Školarine | Univerzitet MetropolitanŠkolarine | Univerzitet Metropolitan

ŠKOLARINE ZA NOVE STUDENTE (u EUR)
INTEGRISANOG DELA UNIVERZITETA za državljane Srbije i
bivših republika SFR Jugoslavije

Šta obuhvata školarina?

Studirajte najtraženija zanimanja na Univerzitet koji preporučuju studenti i postanite student u centru pažnje!
 
Univerzitet Metropolitan, nakon četiri rana upisna roka, raspisuje redovan upisni rok, koji je zakazan za ponedeljak 19. jun, sa početkom u 12:00h. Takođe, kandidati prijemni ispit možgu zakazati u individualnim terminima ONLINE ili u prostorijama Univerziteta u Beogradu i Nišu, svakog radnog dana u toku maja i juna meseca.
 
Svi kandidati će polagati prijemni u cilju dobijanja povratne informacije sa kakvim predznanjem dolaze iz oblasti koju žele da upišu i u skladu sa tim prijemni neće biti eliminacionog karaktera.
 
Prijavi za prijemni ispit možete pristupiti OVDE

 

Cenovnik za Osnovne Akademske Studije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – UNIVERZITET METROPOLITAN U BEOGRADU
(tradicionalna i online nastava)

STUDIJSKI PROGRAM CENE GODIŠNJIH ŠKOLARINA ZA 23/24. ŠKOLSKU GODINU 20% AKONTACIJA – UPLATA PRILIKOM UPISA (1. RATA) IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.800 € 560 € 203.63 €
Softversko inženjerstvo 2.800 € 560 € 203.63 €
Razvoj video igara 2.800 € 560 € 203.63 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 2.290 € 458 € 166.54 €
Digitalni biznis i marketing 2.290 € 458 € 166.54 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 3.290 € 658 € 239.27 €
Dizajn interaktivnih medija 3.290 € 658 € 239.27 €
Modni dizajn 3.390 € 678 € 246.54 €

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – UNIVERZITET METROPOLITAN U NIŠU
(studiranje u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu)

STUDIJSKI PROGRAM CENE GODIŠNJIH ŠKOLARINA ZA 23/24. ŠKOLSKU GODINU 20% AKONTACIJA – UPLATA PRILIKOM UPISA (1. RATA) IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 2.300 € 460 € 167.27 €
Softversko inženjerstvo 2.300 € 460 € 167.27 €
Razvoj video igara 2.300 € 460 € 167.27 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Digitalni biznis i marketing 1.790 € 358 € 130.18 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 2.690 € 538 € 195.63 €
Cenovnik za Master Studije

Master studije


Studijski program (nastava na srpskom jeziku) CENE GODIŠNJIH ŠKOLARINA ZA 23/24. ŠKOLSKU GODINU 20% AKONTACIJA – UPLATA PRILIKOM UPISA (1. RATA) IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Inteligentni i napredni informacioni sistemi 2.800 € 560 € 203.63 €
Informacione tehnologije i sistemi – Modul 1 : Informacioni sistemi i organizacija 2.800 € 560 € 203.63 €
Informacione tehnologije i sistemi – Modul 2 : Sajber bezbednost 2.800 € 560 € 203.63 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Digitalni biznis 2.290 € 458 € 166.54 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Vizuelne komunikacije 3.290 € 658 € 239.27 €

Cenovnik za Doktorske studije

Doktorske studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20%
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30%
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30%
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Menadžment i razvoj 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 €

 

Napomene:

  1. Pri upisu svi studenti mora da uplate 20% školarine, u vidu akontacije, još 20% na ime 1. rate do 1. oktobra. Za upis posle 1. septembra, odmah se uplaćuje 40% na ime akontacije i 1. rate.
  2. Studenti koji kasne sa uplatama ne mogu da izlaze na ispite i isključuju se sa sistema za e-učenje.
  3. Školarine po RB od 1 do 15 su standarne školarine koja važe za studente klasične nastave i (onlajn) nastave na daljinu
  4. Studenti koji prate nastavu u prostorijama Centra u Nišu, uživaju poseban popust, te su školarine za nastavu u Centru (RB od 18 do 23) niže nego što su standardne školarine. Studenti koji neredovno prate nastavu u Centru (imaju više od 5 izostanka iz nastave po predmetu u semestru gube pravo na ovaj popust, i plaćaju standarnu školarinu.
  5. Studenti koji se preliminarno upišu i uplate akontaciju od 20% do 31. marta 2023. dobijaju 10% popusta na iznos školarine koji važi samo za prvu godinu studija.
  6. Ukoliko student ostvaruje po nekom osnovu umanjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine (takmičenje, vaučeri i slično) ti osnovi se ne sabiraju, odnosno student može ostvariti samo po jednom osnovu umanjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine. U slučaju ostvarenja više osnova za umanjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine, odluku o korišćenju osnova za umenjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine donosi student.