Fakultet Digitalnih Umetnosti – Osnovne Akademske Studije

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu digitalnih umetnosti su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti dizajna.
 
Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Studije su organizovane prema Bolonjskim principima, sa jednosemestralnim predmetima, modularizovanim i reorganizovanim programima, uzimanjem u obzir ukupnog opterećenja studenata u toku školske godine i 40-to časovne radne nedelje, izraženim kroz ESPB.

Šta je grafički dizajn?

Grafički dizajn, kao umetnička disciplina, se bavi kreativnim procesom koji ostvaruje vizualnu komunikaciju sa korisnima dobijenog vizualnog rešenja. Vizuelnom komunikacijom se prenosi određena poruka ciljnom auditorijumu. Grafički dizajn, ako umetnička disciplina može imati više užih oblasti (pod disciplina) koje su usmerene različitim metodama vizuelne komunikacije i predstavljanja vizuelnog rešenja. Grafički dizajn može da se odnosi na proces kreiranja vizuelne komunikacije, ali može da predstavlja i dobijeno rešenje ili proizvod, koji je generisan (stvoren) tim kreativnim procesom.
OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU

Šta je dizajn interaktivnih medija?

Interaktivni mediji su proizvodi i usluge racunarskih sistema koji odgovaraju na akcije njihovih korisnika, predstavljajuci sadržaje kao što su tekst, grafika, animacija, video, audio, igre i dr. Dizajn interaktivnih medija je oblast primenjenih umetnosti koja se bavi estetskim i funkcionalnim aspektima rada i korišcenja interaktivnih medija. Dizajn interaktivnih medija kao jedna od oblasti primenjenih umetnosti, na jedinstven način objedinjuje prakticnu i estetsku stranu umetnosti.
 
OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU

Šta je modni dizajn?

U sociološkom, kulturnom i estetskom smislu moda postaje sve značajnija, vidljivija i izražajnija na generalnom nivou. Poznato je da je moda postala jedna od najpopularnijih, ali veoma zahtevnih grana svetske industrije, a njena širina u praktičnom smislu dozvolila je da u sebe implementira i druge značajne grane primenjene umetnosti poput modnog i grafičkog dizajna. Modna industrija u nekim evropskim zemljama, poput Italije i Francuske, je vrlo bitan deo privrede, dok u mnogim drugim postaje takav.

OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU