao i da primene adekvatne likovne tehnike u svojim prezentacijama. Kroz kreativne projekte u 3D varijanti studenti se upoznaju sa praktičnim delom modnog dizajna, kao i mogućnostima transponovanja 2d varijanti prikaza u odevne forme i predmete u prirodnoj veličini.
AD114 Kostimografija 1
Cilj predmeta je upoznavanje sa istorijom odevanja od antičkog doba do početka dvadesteog veka kroz predavanja i praktične zadatke. Odevni komadi kroz istoriju sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kulturološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim prikazima različitih faza razvoja. Posebna pažnja biće usmerena na osnovne oblike i transformacije pojedinih komada u odnosu na razvoj društva . Program predmeta Kostimografija pruža mogućnost budućim modnim dizajnerima da se kroz likovne i istorijske i sadržaje osposobe za savremeno projektovanje i oblikovanje unikatne odeće, obuće i odevnih detalja. Da bi realizacija projekta bila na najvišem profesionalnom i estetskom nivou studenti izučavaju u teorijskom smislu izgled i metode izrade odevnih komada kroz razne istorijske epohe i kasnije reprodukuju izgled kroz likovnu formu.
Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka odevnih formi u periodu od najstarijih civilizacija Sumera i Akada pa sve do početka dvadesetog veka. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe nastanka ključnih formi odenih komada kao i fenomene civilizacija i vizuelne kultura koji su imali uticaj na razvvoj odevnih formi. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima,epohama koje su imale značaja uticaj i na razvoj odevannja. Student je savladao veštinu likovnog izraza prikazivanja izgleda kostima na osnovu istorijskih i likovnih izvora i u stanju je da slobodoručno realizuje i primeni veštinu u restilizaiji kostima korišćenjem odgovarajuđih likovnih tehnika, ali i da kasnije to znanje iskoristi na izradi modnih rešenja. Student dobro poznaje karakteristike odevnih formi kao i nazive istih. Student može da primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih modnih dizajenerskih rešenja.
AD110 Osnove grafičkog dizajna
Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih ma-terijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnost jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop.
Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih.Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski).Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje.
NT111 Еnglеski 1
Engleski јezik 1 јe srednji kurs opšteg engleskog јezika sa elementima јezika struke. Cilj predmeta јe učenje, obnavljanje i konsolidovati poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara, kao i razviјanje i uvežbavanje govor i slušanje, čitanje (koјim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou), pisanje (koјim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom јeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove) i prevođenje.
AD102 Crtanje 2
Studenti rade sa papirima različitog porekla, boja, struktura i kvaliteta (kolaž papir, novinski papir, karton, kunstdruk, transparentni papiri, ukrasni, tapet papir…). U kolaž se uvode isečci, ili delovi gotovih predložaka (fotografije, časopisi, novinska fotografija, reklame, reprodukcije), te predmeti, nove konstrukcije (asamblaž) i materijali (drvo, metal, nove vrste papira, plastika, folije). Ispituju se trodimenzionalnosti i nove koncepcije prostora i rasporeda, i međusobno dejstvo različitih materijala. Rad studenata je baziran na slobodnijoj realizaciji konkretnih zadataka uz dosledno istraživanje klasičnih crtačkih tehnika (ugljen, tuš i pero, grafitna olovka, lavirani crtež…) bez prisustva boje sa zadatkom rešavanja problema kompozicije, rasporeda masa, mogućnosti i kvaliteta linije i površine, odnosa svetlo – tamno, volumena, prostora i atmosfere transparentnosti.
AD132 Osnove savremenog odevanja 2
Osnove savremenog odevanja II nastavljaju rad studenata na razvoju modnog crteža, figure i ilustrovanja kroz kreativne likovne i praktične zadatke. Predmet upoznaje studente sa granama mode, a kroz rad na mini kolekcijama i ilustrovanim likovnim projektima studenti dobijaju osnov- no znanje o načinu rada na kolekciji određenih odevnih komada kako u ženskoj, dečijoj, muškoj kolekciji, tako i u radu na aksesoaru. Od idejne skice preko siluete do geometrizacije odevnih predmeta, studenti stiču osnovno znanje o načinu razvoja određenog modnog komada.
