Fakultet Digitalnih Umetnosti

DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Upis: tokom cele godine
 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 242 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Šta je dizajn interaktivnih medija?

Dizаjn interаktivnih medijа kаo jednа od oblаsti primenjenih umetnosti, nа jedinstven nаčin objedinjuje prаktičnu i estetsku strаnu umetnosti. Program Interaktivni mediji osposobljava studenata za samostalan, kreativan, umetnički rad u oblasti dizajna interaktivnih medija. Program omogućava sticanje teoretskih, stručnih i praktičnih znanja iz oblasti digitalnih umetnosti, grafičkog dizajna i šireg spektra društveno-humanističkih predmeta.Obzirom na to da je dizajn interaktivnih medija usko povezan sa novim tehnologijama i društvom, podrazumeva se da student stiče sklonosti ka kontinuiranom radu i usavršavanju, informisanju i upoznavanju sa savremenim tokovima u oblasti primenjenih umetnosti i umetnosti uopšte.

Studijski progrаm ostvаruje:

 • kompletno obrazovanje kadrova koji su kompetentni za strucni i kreativni rad u oblasti veb dizajna, interaktivnih medija, 2D i 3D kompjuterske grafike i animacije, dizajna video igara.
 • razvoj kritickog i analitickog mišljenja i kreativnog procesa u cilju sticanja novih saznanja i primene novih medija u mnogim oblastima.

 

Cilj studijskog programa

Student dobija znanja o tehnološkim i estetskim osobinama i mogućnostima veb dizajna i animacije; o svim segmentima procesakreiranja animiranog filma, pa je osposobljen da osmisli i realizuje kratke animirane forme. Osposobljen je i za vođenje i tehničko unapređenje Internet marketing kampanja; konceptualno i strukturalno kreiranje vizuelnog indentiteta u veb prostoru. U stanju je da izgradi funkcionalno interaktivno rešenje u vidu veb prezentacije kao i da kreira interaktivna multimedijalna rešenja. Rešava kompleksne zadatake na polju interaktivnog dizajna u različitim novomedijskim okruženjima, kao što su napredna upotreba videa, obrada i primena zvuka, aplikativni interfejs dizajn, korporativni interaktivni interfejs dizajn.Formira kritičko mišljenje o postojećim proizvodima grafičkog dizajna na tržištu, interaktivnim prezentacijama, veb stranicama, razvija kritički stav prema svom radu. Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima namenjenim za dizajn kao što su Maya, Macromedia Dreamweaver, Flash, Final Cut, Adobe Photoshop i drugi.
U celom programu naglasak se daje sticanju praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični radovi/projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u oblasti primenjenih umetnosti.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Student koji završi proram Dizajn interaktvinih medija osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

 • dizajn veb stranica, kao i veb sajtova i portala,
 • razvoj interakcije covek-racunar
 • razvoj grafickog interfejsa veb aplikacija
 • izrada vizuelnih racunarskih 3D modela
 • razvoj 2D i 3D animacija i izrada kracih animiranih filmova
 • dizajn i razvoj video igara
 • dizajn tera likova u video igrama

Najčešća radna mesta diplomiranih studenata

Student koji završi modul Dizajn interaktivnih medija osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

 • Veb dizajnera
 • Dizajnera korisničkog interfejsa
 • Dizajnera interaktivnih platformi
 • 3D modelara
 • 2D i 3D animatora
 • Dizajnera računarskih igara
 • Dizajnera vizuelnih efekata
 • Koncept i karakter dizajnera
 • Motion graphics dizajnera

 

Naši partneri


 

Ishodi učenja studijskog programa

Student ovog programa je osposobljen da idejno i vizuelno kreira različite interaktivne multimedijalne forme. Studenti dobija znanja o tehnološkim i estetskim osobinama i mogućnostima veb dizajna i animacije; o svim segmentima procesakreiranja animiranog filma-pa je osposobljen da osmisli i realizuje kratke animirane forme. Osposobljen je i za vođenje i tehničko unapređenje Internet marketing kampanja; konceptualno i strukturalno kreiranje vizuelnog indentiteta u veb prostoru. U stanju je da izgradi funkcionalno interaktivno rešenje u vidu veb prezentacije, kao i da kreira kratke 2d i 3d animirane forme i 2d i 3d video igre. Student je osposobljen da formira kritičko mišljenje o postojećim proizvodima grafičkog dizajna na tržištu, kao i da razvija kritički stav prema svom radu. Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima za dizajn kao što su Maya, Macromedia Dreamweaver, Flash, Final Cut, Adobe Photoshop i drugi.

Mogućnost usmerenja

Od ove godine Univerzitet Metropilitan nudi dva jasno definisana usmerenja na studijskom programu Dizajn interaktivnih medija, kako bi studenti mogli što pre da počnu sa specijalizacijom, koja je u skladu sa njihovim talentom i interesovanjima i kako bi se osposobili i školovali za samostalan rad u kreativnoj industriji.
 
