UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Više informacija o
Master studijama

OPŠTI PODACI


Ime *

Prezime *

E-mail *

Datum rođenja (dan-mesec-godina)*

Adresa *

Mesto stanovanja *

Poštanski broj *

Kontakt telefon *

Mobilni telefon *

 

PODACI O PRETHODNO STEČENOJ DIPLOMI

Tačan naziv visokoškolske ustanove*

Mesto *

Država *

Trajanje studija (broj godina)*

Broj ESPB bodova*

 

 

 

IZBOR STUDIJSKOG PROGRAMA