AD161 Procesi i tehnike grafičkog dizajna
Profesionalna edukacija i kreativne sposobnosti iz oblasti grafičkog dizajna sa akcentom na pov-ezanost sa drugim oblastima dizajna. Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Fokus semestra je izučavanje Adobe Illustrator programa i integracija vektora sa bitmapom. Student dalje razvija sposobnost da uočava, analizira i primenjuje konceptualnu osnovu i vizuelne elemente u celinu koja komunicira kao grafički dizajn. Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje, kreira vizuelne materijale i plasira kritičko mišljenje. Novostečena znanja student će moći da koristi kako u daljoj edukaciji u polju grafičkog dizajna, tako i u drugim sferama savremene umetnosti i dizajna.
AD130 Anatomsko crtanje
Cilj ovog predmeta je, sticanje osnovnog znanja o anatomiji ljudskog tela, skeletni i mišićni sistem. Kroz izučavanje skeletnog sistema kao nosioca i mišićnog sistema kao pokretača ljudskog tela, studenti stiču tačnu predstavu o proporciji (kako pojedinih delova tako i celog tela), volumenu i načinu na koji funkcioniše ljudsko telo u pokretu ili mirovanju. Pohađajući predmet studenti stiču tačnost u crtanju ljudske figure.
Student je savladao potrebno znanje i umeće u crtanju ljudske figure (ozbiljan studijski pristup i analiza) i istančani osećaj za estetske vrednosti. Kroz crtačko umeće, samostalno, uz model ili bez njega u stanju je da na likovni način prikaže savršenstvo ljudske figure. Stečeno znanje i umeće uspešno primenjuje u svim vidovima likovnog izražavanja.
NT112 Еnglеski 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezičkih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular rečima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezičkih veština govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, te njihovom integrisanju, naročito u grupnim aktivnostima rešavanja stručnih problema.
AD245 Krojenje i šivenje 1
Upoznavanje sa osnovnim konstrukcijama bazičnih odevnih predmeta, oblikovanje, drapiranje i konstruisanje odeće prema skici i modelu. Studenti dobijaju osnovu za samostalno kreiranje i re- alizaciju odevnih predmeta. Upoznaju sa značajem modelovanja (konstrukcije) u dizajnu odeće, antropologije i antropometrije za konstrukciju odeće telesnom proporcijom, kao i vrstama žen- ske građe-tipovima građe i problemima sa kojima se mogu susresti tokom rada. Studenti stiču znanje o telesnim merama, načinima uzimanja mera i specijalnim merama. Takođe, studenti se kroz vežbe upoznaju i sa značajem tehničkog crteža modela i izradom tehničkog lista. Studenti se upoznaju i osposobljavaju za vađenje kroja iz postojećih odevnih predmeta, kao i osnovama konstrukcije odevnih komada.
AD214 Kostimografija 2
Cilj predmetaje upoznavanje sa istorijom odevanja i razvojem pojedinih modnoh stilova kao i razvojem rada pojedinih modnih dizajnera dvadesteog veka kroz predavanja i praktične likovne zadatke. Takođe upoznavanje sa osnovnim konceptima i društvenim i kulturološkim polazištima i uticajima na razvoj odevanja i njenu primenu u svakodnevnom životu određenih društvenih klasa. Program predmeta Kostimografija 2 pruža mogućnost budućim modnim dizajnerima da se kroz likovne i istorijske i sadržaje osposobe za savremeno projektovanje i oblikovanje unikatne odeće, obuće i odevnih detalja. Da bi realizacija projekta bila na najvišem profesionalnom i estetskom nivou studenti izučavaju u teorijskom smislu izgled i metode izrade odevnih komada kroz razne istorijske epohe i kasnije reprodukuju izgled kroz likovnu formu.
Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka odevnih formi i modnih stilova u periodu dvadesetog veka do devedesteih godina istog. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih formi odenih komada kao i fenomene civilizacija i vizuelne kultura,razvoja modnih stilova i rada poznatih modnih dizajnera koji su imali uticaj na razvoj odevnih formi. Student je savladao veštinu likovnog izraza prikazivanja izgleda kostima na osnovu istorijskih i likovnih izvora i u stanju je da slobodoručno realizuje i primeni veštinu u restilizaiji kostima korišćenjem odgovarajuđih likovnih tehnika, ali da određena teorijska znanja primeni u izradi svojih dizajnerskih rešenja. Student dobro poznaje karakteristike odevnih formi kao i nazive istih. Student može da primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih modnih dizajenerskih rešenja.
AD204 Crtanje i stilizacija
Predmet inicira kontinuiran rad na izradi studije, izučavanju crtačkih tehnika i anatomskih karak- teristika ljudske figure koji je započet u prethodnim semestrima, ali u ovom, anatomija ljudsk- og tela zauzima dominantan prostor za izučavanje i crtačko usavršavanje. Radi se studiozno od početnih koraka: postavke kompozicije, perspektive i proporcija, do finalnog crtačkog nivoa u koje spadaju anatomija lica i tela, mimika, svetlost, tekstura i draperija. Crtačkim tehnikama se, takođe, podstiče širenje crtačkih osobina studenata, a neke od tih tehnika kao što su ugljen, tuš i pero, akvarel potpomažu kreativno razmišljanje i primenu prilikom izrade određenog vizuelnog grafičkog rešenja. Plan predmeta predviđa izradu deset studija portreta, portreta sa šakama i cele figure, a preostala predavanja su namenjena ostalim, ne manje važnim vežbama poput krokija, kolaža i slobodnog likovnog izraza.
AD250 Digitalna fotografija
Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, Digitalna kamera – komponente i rukovanje, Softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, Filteri i objektivi, Kontrola blende i ekspozicije, Rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, Računar i digitalna fotografija, Pomoćna oprema, Fotografisanje portreta, Fotografisanje statične postavke, Fotografisanje izbliza i makro fotografija, Fotografisanje pejzaža, Kontrola boja, Štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.
NT215 Engleski za dizajnere
Engleski za dizajnere je viši srednji kurs engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog kursa je da student razvije kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabu-lara. Student se osposobljava da usmeno i pismeno komunicira na engleskom jeziku u stvarnim komunikacionim situacijama, da sa razumevanjem čita stručne tekstove i druge tekstove adap-tirane na višem srednjem nivou, da opisuje, prezentira, na engleskom jeziku, kao i da kombinuje različite veštine u stvarnim situacijama.
AD234 Dizajn tekstila 1
Predmet je upoznavanje studenta sa vrstama tkanina, oznakama u industriji, upotrebom nekada i sad. Kreativni zadaci vezani su za sam dizajn tekstila od teksture do printa, kao i njegova prak- tična upotreba u modnim projektima. Po strukturi predmet predstavlja uvod u AD235 Dizajn tekstila 2 koji se sluša u petom semestru ovog studijskog programa.
AD246 Krojenje i šivenje 2
Studenti se kroz predavanja i vežbe upoznaju i osposobljavaju za vađenje kroja iz postojećih odevnih predmeta, kao i osnovama konstrukcije odevnih komada, suknje, pantalona, sakoa, haljine, bluze, košulje, kragni i džepova. Takođe, kroz predavanja se upoznaju sa delom konstrukcije muških odevnih komada, ali i načinima rešavanja problema tokom transponovanja crteža u 3d formu. U okviru predmeta radi se i na usklađivanju vrste materijala sa krojem koji se radi.
AD241 Modni dizajn 1
Kroz kreativne zadatke vezane za razne grane modne industrije, kao i istoriju dizajna, umetno- sti i kostima kao bazu i inspiraciju upoznajemo se sa načinima ilustrovanja modnih skica, uvod u tehničko crtanje i predstavljanje modnih predmeta za industrijsku proizvodnju kao osnove formiranja autorskog modnog portfolia za kolekciju.
AD206 Likovna forma
Predmet ima za cilj da kroz složen teorijski i praktičan rad edukuje samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim st- varalaštvom. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim elementima procesa slikanja. Cilj predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu per- cepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja studenata.
AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
Studenti se upoznaju sa nastankom, razvojem i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom geografskom području. Umetničko delo i vizuelna kultura sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kultur- ološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim spomenicima različitih sredina. Posebna pažnja biće usmerena na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili kako antičku, grčku, rimsku i helensku umetnost tako i srednjovekovnu kulturu istoka kakva je vizantijska i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao i Zapadne Evrope, počevši od kulture Kar- olinga preko romanike, sve do pozne gotike u Italiji. Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka antičke grčke, rimske, helenske i srednjovekovne umetnos- ti. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih fenomena civilizacija i vizuelne kulture starog i srednjeg veka, kao i mehanizme njihove primene. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima, razlici između paganske i hrišćanske ikonografije i stila i promenama umetničkog jezika.
AD342 Modni dizajn 2
Na ovom predmetu studenti imaju priliku da kroz kreativne zadatke vezane za razne grane modne industrije, kao i izučavanje istorije dizajna, umetnosti i kostima, svoju inspiraciju pove- zuju sa načinima ilustrovanja modnih skica, portfolio prezentacija, koncept kolekcije i tehničko crtanje u komercijalnoj modnoj industriji . Finalni zadatak predmeta jeste pravljenje koncepta autorske kolekcije, ilustracija, portfolio kolekcije, radionica i izrada. Predmet se nadovezuje na AD241 Modni dizajn 1 i uvodi studenta u predmet u sledećem, petom semestru-AD343 Modni dizajn 3.
AD235 Dizajn tekstila 2
Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa mogućnostima izrade tkanina, oznakama u indus- triji, kao i ponašanju različitih tipova tkanina pri različitim procesima obrade ili intervencija. Kroz praktične zadatke, vežbe i projekte, studenti razvijaju svoju kreativnost u okviru dizajna tekstila kao osnove za dalju razradu svojih modnih rešenja, formi i sl
AD260 Ilustracija
Ovaj predmet uvodi studente u znanja i veštine neophodne da za rešavanje ilustratorskih prob- lema i zahteva klijenata. Obrazovni proces podrazumeva i izučavanje različitih tehnika kao i pov- ezivanje karaktera ilustracije sa izborom adekvatnog medija u kome će biti realizovana. Težište predmeta je na postupku koji podrazumeva crtanje realnih motiva sa tendencijom razvijanja sop- stvenog stila i načina stilizovanja. Razvoj sposobnosti vizuelne analize i istraživanja kao i razmena ideja i koncepata sa predavačima i unutar grupe specifičnost, odnosno grupni rad specifičnost je ovog predmeta. Osim osnovnih tehnika i postupaka posebna pažnja će biti usmerena na stilove ilustrovanja za specifične oblasti poput marketinga i izdavaštva.
AD327 Projektovanje i modelovanje odeće
Studenti se upoznaju sa osnovnom konstrukcijom, modelovanjem i premodelovanjem muške, ženske i dečije, poluteške i teške konfekcije. Kroz razne vežbe koje obuhvataju realizaciju krojeva odeće po zadatoj skici modela studenti se upoznaju sa raznim vrstama modelovanja i premodelo- vanja, susreću se sa raznolikim rešenjima koji im pomažu da lakše razumeju i savladaju prepreke kako bi kroz modelovanje (stvaranjem ušitaka, premeštanje ušitaka i šavova, pomeranjem ratnog izreza, orukavlja, proširenjima ili sužavanjima na određemim delovima) dobili odgovarajuće kro- jeve zadate skice odeće. Studenti će primiti znanje i steći sposobnost izrade osnovne konstukcije i modelovanje odeće po zadatim skicama koje će im pomoći u njihovom daljem radu u realizaciji krojeva (što obuhvata: osnovnu konstukciju, modelovanje i kompletiranje) sopstvenih kreacija.
AD343 Modni dizajn 3
Na ovom predmetu studenti se uči dizajn odeće: haute couture (visoka moda), pret a porte, masovne produkcije u oblastima sportskog odevanja, džinsa, donjeg veša, svakodnevne garder- obe, poslovnih i klasičnih varijanti odevnih komada. Dalje, učiće se dizajnu obuće: muške, ženske i dečije, kao i aksesoara: torbi, naočara, šešira, rukavica, nakita i sl. Sve ovo se radi paralelno sa produbljivanjem znanja modna ilustracije, vrstama i mogućnostima prezentacije rešenja u 2d varijanti autorskih kolekcija, kao i masovne produkcije Takođe, student treba da se osposobi u odabiranju adekvatnog materijala i repro materijala za izradu uzorka koji će biti prezentovan kupcima i konzumentima.
AD371 3D modni dizajn
Predmet osposobljava studente za pravljenje brzih i kvalitetnih simulacija virtuelne odeće. Dizajniranje preciznih kompjuterskih nacrta u 3D okruženju omogućava brz razvoj originalne ideje i fotorealistički prikaz finalnog rešenja. Studenti će naučiti kako da nađu inspiraciju u postojećoj odeći i kroz analizu i rekonstrukciju, da naprave nove oblike i siluete. Koristeći eksperimentalne simulacije 3D odeće istraživaće promene koje donose novi materijali i tehnike. Ovo će omogućiti studentima da istaknu sebe i svoj portfolio tako što će pokazati konceptualne i inovativne načine razmišljanja.
AD112 Istorija umetnosti novog veka
Studenti stiču znanja o nastanku, razvoju, i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba.,a ukazaće se i na najvažnije pojave u srpskoj umetnosti ovog perioda. Studenti se upućuju, u skladu sa savremenim metodološkim polazištima, na funkciju i značenje umetničkih dela u okviru njihovih idejnih, teorijskih, ali i društvenih, religioznih, socioloških i političkih konteks- ta. Studenti će se upoznati sa kulturno-istorijskim okvirima u kojima nastaju različiti fenomeni i umetnički pravci evropske kulture novog doba. Studenti stiču osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture novog veka u renesansi, baroku, rokokou, realizmu, romantizmu i simbolizmu, kao i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima novovekovnog društva.
AD427 Projektovanje i modelovanje odeće 2
Projektovanje i modelovanje odeće 2 se nadovezuje na Projektovanje i modelovanje odeće 1, fokusira se na specifična modelovanja i asimetrična modelovanja muške i ženske odeće koja spadaju u polutešku i tešku konfekciju. Važan aspekt predmeta pored modelovanja krojeva odeće je modelovanje i premodelovanje određenih krojnih delova odevnog predmeta (poput: džepova, kragne, rukava, nogavica) nezavisno od samog odevnog predmeta. Cilj predmeta je izrada rešenja zadatog modela odeće ili krojnog dela. Cilj predmeta pored sticanja veština modelovanja u razmeri 1:5 je sticanje veštine izrade modelovanih krojeva u razmeri 1:1 i njihova realizacija po zadatoj skici modela. Takođe kroz realizaciju određenih zadataka studenti će se upoznati sa različitim vrstama materijala i njihovim karakteristikama prilikom transponovanja u određene forme.
Kroz predavanja i vežbe studenti se osposobljavaju da samostalno realizuju zadate skice modela i sopstvene modele.
Student je osposobljen za samostalnu izradu krojeva raznih modela odeće ili određenih krojnih delova za mušku i žensku, dnevnu ili večernju, polutešku i tešku konfekciju. Takođe, kroz vežbe student je osposobljen za premodelovanje krojeva odeće u nove forme i nova pozicioniranja detalja na već postojećim krojevima. U razmeri 1:5 i 1:1 kao i njihova realizacija od različitih vrsta tkanina. Student je osposobljen da na osnovu zadate ili željene skice modela odeće prepozna određene potrebe modelovanja, iskonstruiše kroj i realizuje željenu odeću ili određen krojni deo.
AD351 Modne tehnike
Primena modnog dizajna u raznim granama industrije, a naročito medija. Studenti se upozna- ju sa kreativnim mogućnostima, kao i povezanošću sa ostalim granama primenjene umetnosti: fotografijom, grafičkim dizajnom, industrijskim dizajnom, itd. Studenti će imati priliku da kroz praktične zadatke svoje znanje vezano za modni dizajn, prošire i primene u sferi medija (modni stajling,editorijali, štampani mediji, televizija,video produkcija, fotografije). Kroz projekte student će razvijati tehnike koje mogu da primeni u oblasti štampanih medija (uređenje modnih strana), preko modnih editorijala, uređenja modnih izloga i sl. Na taj način će bolje shvatati i sam rad na svojim modnim dizajnerskim rešenjima i doći do kvalitenijih načina da se oni prezentuju u sarad- nji sa drugim granama industrije, umetnosti i medija.