Od 3. godine studija studenti će birati pravac u kom žele dalje da se razvijaju. U zavisnosti od afiniteta svaki student će imati mogućnost izbora između 2 pravca:
 
1. Pravac koji se tiče šireg konteksta interaktivnih medija (veb dizajn, dizajn interfejsa, interaktivne instalacije ) i animacije (CGI, 2D, 3D i VFX)
 
2. Pravac koji je usmeren na dizajn Video igara (concept art, character design, game design…)

Usmerenje: Dizajn video igara

I godina
 • AD103 Crtanje i slikanje
 • AD165 Uvod u animaciju
 • AD108 Istorija dizajna
 • AD110 Osnove grafičkog dizajna
 • NT111 Еnglеski 1
 • AD270 Izrada računarske animacije
 • AD125 Tipografija
 • AD102 Crtanje 2
 • AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
 • NT112 Еnglеski 2

II godina
 • AD261 Interaktivni mediji 1
 • AD350 Dramaturgija
 • AD251 Veb dizajn 1
 • AD250 Digitalna fotografija
 • NT215 Engleski za dizajnere
 • AD262 Interaktivni mediji 2
 • AD352 Veb dizajn 2
 • AD156 Animirana grafika
 • AD112 Istorija umetnosti novog veka

 

III godina
 • AD356 3D modelovanje (Maya)
 • AD281 Dramaturgija zvuka
 • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
 • AD174 Uvod u video igre
 • AD331 Аnimacija 1
 • AD434 Snimanje i dizajn zvuka
 • AD115 Izrada 3D video igara
 • AD374 Dizajn video igara

IV godina
 • AD370 Vizuelni efekti
 • AD385 Portfolio
 • AD332 Аnimacija 2
 • AD455 Timski razvoj video igra
 • AD373 Analiza video igra
 • AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
 • AD377 Vizuelna naracija i dramaturgija videa
 • AD369 Dizajn karaktera i okruženja videa
 • AD492 Stručna praksa za DIM
 • AD496 Završni rаd -dizajn interaktivnih medija

 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Usmerenje: Interaktivni mediji i animacija

I godina
 • AD103 Crtanje i slikanje
 • AD165 Uvod u animaciju
 • AD108 Istorija dizajna
 • AD110 Osnove grafičkog dizajna
 • NT111 Еnglеski 1
 • AD270 Izrada računarske animacije
 • AD125 Tipografija
 • AD102 Crtanje 2
 • AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka
 • NT112 Еnglеski 2

II godina
 • AD261 Interaktivni mediji 1
 • AD350 Dramaturgija
 • AD251 Veb dizajn 1
 • AD250 Digitalna fotografija
 • NT215 Engleski za dizajnere
 • AD262 Interaktivni mediji 2
 • AD352 Veb dizajn 2
 • AD156 Animirana grafika
 • AD112 Istorija umetnosti novog veka

 

III godina
 • AD356 3D modelovanje (Maya)
 • AD281 Dramaturgija zvuka
 • AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
 • Izborni predmet 1:
  • AD211 Grafički dizajn 1
  • IT101 Osnove informacionih tehnologija
 • AD331 Аnimacija 1
 • AD434 Snimanje i dizajn zvuka
 • AD115 Vizuelna kultura
 • AD374 Tehnologija video produkcije

IV godina
 • AD370 Vizuelni efekti
 • AD385 Portfolio
 • AD332 Аnimacija 2
 • AD255 Digitalni video
 • Izborni predmet 2:
  • AD415 Teorija vizuelne kulture
  • AD260 Ilustracija
 • AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
 • Izborni predmet 3:
  • AD340 Digitalna ilustracija
  • OM323 Upravljanje projektima
 • Izborni predmet 4:
  • AD170 Digitalne komunikacije
  • AD240 Vizuelni identitet
 • AD492 Stručna praksa za DIM
 • AD496 Završni rаd -dizajn interaktivnih medija

 

Detaljan nastavni plan i program podeljen po semestrima i godinama pogledajte ovde

