UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Više informacija o
Master studijama

OPŠTI PODACI

Kako ste čuli za Univerzitet Metropolitan *


Ime *

Prezime *

E-mail *

Datum rođenja (dan-mesec-godina)*

Adresa *

Mesto stanovanja *

Poštanski broj *

Kontakt telefon *

Mobilni telefon *

 

PODACI O PRETHODNO STEČENOJ DIPLOMI

Tačan naziv visokoškolske ustanove*

Mesto *

Država *

Trajanje studija (broj godina)*

Broj ESPB bodova*

 

 

 

IZBOR STUDIJSKOG PROGRAMA


Master - Inteligentni i napredni softverski sistemiMaster - Informacione tehnologije i sistemi - Modul 1 : Informacioni sistemi organizacijaMaster - Informacione tehnologije i sistemi - Modul 2 : Sajber bezbednostMaster - Vizuelne komunikacije