AD345 Modni dizajn 4
Studenti uče o načinima upotrebe tkanina i repro materijala, kao i određivanju finalne cene produkta na osnovu cena tkanine, izrade, kvaliteta i sl. Dalje, o probi modnih proizvoda na modelima i aktivnom učestvovanju u izmenama na uzorcima radi kvalitetnog dobijanja finalnog proizvo- da. Stiču sposobnost procene kvaliteta kako materijala i tkanina, tako i celokupnog modnog proizvoda, kao i odrešenih generalnih specifikacija vezanih za sam proizvod i dalju prezentaciju. Takođe, studenti se uče analizi trendova i planiranju modne kolekcije, izradi produkcionog plan za kolekciju i načinima prezentacije modne kolekcije uz poznavanje modnih tehnika
AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
Predmetom istorija moderne i savremene umetnosti studenti stiču znanja o počecima i tokovima modernog slikarstva i skulpture. Cilj je upoznavanje sa istorijom moderne i savremene vizuelne kulture i savladavanje neophodnih metodoloških pretpostavki za razumevanje njenih idejnih koncepata i likovnih sadržaja.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje pojma, idejnih okvira, kao i različitih jezika slike mod- erne i savremene umetnosti. Studenti stiču bazična teorijska znanja o funkciji vizuelne kulture moderne i savremene umetnosti, ali i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima savremenog društva.
AD108 Istorija dizajna
U okviru predmeta istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizuelne komunikacije počevši od najranijih, prvobitnih oblika do vodećih pravaca i predstavnika dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa osnovnim konceptima i polazištima u istoriji dizajna počevši od najranijih oblika vizuelne komunikacije, kakvi su piktogrami, hijeroglifi, ka-ligrafija, srednjovekovna iluminacija, preko pronalaska štampe, različitih oblika tipografije, do fotografije, dijagrama, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih idejnih okvira, vizuelnih formi, polazišta i pravaca dizajna.Savladavanjem sadržaja predviđenih u okviru nastavnog plana ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.
AD405 Modna ilustracija
Osposobljavanje studenta za samostalni rad na modnoj ilustraciji. Komparativno sagledavanje istorijskih prilika i tehničke uslovljenosti modne ilustracije. Upoznavanje sa tehnikama i materijalima, osnovnim kompozicijskim i stilskim zakonitostima, primaena sadržaja i tema iz oblasti mode na adekvatan likovni način i prilagođen nameni i publici sa kojom komunicira i prenosi poruku. Upotreba ilustracije u svim vidovima potreba modne industrije i potrebama modnih prezentacija kao i formama bez ograničenih objekata štampane forme (brošure, posteri, katalozi, časopisi, omoti, kese, pakovanja…).
Vladanje različitim tehnikama u izvođenju ilustracije.
Sagledavanje i primena određenih likovnih elemenata sa namenom da upotpune vizuelni kvalitet i podstaknu specifični odnos kreatora u stvaranju ilustrovane forme koja se odnosi na modne subjekte i objekte.
Razvijanje individualnosti u izboru tehnike prilikom izvođenja ilustracije (tradicionalne tehnike i digitalna tehnika). Upotreba različitih tipova modne ilustracije,razumevanje primene i svrhe istih kao i načini na koje se oni mogu prikazati u okviru modnih kolekcija,kampanja ili samostalnih likovnih rešenja
AD385 Portfolio
U pripremi za intervjua za posao, grafički dizajn za štampanje i digitalni portfolio je završen u ovom kursu. Rad pojedinačno sa profesorom, svaki student će odabrati reprezentativne delove za diskusiju i poboljšati materijale. Naglasak će biti na prikazibanju jedinstvenog stila i demonstraciju konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija u programu grafički dizajn. Cilj ovih predavanja jeste da se student osposobi za rad na tržištu u okviru svih normi i zahteva koji su mu usmereni,da li od klijenata ili samih tržišnih vrednosti.
Sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spreman da bude objavljen i predstavlja klijentima i javnosti. Kompetentnost da student ume da prepozna i izdvoji sve najuspešnije radove koji ima da predstavi klijentu, koji odgovaraju zahtevima tržišta i trentutnog trenda. Studenti se uče umećem kako dizajnerski i estetski da prezentuju svoje koncepte i ideje, i kako najuspešnije da se njihova dela predstave javnosti.