Kratak opis svih predmeta

AD103 Crtanje i slikanje
Cilj predmeta: Cilj je da se kroz složen teoretski i praktičan rad edukuju samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Student se upoznaje sa osnovnim elementima procesa crtanja i slikanja. Cilj predmeta je da razvije vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja. Ishod predmeta: Student zna da primeni stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja. Kontinuirano kreira sopstveni izraz i stav u kombinaciji sa drugim medijima projektovanja ciklusa slika, ambijentalnih postavki u kombinacijama i rešenjima proširenih mogućnosti koje uključuju sve istražene i neistražene mogućnosti savremene umetnosti. Student je savladao umetničku oblast crtež, a zatim i sliku, počev od faze studioznog posmatranja do kompletno realizovanog likovnog dela.
AD165 Uvod u animaciju
Cilj predmeta: Ovo je predmet koji ima za cilj da približi studentu opšte i suštinske odlike animacije kao medija u savremenim digitalnim sadržajima. Student je u mogućnosti da prepozna tehnološke i perceptivne razlike animacije i ostalih žanrova pokretne slike. Priprema studenta se sastoji u upoznavanju sa programima za obradu videa poput Adobe Premiera, Adobe After Efektsa kao i specifičnostima video formata kroz kretivne zadatke. Istražujući tehnike stop trik i kompujterske animacije studenti se pripremaju za rad na zadacima u kreativnoj industriji poput izrade reklamnih spotova, muzičkih videa i kratkih video formi. Studenti stiču znanja iz komozitne slike, mogu samostalno da snime i komponuju više video sadržaja u jedan upoznajući se istovremeno sa osnovama audio video montaže i specijalnim filmskim efektima. Ishod predmeta: Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti mogu samostalno sa kreiraju kratke video forme, da spoje video i audio sadržaje, dodaju specijalne filmske efekte u cilju proizvodnje reklamnih spotova, muzičkih videa, i pripreme se za predmete u kojima je neophodno znanje iz oblasti obrade i editovanja videa. Kroz različite kreativne i tehničke vežbe studenti usvajaju znanja potrebna za samostalno snimanje i editovanje video materijala, upoznaju se sa programima za obradu videa i mogu da produkuju video u standardizovanim video formatima.
AD108 Istorija dizajna
Cilj predmeta: U okviru predmeta istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizuelne komunikacije počevši od najranijih, prvobitnih oblika do vodećih pravaca i predstavnika grafičkog dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa osnovnim konceptima i polazištima u istoriji grafičkog dizajna počevši od najranijih oblika vizuelne komunikacije, kakvi su piktogrami, hijeroglifi, kaligrafija, srednjovekovna iluminacija, preko pronalaska štampe, različitih oblika tipografije, do fotografije, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija. Ishod predmeta: Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih idejnih okvira, vizuelnih formi, polazišta i pravaca grafičkog dizajna. Savladavanjem sadržaja predviđenih u okviru nastavnog plana ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.
AD110 Osnove grafickog dizajna
Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Materija koja se izucava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnost jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izucavanje programa Adobe Photoshop.
Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih. Student stice znanje iz razlicitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski). Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kriticko mišljenje.
NT111 Еnglеski 1:
Cilj predmeta: Cilj je da se kroz složen teoretski i praktičan rad edukuju samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim
stvaralaštvom. Student se upoznaje sa osnovnim elementima procesa crtanja i slikanja. Cilj predmeta je da razvije vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja. Ishod predmeta: Student zna da primeni stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja. Kontinuirano kreira sopstveni izraz i stav u kombinaciji sa drugim medijima projektovanja ciklusa slika, ambijentalnih postavki u kombinacijama i rešenjima proširenih mogućnosti koje uključuju sve istražene i neistražene mogućnosti savremene umetnosti. Student je savladao umetničku oblast crtež, a zatim i sliku, počev od faze studioznog posmatranja do kompletno realizovanog likovnog dela.
AD270 Izrada racunarske animacije
Teorijska nastava upoznaje studenta sa osnovama okruženja u Maji i kroz odredene kreativne vežbe, kao što su animiranje animativnih kontrola kroz procese modelovanja, osvetljenja i teksturiranja, su iskorišceni maksimalni kreativni kapaciteti studenta u programskom okruženju. Prikazuju se najbolji primeri eksperimentalne i 3D animacije. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti dobijaju znanje o tehnološkim i kreativnim mogucnostima animacije u Maji, i dobijaju potrebna predznanja za predmete AD331 Animacija 1 i AD332 Animacija 2.
AD125 Tipografija
Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao što su slovo, linija, površina, štamparska forma, kao i organizacijom pomenutih elemenata na radnoj površini (papir, staticna ili pokretna slika na monitoru). Predmet obuhvata i istorijski pregled razvoja tipografije kao likovno-graficke discipline i informisanje o savremenim tokovima u toj oblasti. Student se osposobljava za samostalan tipografski projekat i primenu stecenog znanja u oblastima grafickog dizajna (oglas, vizuelni identitet, web dizajn). Zadaci pružaju mogucnost realizacije na više nacina: u vidu staticne ili štampane graficke slike ili tipografskog rešenja u vidu pokretne-animirane slike. Sve zadatke i projekte student realizuje primenom odgovarajucih kompjuterskih softvera kao što su Adobe Illustrator, Quark XPress, Flash, Dreamweaver.
AD102 Crtanje 2:
Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa anatomijom ljudskog tela. Klasičnim i savremenim cračkim tehnikama studenti realizuju crtež figure i akta. Ishod predmeta: Student zna da nacrta ljudsku figuru kroz primenu klasičnog i savremenog pristupa sagledavanja i realizovanja. Korišćenjem savremenih i klasičnih crtačkih materijala i tehnika , a uz prethodnu izradu skice, ima sposobnost da na crtežu dočara različite teksture kao i enterijer u kojem je smeštena data figura ili akt . Primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja.
AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka:
Studenti se upoznaju sa nastankom, razvojem i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom geografskom području. Umetničko delo i vizuelna kultura sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kultur ološkom kontekstu. Posebna pažnja biće usmerena na različite oblike vizuelne kulture i vizuel nog identiteta koji su obeležili kako antičku, grčku, rimsku i helensku umetnost tako i srednjo vekovnu kulturu istoka kakva je vizantijska i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao i Zapadne Evrope, počevši od kulture Karolinga preko romanike, sve do pozne gotike u Italiji. Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka antičke grčke, rimske, helenske i srednjovekovne umetnosti. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, umetničkog jezika.
NT112 Engleski 2
Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezickih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular recima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u razlicitim jezickim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezickih veština govorenja, slušanja, citanja i pisanja, te njihovom integrisanju, narocito u grupnim aktivnostima rešavanja strucnih problema.
AD350 Dramaturgija
Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti filmske i televizijske dramaturgije i dramaturgije video igara, kao i analiticki aparat, koji ce im omoguciti dalji razvoj kreativnih znanja iz ovih oblasti. U okviru predmeta studenti savladavaju tehniku pisanja scenarija po originalnoj ideji u svim fazama (sinopsis, storilajn, scenosled, tritment), niz kracih vežbi za pojedine faze, kao i metode teorijske dramaturške analize. Po završetku nastave iz predmeta ocekuje se da je student osposobljen da samostalno napiše scenario za kratku formu, kao i da ima teorijske osnove za analiticko dramaturško razmišljanje kao temelj za dalje razvijanje u svim oblastima u kojima se primenjuje kompjuterska animacija.
AD251 Veb dizajn 1
Fokus ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim vizuelnim i funkcionalnim konceptima u procesu kreiranja veb sajta. Analizirace se osobine veb okruženja, psihologija korisnika u okviru istog i primena razlicitih dizajnerskih pristupa prilikom kreiranja efektne online prezentacije. Studenti ce biti upuceni u proces pripreme sadržaja i vizuelnih elemenata za veb. Korišcenjem razlicitih softverskih aplikacija bice u potpunosti osposobljeni za samostalno kreiranje veb sajtova kroz potpuno razumevanje i kontrolu konstitutivnih elemenata poput HTML koda, CSS stilova, strukture sajta i navigacije. Takodje, bice posvecena pažnja sprovodenju finalnih testova i osnovnim tehnikama optimizacije.
AD250 Digitalna fotografija
Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, Digitalna kamera – komponente i rukovanje, Softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, Filteri i objektivi, Kontrola blende i ekspozicije, Rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, Računar i digitalna fotografija, Pomoćna oprema, Fotografisanje portreta, Fotografisanje statične postavke, Fotografisanje izbliza i makro fotografija, Fotografisanje pejzaža, Kontrola boja, Štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.
NT215 Engleski za dizajnere
Engleski za dizajnere je viši srednji kurs engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog kursa je da student razvije kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabulara. Student se osposobljava da usmeno i pismeno komunicira na engleskom jeziku u stvarnim komunikacionim situacijama, da sa razumevanjem cita strucne tekstove i druge tekstove adaptirane na višem srednjem nivou, da opisuje, prezentira, na engleskom jeziku, kao i da kombinuje razlicite veštine u stvarnim situacijama.
AD262 Interaktivni mediji 2
Ovaj predmet se fokusira na interaktivni dizajn i produkciju primenom naprednih tehnika Adobe Flash-a i Action Script-a. Studenti se kroz projekte i primenu Flash-a i Action Script-a, ukljucujuci kombinaciju videa, audio i animirane grafike, pripremaju za rešavanje kompleksnih zadataka na polju interaktivnog dizajna u razlicitim novomedijskim okruženjima poput mobilnih platformi, veba ili korisnickog dela softverske aplikacije. Predmet se naslanja na znanja koja student treba da dobije slušanjem AD261 Interaktivni mediji 1.
AD352 Veb dizajn 2
Ovaj predmet pokriva napredne tehnike i alate za izradu funkcionalnih veb rešenja sa akcentom na primenu važecih veb standarda. Student se dublje upoznaje sa tehnikama i strategija izrade dinamickog sadržaja. Student kompleksno sagledava prirodu medija i prilagodava funkcionalna veb rešenja istom i ovladava tehnikama rada u naprednim alatima i tehnicko-tehnološkim strategijama izrade dinamickog sadržaja za veb. Predmet se, takode, bavi i analizom i upotrebom najboljih praksi iz oblasti digitalnog dizajna, interaktivnosti, psihologije korisnika, interfejs dizajna, interaktivne naracije itd.
AD156 Animirana grafika
Predmet za cilj ima istraživanje mogucnosti kreativnog povezivanja kretanja i vizuelnih elementa. Kroz teorijska predavanja iz oblasti prirode i karakteristika kretanja i analizu primera iz oblasti grafike kretanja, student se upoznaje sa principima kretanja u staticnim i pokretnim vizuelnim kompozicijama i uci kako da te principe koristi u individualnom radu. Student se osposobljava da kreativno osmišljava i realizuje kratke animirane forme sastavljene od animirane tipografije, grafickih objekata i staticnih slika.
AD112 Istorija umetnosti novog veka
Studenti sticu znanja o nastanku, razvoju, i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba.,a ukazace se i na najvažnije pojave u srpskoj umetnosti ovog perioda. Studenti se upucuju, u skladu sa savremenim metodološkim polazištima, na funkciju i znacenje umetnickih dela u okviru njihovih idejnih, teorijskih, ali i društvenih, religioznih, socioloških i politickih konteksta. Studenti ce se upoznati sa kulturno-istorijskim okvirima u kojima nastaju razliciti fenomeni i umetnicki pravci evropske kulture novog doba. Studenti sticu osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture novog veka u renesansi, baroku, rokokou, realizmu, romantizmu i simbolizmu, kao i o razlicitoj primeni umetnickog jezika i praksi grafickog dizajna u okvirima novovekovnog društva.
AD356 3D modelovanje – Maya
Predmet predstavlja prvi deo “produkcione trake“ animacije, u kojem ce se raditi na promišljanju i modelovanju aktera animacije za pomenute predmete trece godine studija. U formalnom smislu, predmet se sastoji iz teorijske nastave posvecene upoznavanju studenata sa osnovama modelovanja u softveru, kombinovane sa neposrednim i konkretnim primerima. U svrhu postizanja maksimalnog iskorištenja kreativnog potencijala studenata znacajan segment ce biti posvecen samom dizajnu i previzuelizaciji, sa ciljem kreiranja modela koji su kvalitetni posmatrano iz estetskog ugla i ugla modelovanja, ali istovremeno funkcionalni i upotrebljivi u animaciji.
AD281 Dramaturgija zvuka
Cilj predmeta je uvodenje studenata u oblast zvuka u modernim digitalnim medijima masovnih komunikacija. U okviru predmeta studenti ce saznati i imati priliku da se oprobaju u oblasti snimanja i obrade zvuka. Studenti ce uciti o dramaturgiji zvuka u audio-vizuelnim delima. Upoznace se sa formatima, nosacima zvuka i audio opremom koja se koristi za studijska snimanja i obradu zvuka. Stecena znanja treba bi da rezultiraju kreiranjem zvucne slike ispitnog rada (projekta) od strane svakog studenta.
AD374 Tehnologija video produkcije
Na ovom predmetu student se prvo uvodi u analiza video zapisa, upoznaje sa osnovnim principima delovanja videa, beleženjem i snimanjem istog. Video slika i zvuk – tehnicki i estetski principi, predstavljanje i uvodenje u multimediju, što ukljucuje obradu elektronske slike i digitalnog zvuka. Obraduju se vrste formata i sistemi za snimanje, kao i arhiviranje i cuvanje. Prakticna nastava se bavi snimanje kamerom i upotreba digitalne video opreme. Realizacija kratkih video vežbi u trajanju od nekoliko minuta, usmerenih na ovladavanje tehnikom medija. Tehnicki aspekti dela. Realizacija individualnih projekata licne poetike: dokumentarni video, edukativni video, komercijalno – propagandni video. Rad u timu, podela uloga u kreativnom procesu. Kratak video rad po zadatoj prici. Diskusije i kriticka analiza studentskih radova. Video festivali, aplikacije i konkurisanje. Završni rad koji u sebi sažima stecena znanja i iskustva.
AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti
Predmetom istorija moderne i savremene umetnosti studenti sticu znanja o pocecima i tokovima modernog slikarstva i skulpture. Cilj je upoznavanje sa istorijom moderne i savremene vizuelne kulture i savladavanje neophodnih metodoloških pretpostavki za razumevanje njenih idejnih koncepata i likovnih sadržaja.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje pojma, idejnih okvira, kao i razlicitih jezika slike moderne i savremene umetnosti. Studenti sticu bazicna teorijska znanja o funkciji vizuelne kulture moderne i savremene umetnosti, ali i o razlicitoj primeni umetnickog jezika i praksi grafickog dizajna u okvirima savremenog društva.
AD331 Animacija 1
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa opštim metodama animacije (najčešće na zadatu temu i sa utvrđenim scenarijem), karakterne animacije, elementima montaže i osnovama filmskog jezika kroz konkretne primere.
Ishod predmeta: Ovladavanje tehnikama 3D animacije neophodnim za samostalno realizovanje kratke animirane forme.
AD434 Snimanje i dizajn zvuka
Cilj predmeta: Cilj predmeta Snimanje i dizajn zvuka jeste sticanje naprednih znanja o teoriji analognog i digitalnog snimanja i obradi zvuka, principima, opremi i tehnici za snimanje i obradu zvuka.
U okviru predmeta studenti će saznati i imati priliku da se oprobaju u naprednim tehnikama snimanja i obrade zvuka.
Stečena znanja trebalo bi da rezultiraju kreiranjem napredne zvučne slike ispitnog rada (projekta) studenata katedre za dizajn interaktivnih medija.
Ishod predmeta: Koristeći teorijska i praktična znanja student se osposobljava da samostalno kreira zvučnu sliku naprednog nivoa za audio-vizuelno delo primenom savremenih hardverskih i softverskih rešenja (Programski paketi: Cubase, Logic audio, Pro Tools…)
AD115 Vizuelna kultura
Cilj predmeta: Razvijanje kreativnog mišljenja, kultivisanje vizuelne percepcije, produbljivanje mogućnosti realnog viđenja i viđenja uobraziljom u domenu prirodnih formi, formi u svakodnevnom životu i formi u umetnosti. Proučavanje arhetipova kao nosioca značenja vizuelne forme sa svim produbljenim simboličkim značenjima u kulturološkom i antropološkom domenu, neophodnih za shvatanje savremene vizuelne znakovnosti. Ishod predmeta: Student se osposoblja za samostalno kreativno mišljenje, za sagledavanje arhetipskih značenja u pojavnosti i vizuelnoj dejstevnosti oblika, pojava, stanja i događaja, i to u prirodi, svakodnevnom životu i u uemtnosti. Ishod predmeta je sticanje sposobnosti uviđanja načina i mogućnosti komunikacije vizuelne forme, razumevanje i sagledavanje produbljenosti smisla oblika, pojava, stanja i događaja izvan same činjenice da se oni kao takvi samo prepoznaju i registruju.
AD332 Animacija 2
Cilj predmeta: Predmet AD332 Animacija 2 podrazumeva nastavak rada na polju 3D animacije i animiranog filma. Sa 3D modelovanjem i samim procesom animacije studenti su se upoznali kroz predmete AD355 3D modelovanje i AD331 Animacija 1. Pohađanjem ovog predmete studeni izučavaju preostali deo proces, što podrazumeva kreiranje tekstura za izmodelovane i animirane objekte, postavljanje rasvete za kreirane 3D scene, postavljanje i animiranje kamera, renderovanje i montažu, kao i Dinamics, Particles,Cloth, Hair, Fur i Fluid simulacije. Pošto je predmet Animacija 2 direktan nastavak predmeta Animacija 1, studenti nastavljaju rad na vežbama i ispitnom zadatku, to jest, upoznaju se sa preostalim delom procesa izrade 3D animiranog filma. Vežbe i ispitni rad podrazumevaju nastavak rada na vežbama i ispitnom radu predmeta Animacija 1: kreiranje tekstura za modele u sceni, postavljanje rasvete u scenu, postavljanje kamera u scenu i kadriranje scene, animiranje kamera u sceni, renderovanje scene, montaža scene i dodavanje zvučnih efekata i muzičke podloge finalnom radu.
Ishod predmeta: Ovladavanje i primena osnovnih i naprednih znanja i veština iz oblasti 3D animacije, ispoljavanje kreativnih sposobnosti, analitičko i kritičko rasuđivanje. Prolazeći kroz ovaj proces studenti stiču znanje i jasnu predstavu o svim segmentima procesa kreiranja kompjuterski generisanog animiranog filma.
AD370 Vizuelni efekti
Predmet uvodi studenta u procese kojima se digitalna slika stvara, menja ili manipuliše izvan konteksta živog snimanja. Vizuelni efekti obuhvataju integraciju žive i kreirane slike kako bi se postiglo da opasna, skupa ili scena koju je nemoguće snimiti izgleda realistično. Na predmetu, studenti će naučiti razne veštine manipulisanja slike kao što su integracija 3d modela i animacija koji sami urade i ubace u „živu sliku“ – kamerom snimljen video materijal.
AD255 Digitalni video
Teorijska nastava ovog predmeta sadrži uvod u video art, pojavu novog medija i istorijski razvoj videa kao umetnicke discipline. Potom se tehnicki deo predmeta analizira kroz: video zapis, osnovne principi delovanja umetnickog videa, beleženje, snimanje i motažu. Upoznavanje sa nelinearnom montažom u softveru Final Cut Pro. Video slika i zvuk – tehnicki i estetski principi, predstavljanje i uvodenje u multimediju, što ukljucuje obradu elektronske slike i digitalnog zvuka. Dalje se obraduju digitalna manipulacija, video arheologija, vrste formati, sistemi za snimanje, arhiviranje i cuvanje, video i internet, izlaganje i prezentacija video umetnosti. Studenti ce razviti znanja neophodna za stvaranje videa – od ideje, preko montaže i produkcije, do promocije i distribucije. Upoznace se sa istorijskim i savremenim pristupima videu, studenti ce razviti kriticki pristup radovima i artikulisati svoj stav u ovom mediju. Kreativnim povezivanjem slike, zvuka i vremena, realizovace originalne projekte.
AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
Predmet slušaju studenti 4. godine – 8. Semestar: DIM (obavezni) i GD (izborni)
U fokusu predmeta je korisnički orjentisan dizajn, koji studenti mogu kroz projekte usmeriti ka dizajnu veb aplikacija, mobilnim igrama, računarskim igrama, interaktivnom filmu i drugim interaktivnim medijima u odnosu na svoja interesovanja i uže usmerenje. Predmet je fokusiran na istraživanje korisnika, pravljenje psiholoških profila, kreiranje interaktivnih prototipa, testiranje upotrebljivosti prototipa, korišćenje Persona (univerzalni psihološki profil korisnika u odnosu na ciljnu grupu i namenu proizvoda). Na vežbama studenti uče da koriste nove alate za dizajn i prototipe, kao i alate za testiranje i analitiku. Predmet je projektno orjentisan tako da svaki student radi na sopstvenom projektu od početka do kraja semestra. (eng. User interaction & User experience design, UI & UX design) nastavnik dr um Katarina Kaplarski

AD385 Portfolio
Cilj predmeta: U pripremi za intervjua za posao, grafički dizajn za štampanje i digitalni portfolio je završen u ovom kursu. Rad pojedinačno sa profesorom, svaki student će odabrati reprezentativne delove za diskusiju i poboljšati materijale. Naglasak će biti na prikazibanju jedinstvenog stila i demonstraciju konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija u programu grafički dizajn. Cilj ovih predavanja jeste da se student osposobi za rad na tržištu u okviru svih normi i zahteva koji su mu usmereni, da li od klijenata ili samih tržišnih vrednosti.
Ishod predmeta: Sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spreman da bude objavljen i predstavlja klijentima i javnosti. Kompetentnost da student ume da prepozna i izdvoji sve najuspešnije radove koji ima da predstavi klijentu, koji odgovaraju zahtevima tržišta i trentutnog trenda. Studenti se uče umećem kako dizajnerski i estetski da prezentuju svoje koncepte i ideje, i kako najuspešnije da se njihova dela predstave javnosti.
AD360 Uvod u racunarske igre
Predmet podrazumeva ovladavanje osnovama procesa izrade racunarskih igara, tehnickim i tehnološkim komponentama procesa razvoja video igara. Upoznaje studenta sa procesom razvoja karaktera i price na osnovnom nivou, animacijskih komponenata igara, kao i kontinuiranu razradu skec-buka. Razvija neophodno kriticko i samokriticko rasudivanje, analiticnost u svim fazama kreativnog procesa. Student stice konkretno iskustvo u osnovama razvoja narativa i karaktera, kao i u modelovanju odredenih animacijskih komponenata igara pozadine i rasporeda. Na kraju student se angažuju na izradi skec-buka, koji je osnova prototipa kompjuterske igre, kao i finalnog projekta celog kursa-predmeta.
AD170 Digitalne komunikacije
Ovaj predmet za cilj ima da studente upozna sa fundamentalnim principima na kojima se gradi digitalne komunikacija u okruženju novih medija. Pokrivene su oblasti poput principa dizajna, teorije i istraživackih tehnika na polju dizajna, advertajzinga i marketinga, veb promovisanja. Takode, analizira se i stepen socio-društvenih uticaja koje sa sobom novi internet, pojava veb 2.0, veb umrežavanja, fenomen blogova itd. Cilj predmeta je da studenti dobiju sliku o najnovijim tendencijama razvoja korisnicki orijentisanih nacina komuniciranja u digitalnom okruženju. Student se osposobljava da analiticki pristupi, konceptualno i strateški razvija razlicite modele komuniciranja u okruženju novih medija. Student je takode osposobljen za vodenje i tehnicko unapredenje internet marketing kampanja sa aspekta vizuelnog i tehnickog.
AD361 Izrada video igara
Ovaj predmet uvodi studenta u proces razvoja 3D igara. Izucava se okruženje 3D za razvoj igara (game engine) sa semi-vizualnim programiranjem, interfejs korisnika, uvoz objekata kreiranih u alatima za graficko modeliranje i komponovanje scene. Izucava se kreiranje skripti i povezivanje objekata i varijabli, kreiranje interfejsa sa korisnikom i modula za fiziku, detekciju sudara i drugih funkcionalnosti game engina. Kroz kreiranje sopstvene igre student se osposobljava za samostalni rad u prototipskoj fazi razvoja igre. Cilj predmeta je dizajn racunarskih igara i primene standardnih tehnika u procesu razvoja 3D racunarskih igara kao i upoznavanje sa osnovnim veštinama i tehnikama koji su specificni za razvoj racunarskih igara.
AD415 Teorija vizuelne kulture
Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je izučavanje, otkrivanje i promovisanje oblika vizibiliteta kroz istoriju ljudske kulture i civilizacije. Predmet omogućava sagledavanje značaja uobraziljnog viđenja i negovanja kulture vizibilteta kroz istoriju, od prvobitnih vidova vizibiliteta mitskog viđenja do virtueliteta savremene ekranske slike.
Ishod predmeta: Na predmetu teorija vizuelne kulture, kao višem stepenu izučavanja mogućnosti vizuelne spoznaje, student se osposobljava za samostalno istraživanje i sagledavanje oblasti vizibilnog, kao oblasti od presudne važnosti za negovanje kulture viđenja i stvaralačkog vizuelnog mišljenja, a samim tim i vizuelnog izražavanja i umetničkog stvaranja. Student se osposobljava da na osnovu produbljenih teoretskih znanja, ali i na osnovu iskustava stečenih kroz njihovu primenu u samostalanim istraživačkim radovima, i na taj način objedinjenih znanja i iskustava o mogućnostima tumačenja i stvaranja vizuelnih formi, sagleda mogućnosti produbljenih značenja sa stanovišta nevizuelnih oblasti – antropologije, mitologije, religije, poezije i muzike, i na taj način dostigne jedan mnogo produbljeniji nivo izraza u svojim radovima.
AD368 Vizuelna naracija i dramaturgija računarskih igara
Predmet je koncipiran kao teorijski sa praktičnim demonstracijama i bavi se izučavanjem dramaturške strukture različitih vizuelnih medija, pri čemu se veliki deo materijala odnosi na one opšte elemente koji važe za sve medije, sa akcentom na izučavanje problematike i produkciju radova nelinearne i interaktivne dramske strukture. U svemu ovome dominira nastavna materija koja se teorijski analitično bavi narativom u komjuterskim igrama. Konkretno, reč je o njihovoj strukturi, definisanju narativa, kombinovanju narativa i interakcije, vizuelnom kontekstu igara, funkcionalnosti i arhitekturi takvih sadržaja. Obzirom da je reč o vizuelnim medijima posebna pažnja je posvećena previzuelizaciji i usaglašavanju vizuelnog i narativnog aspekta. To za rezultat ima radove koji prate sve faze evolucije kroz niz medija (prema sopstvenom izboru), počevši od ideje saopštene u formi sinopsisa, razrade scenarija u interaktivnu dramaturšku strukturu, kreiranje storiborda – kojim se previzuelizuje finalni projekat, kao i samog projekta koji se realizuje u formi igre ili nekog drugog interaktivnog medija. Predmet predaje magistar Branko Katanović, docent.
AD211 Grafički dizajn 1
Cilj ovog premeta je integracija slike i teksta na inventivan, kreativan i autentičan način. Im-perativ Grafičkog dizajna 1 je da student ovlada programom InDesign i da se fluentno koristi njim u svom likovno-dizajnerskom izrazu. Student ovo postiže radom na nizu različitih dizajner-skih zadataka. Vizuelna pismenost je povećana eksponiranjem studenata različitim diskursima savremene umetnosti i dizajna, kao i onih koji su bili relevantni kroz istoriju grafičkog dizajna. Student utvrđuje znanje u svim aspektima dizajnerskog procesa: u upotrebi formalnih elemena-ta i principa dizajna, upotrebi tipografije uz (umesto) slike, konceptualnog i kritičkog mišljenja, kolaboracije i prezentacije.
AD367 Dizajn i razvoj karaktera i okruženja za igre
Predmet je koncipiran tako da tretira materiju koja se bavi vizuelnim aspektom video igara. Uz znacajan teorijski sadržaj, akcenat je ipak, na vizuelno-oblikovnom aspektu igara. Kroz niz predavanja student se postepeno uvodi u razlicite aspekte likovnog oblikovanja karaktera i okruženja, što na kraju rezultuje potpunim vizuelnim razrešenjem jednog autenticnog (igrackog) univerzuma. Materija je data u medijski neutralnom tonu (sa izuzetkom nekoliko predavanja koja tretiraju žanrove igara), tako da se stecena znanja i veštine mogu primeniti u širokom spektru medija, od filma, animiranog filma, eksperimentalnih animirano-filmskih formi, do igara.
AD260 Ilustracija
Cilj predmeta: Osposobljavanje studenta za samostalni rad na ilustraciji. Komparativno sagledavanje istorijskih prilika i tehničke uslovljenosti ilustracije. Upoznavanje sa tehnikama i materijalima, osnovnim kompozicijskim i stilskim zakonitostima, primaena sadržaja na adekvatan način i prilagođen nameni publici sa kojom komunicira i prenosi poruku. Upotreba ilustracije u svim vidovima i formama bez ograničenih objekata štampane forme (grafika knjige, brošure, posteri, katalozi, časopisi, omoti, kese, pakovanja…).
Ishod predmeta: Vladanje različitim tehnikama u izvođenju ilustracije. Sagledavanje i primena određenih likovnih elemenata sa namenom da upotpune vizuelni kvalitet i podstaknu specifični odnos kreatora u stvaranju ilustrovane forme. Razvijanje individualnosti u izboru tehnike prilikom izvođenja ilustracije (tradicionalne tehnike i digitalna tehnika).
AD340 Digitalna ilustracija
U okviru ovog predmeta studenti stiču znanje i veštine kreiranja pakovanja kroz nekoliko faza. Prvi deo dizajna pakovanja je dizajn tj. kreiranje logoa za ime proizvoda u odnosu na izabranu temu, kao osnova od koje se dalje dizajn pakovanja razvija. Druga faza je kreiranje strukturalnog pakovanja, tj forme pakovanja crtanjem rasklopa pakovanja, bilo da je pakovanje u formi kutije, etikete, kese i podrazumeva izradu trodimenzionalne makete od dvodimenzionalnog rasklopa koje je kreirano. Treća faza uključuje grafičko rešenje pakovanja koje podrazumeva idejno rešenje kreirano uz pomoć vizuelnih elemenata fotografije, ilustracije, tipografije, primene logoa i unošenje svog propratnog teksta, bar koda, težine, informacionih etiketa i drugo. Četvrta faza je kreiranje propratnog reklamnog materijala koji treba da promoviše i podrži i proizvod i pakovanje. Peta faza je pisana odbrana dizajna pakovanja i uključuje tekstualno objašnjenje dizajna pakovanja sa vizuelnim primerima dizajna pakovanja. Sve faze zajedno čine ispitni projekat koji se sastoji od prezentacije radova i odbrane ispitnog zadatka.
IT101 Osnove informacionih tehnologija
Prеdmеt uvоdi studеntе u аkаdеmsku disciplinu о infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа (IT). Tipičnе tеmе i prоblеmi u infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа: оriјеntаciја nа kоrisnikа; bеzbеdnоst i sigurnоst infоrmаciја; mоdеl infоrmаciоnih sistеmа; uprаvljаnjе slоžеnim sistеmimа; infоrmаciоnе i kоmunikаciоnе tеhnоlоgiје; аdаptibilnоst; prоfеsiоnаlizаm; pоdаci i infоrmаciје. Оrgаnizаciоnа pitаnjа: kаkо primеniti IT аplikаciје; širеnjе inоvаciја i prоmеnа; intеgrаciоni prоcеsi; pоnоvnо prојеktоvаnjе pоslоvnih prоcеsа; аnаlizа trоškоvа i dоbitаkа; uprаvljаnjе prојеktimа. Istоriја infоrmаciоnih tеhnоlоgiја: istоriја rаčunаrskih tеhnоlоgiја; istоriја uticаја rаčunаrstvа nа društvо; rаzvој intеrаkciја sа kоrisnicimа; istоriја Intеrnеtа. Infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i njihоv оdnоs prеmа оstаlim infоrmаciоnim disciplinаmа: dеfiniciја infоrmаciоnih tеhnоlоgiја; rаčunаrskе nаukе; sоftvеrskо inžеnjеrstvо; infоrmаciоni sistеmi; nаukа о sаznаnju; rаčunаrski inžеnjеring; mаtеmаtikа i stаtistikа, kао i vеzа sа prirоdnim nаukаmа, lingvistikоm, sоciоlоgiјоm, psihоlоgiјоm i dr. Оblаsti primеnе: biоinfоrmаtikа i primеnе u mеdicini; pоslоvnе аplikаciје; primеnа zаkоnа; pоlitički prоcеsi; е-pоslоvаnjе; prоizvоdnjа; оbrаzоvаnjе; zаbаvа; pоljоprivrеdа i dr. Primеnа u mаtеmаtici i stаtistici: funkciје, rеlаciје i nizоvi; prеdstаvljаnjе pоdаtаkа i šifrirаnjе; оsnоvnа lоgikа primеnjеnа u prоgrаmirаnju; primеnа vеrоvаtnоćе i аlаtа zа rеšаvаnjе prоblеmа; primеnа stаtističkih mеtоdа pri rеšаvаnju prоblеmа.
OM323 Upravljanje projektima
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima (UP). Predmet čine sledeće nastavne teme: (1) Uvod: Šta je projekat?; (2) UP: definicija, koncepti, sistemski pristup; (3) Ciklus razvoja sistema UP – Rane faze: Identifikacija problema, Iniciranje projekta, Ugovaranje projekta; (4) Osnove planiranja i logički okvir projekta; (5) Osnove planiranja projekta i osnove tehnike mrežnog planiranja; (6) Mrežno planiranje i PDM; (7) PERT, CPM, Alokacija resursa, GERT; (8) Predviđanje troškova i budžetiranje projekta; (9) Upravljanje rizikom u realizaciji projekta; (10) Kontrola realizacije projekta; (11) Informacioni sistem za UP; (12) Evaluacija, izveštavanje i završavanje projekta; (13) Organizaciona struktura i finansiranje projekta; (14) Projektni tim: Uloge, odgovornosti i autoriteti na projektu, rešavanje konflikata; (15) Uspeh i neuspeh projekta, naučene lekcije. Glavni praktični deo predemta je izrada projekta: svaki student treba da realizuje jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno student i profesor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima studenta. Vrlo je značajno da student uradi projekt, jer on najbolje pokazuje stepen razumevanja i sticanja znanja na predmetu. Konačno, rezultat ovog predmeta za studenta treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.