ŠKOLARINE ZA NOVE STUDENTE (u EUR)
INTEGRISANOG DELA UNOVERZITETA za državljane Srbije i
bivših republika SFR Jugoslavije

Šta obuhvata školarina?

Navedene cene školarina važe za kandidate koji polažu prijemni u prvom ranom upisnom roku i koji uplate prvu ratu školarine od 20% do 30. marta 2020. godine
 
Prvi rani prijemni ispit, za školsku 2020/2021. će biti organizovan 14. marta, sa početkom u 12 časova. Maturanti imaju mogućnost da, bez obzira što još uvek nisu završili srednju školu, polažu prijemni ispit, izvrše upis i obezbede svoje mesto na željenom studijskom programu na vreme. Kompletnu dokumentaciju dostavljaju po završetku četvrtog razreda i položenog maturskog ispita. Prijavi možete pristupiti OVDE.

 

Cenovnik za Osnovne Akademske Studije

Osnovne Akademske Studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program

(nastava na srpskom jeziku)

20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (za upis do 30. marta 2020. godine) Godišnja školarina za 2020/2021. godinu (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
Softversko inženjerstvo 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
Računarske igre 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 € 1.500 €
Biznis i marketing 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 560 € 560 € 840 € 840 € 2.500 € 2.800 €
Dizajn interaktivnih medija 560 € 560 € 840 € 840 € 2.500 € 2.800 €
Modni dizajn 600 € 600 € 900 € 900 € 3.000 € 3.000 €

Centar u Nišu

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (hibridna nastava – za upis do 30. marta 2020. godine) Godišnja školarina za 2020/2021. godinu (hibridna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 400 € 400 € 600 € 600 € 1.500 € 2.000 €
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 1.500 € 2.000 €
Računarske igre 400 € 400 € 600 € 600 € 1.500 € 2.000 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 400 € 400 € 600 € 600 € 1.500 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Biznis i marketing 240 € 240 € 360 € 360 € 1.200 € 1.200 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 460 € 460 € 690 € 690 € 2.000 € 2.300 €
Cenovnik za Master Studije

Master studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava – za upis do 30. marta 2020. godine) Godišnja školarina za 2020/2021. godinu (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
Bezbednost informacija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.000 € 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 € 2.500 €
Cenovnik za Doktorske studije

Doktorske studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Menadžment i razvoj 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €

 

Napomene:

  1. Pri upisu svi studenti mora da uplate 20% školarine, u vidu akontacije, još 20% na ime 1. rate do 1. oktobra. Za upis posle 1. septembra, odmah se uplaćuje 40% na ime akontacije i 1. rate.
  2. Studenti koji kasne sa uplatama ne mogu da izlaze na ispite i isključuju se sa sistema za e-učenje.
  3. Školarine po RB od 1 do 17 su standarne školarine koja važe za studente klasične nastave i (onlajn) nastave na daljinu.
  4. Studenti koji prate nastavu u prostorijama Centra u Nišu, uživaju poseban popust, te su školarine za nastavu u Centru (RB od 18 do 23) niže nego što su standardne školarine. Studenti koji neredovno prate nastavu u Centru (imaju više od 5 izostanka iz nastave po predmetu u semestru gube pravo na ovaj popust, i plaćaju standarnu školarinu.
  5. Ovaj cenovnik važi za nove studente koji upišu studije posle 30. marta 2020. Studenti koji se preliminarno upišu i uplate akontaciju od 20% do 30. marta 2020 plaćaju školarinu po cenovniku za prethodnu školsku godinu, tj. 2019/20.