10 meseci do master diplome
60 ESPB
Početak nastave: 01. novembar 2022.
Programi usklađeni sa međunarodnim standardima (IEEE i ACM)
Diploma priznata u celom svetu

Master studije Univerziteta Metropolitan

Da li ste spremni za korak dalje u svom obrazovanju i profesionalnoj karijeri?

Savremeno tržišno okruženje zahteva kontinuiranu nadogradnju teorijskih znanja i suštinsko razumevanje naučnih i poslovnih trendova. Inovirane master studije Univerziteta Metropolitan predstavljaju neophodnu osnovu za savladavanje ovih izazova. Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci, predstavljaju korak dalje u vašem profesionalnom razvoju.

Master akademske studije organizuju se iz oblasti:

 

Master studije - Univerzitet Metropolitan - Softversko inženjerstvo
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Informacioni sistemi
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Bezbednost informacija
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Dizajn novih medija

Opšti uslovi upisa na Master studije Univerziteta Metropolitan

 1. Na studijske programe Master akademskih studija, mogu se upisati student koji su prethodno završili četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarili uslov od 240 ESPB.
 2. Studenti koji su završili tri godine osnovnih akademskih studija i stekli 180 ESPB bodova, imaju mogućnost da upišu četvrtu godinu akademskih studija Univerziteta Metropolitan i nakon završetka iste steknu zvanje diplomirani, na taj način ostvarivši uslov za upis na Master studije.
 3. Studentima, koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije (240 ESPB/ECTS), a žele da upišu Master akademske studije određuju se uslovi za upis.
 • Iz srodne oblasti, određuju se predmeti programa za nastavu u trajanju od godinu dana
 • Iz nesrodne oblasti, komisija određuje uslove upisa, predlaže nastavni plan i program, utvrđujući broj diferencijalnih ispita koje kandidat mora da položi kako bi se priključio željenom master programu.

 
 

Prijava na Master studije

 1. Prijava na konkurs za upis na Master akademske studije vrši se putem elektronske prijave na sajtu.
 2. Nakon podnošenja prijave za upis elektronskim putem, kandidat dobija instrukcije o proceduri, koja podrazumeva dostavljanje skenirane diplome i uverenja o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove.
 3. Nakon navedene dokumentacije zahtev za upis na Master studije se prosleđuje komisiji fakulteta za koji je kandidat zainteresovan.
 4. Kandidat od komisije dobija detaljne instrukcije za upis kao i uslove za nastavak školovanja na Univerzitetu Metropolitan.

Potrebna dokumentacija za upis na master studije:

 • Overena fotokopija diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Overena fotokopija uverenja o položenim ispitima (ili dodatak diplomi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (upisano državljanstvo)
 • Dve identične fotografije dimenzija 3.5 x 4.5 cm
 • Dokaz o uplati 1.000 dinara (administrativna taksa)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine
 • ŠV 20 obrazac nije potrebno kupovati (popunjava se na fakultetu)

Upis stranih državljana

 1. Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljani, kao i pod istim uslovima finansiranja školarine.
 2. Kandidat, strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Pitajte nas

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *


Napravite iskorak u karijeri – istaknite se znanjem i veštinama u oštroj konkurenciji!

PRIJAVITE SE >