AD321 Dizajn publikacija 1
Student se upoznaje sa prirodom grafičkog oblikovanja i rešavanjem vizuelnih problema. Tako osnovne oblasti istraživanja obuhvataju vizuelnu simboliku, tipografiju, dizajn komunikacija i vizuelni koncept, što omogućava da se postavkom strukture, rasporedom grafičkih elemenata i uspostavljanjem njihovog jasnog i funkcionalnog odnosa, te hijerarhijom tih elemenata ra- spoređenih po mrežnim osnovama, u skladu sa formatima i obimom, pruži uvid i mogućnosti za razrešenje problema oblikovanja publikacija (časopisa, knjiga, novina, plakata, korporativnog i ostalog štampanog materijala). Predmet, takođe,uvodi studenta u načine i faze rada kao što su odnos klijent-dizajner, proizvodni proces štampanih medija i finalizacija proizvoda, ujedno se upoznajući sa istorijskim razvojem ove oblasti. Prolazeći kroz sve faze u procesu štampe, obrađu- ju se karakteristike (vrste štampe), proizvodne metode, strukture, površine i vrste materijala, a potom i pozicioniranje proizvoda.
AD211 Grafički dizajn 1
Cilj ovog premeta je integracija slike i teksta na inventivan, kreativan i autentičan način. Im- perativ Grafičkog dizajna 1 je da student ovlada programom InDesign i da se fluentno koristi njim u svom likovno-dizajnerskom izrazu. Student ovo postiže radom na nizu različitih dizajner- skih zadataka. Vizuelna pismenost je povećana eksponiranjem studenata različitim diskursima savremene umetnosti i dizajna, kao i onih koji su bili relevantni kroz istoriju grafičkog dizajna. Student utvrđuje znanje u svim aspektima dizajnerskog procesa: u upotrebi formalnih elemena- ta i principa dizajna, upotrebi tipografije uz (umesto) slike, konceptualnog i kritičkog mišljenja, kolaboracije i prezentacije.
AD240 Vizuelni identitet
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti vizuelnih komunikacija i samostalno oblikovanje vizue- lnog identiteta. Vizuelni identitet podrazumeva proširenu oblast korporativnog identiteta i likov- no-grafička propagandna sredstva kao prospekt, katalog, letak (flajer), baner, svetleće reklame, plakat, maskota, multimedija. Upoznavanje sa principima grafičkog oblikovanja projekata koji su koncipirani u odnosu na zahteve tržišta. Student se osposobljava za samostalno osmišljavan- je i grafičko oblikovanje projektnih zadataka koje tržište postavlja grafičkom dizajneru prilikom plasiranja i promocije određenog proizvoda ili firme. Projekat kroz koji student adekvatno i na- jtemeljnije odgovara na zahteve tržišta je Grafička knjiga standarda. Ovakav projekat osim neo- phodne spremnosti za timski rad sa dizajnerima, uključuje i saradnju sa stručnjacima različitih profila i institucijama. Projekti i zadaci realizuju se uz primenu savremenih kompjuterskih softve- ra za dizajn.
AD376 Modni marketing
Predmet modni marketing se bavi modnom industrijom, tekstilnom idustrijom, komunikacijama, tržištem mode, potrošačima i svihm drugim kategorija koje određuju tržište mode i modnu industriju u celini kroz primenu marketinških principa. Poznavanje i primena marketinških principa važni su u svakoj privrednoj delatnosti, ali u domenu modne industrije, presudni su za otvaranje mogućnosti i puta ka sigurnom uspehu i izbegavanje neuspeha. Domaća, a pogotovo svetska iskustva modnih kompanija i brendova potvrđuju činjenicu da je marketing tesno povezan sa kreacijama i njihovim tržišnim plasmanom što praktično upućuje na zaključak da marketing u modnoj industriji, ili modni marketing finalno objedinjava ceo proces – od stvaranja proizvoda odnosno kreatora, preko potrošača/kupca i konačno stvaranja profita. Dobro poznavanje modnog marketinga i svih njegovih performansi je ona diferentia specifica kojom se stvara jasna razlika između modela koji završava u skladištima i modela koji je poželjan, koga kupci traže, kupuju i nose.

Od 2014. godine sponzor tekstila za odsek Modni dizajn je kompanija „Textile“ iz Užica