elearning2013

 

Poštovani,

 

svim studentima Metropolitan univerziteta nastavni materijali se nalaze na LAMS portalu.
Možete mu pristupiti putem sledećeg linka:

Portal za e-učenje

Ukoliko naiđete na bilo kakav problem po pitanju pristupa pomenutom LMS-u, kontaktirajte helpdesk službu:

helpdesk@metropolitan.ac.rs

Želimo vam prijatan rad i uspešnu školsku godinu.

 
IT služba