ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018/19. (u EUR)
za državljane Srbije i bivših republika SFR Jugoslavije

Šta obuhvata školarina?

Cenovnik za Osnovne Akademske Studije

Osnovne Akademske Studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program

(nastava na srpskom jeziku)

20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Računarske igre 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Biznis i marketing 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Dizajn interaktivnih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Modni dizajn 600 € 600 € 900 € 900 € 3.000 €

Centar u Nišu

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (hibridna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Softversko inženjerstvo 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Računarske igre 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Biznis i marketing 240 € 240 € 360 € 360 € 1.200 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Cenovnik za Master Studije

Master studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Bezbednost informacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Cenovnik za Doktorske studije

Doktorske studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Menadžment i razvoj 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €

 

Napomene:

  1. Pri upisu svi studenti mora da uplate 20% školarine, u vidu akontacije. Za upis posle 1. septembra, odmah se uplaćuje 40% na ime akontacije i 1. rate.
  2. Studenti koji kasne sa uplatama ne mogu da izlaze na ispite i isključuju se sa sistema za e-učenje
  3. Školarine za studije u Nišu sa popustom se primenjuju za OAS Softversko inženjerstvo i OAS Informacione tehnologije u slučajevima da student sam plaća školarinu i ako ne kasni sa uplatama rata.
  4. Školarine za studiranje u Centru u Nišu, koje su zbog posebnog popusta, niže nego u Beogradu i za studente online (Internet) nastave, važe samo za studente koji su redovni u dolascima na nastavu. U suprotnom, gube pravo na nastavu u Centru, i onda oni plaćaju školarinu kao online (Internet) studenti.