FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI

DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA

Dizajn Interaktivnih Medija | Fakultet Digitalnih Umetnosti | Akreditovano

Osnovne informacije:

 • Trajanje studija: 4 godine
 • Broj ESPB: 242 ESPB
 • Zvanje: Diplomirani dizajner

 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjena umetnost
 • Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama Univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

ŠTA JE DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA?

Dizаjn interаktivnih medijа, kаo jednа od oblаsti primenjenih umetnosti, nа jedinstven nаčin objedinjuje prаktičnu i estetsku strаnu umetnosti. Program Dizajn interaktivnih medija osposobljava studenata za samostalan, kreativan, umetnički rad u oblasti dizajna interaktivnih medija. Program omogućava sticanje teoretskih, stručnih i praktičnih znanja iz oblasti digitalnih umetnosti, grafičkog dizajna i šireg spektra društveno-humanističkih predmeta. Obzirom na to da je dizajn interaktivnih medija usko povezan sa novim tehnologijama i društvom, podrazumeva se da student stiče sklonosti ka kontinuiranom radu i usavršavanju, informisanju i upoznavanju sa savremenim tokovima u oblasti primenjenih umetnosti i umetnosti uopšte.

Studenti studijskog programa Dizajn interaktivnih medija tokom studija ostvaruju:

 • Kompletno obrazovanje za kreativni rad u oblasti veb dizajna, interaktivnih medija, 2D i 3D kompjuterske grafike i animacije, dizajna video igara.
 • Razvoj kritičkog i analitičkog mišljenja i kreativnog procesa u cilju sticanja novih saznanja i primene novih medija u mnogim oblastima.

ZAŠTO STUDIRATI DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA NA UNIVERZITETU METROPOLITAN?

Studenti Dizajna interaktivnih medija stiču znanja o tehnološkim i estetskim osobinama i mogućnostima veb dizajna i animacije, kao i dizajna računarskih igara, ali i o svim segmentima procesa kreiranja animiranog filma i kratkih animiranih formi. Osposobljeni su i za vođenje i tehničko unapređenje internet marketing kampanja, konceptualno i strukturalno kreiranje vizuelnog indentiteta u veb prostoru. Takođe, studenti uče kako da rešavaju kompleksne zadatake na polju interaktivnog dizajna u različitim novomedijskim okruženjima, kao što su napredna upotreba videa, izrada 3D video igara, obrada i primena zvuka, aplikativni interfejs dizajn, korporativni interaktivni interfejs dizajn, dizajn karaktera i okruženja za video igre.

ZNANJE KOJE STUDENT STIČE TOKOM STUDIJA

Studijski program podrazumeva sticanje veština za samostalan rad u kompjuterskim softverima namenjenim za dizajn kao što su Maya, Macromedia Dreamweaver, Final Cut, Adobe Photoshop, Adobe Animate i drugi.

Naglasak se daje sticanju praktičnih i primenjivih znanja i veština. Iz svakog predmeta se rade praktični radovi/projekti i veliki broj zadataka. Po završetku studija, student je potpuno osposobljen za uspešan rad u oblasti primenjenih umetnosti.

KOJIM POSLOVIMA MOGU DA SE BAVE DIZAJNERI INTERAKTIVNIH MEDIJA

 • dizajn veb stranica, kao i veb sajtova i portala,
 • razvoj interakcije čovek-računar
 • razvoj grafičkog interfejsa veb aplikacija
 • izrada vizuelnih računarskih 3D modela
 • razvoj 2D i 3D animacija i izrada kraćih animiranih filmova
 • dizajn i razvoj video igara
 • dizajn karaktera u video igrama

NAJČEŠĆA RADNA MESTA

Student koji završi modul Dizajn interaktivnih medija osposobljen je da samostalno ili kao deo tima, bude na radnom mestu:

Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Veb dizajnera
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera korisničkog interfejsa
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera interaktivnih platformi
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
3D modelara
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
2D i 3D animatora
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera računarskih igara
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Dizajnera vizuelnih efekata
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Koncept i karakter dizajnera
Dizajn interaktivnih medija | FDU | Kontrola kvaliteta
Motion graphics dizajnera

MOGUĆNOST USMERENJA

Od ove godine Univerzitet Metropilitan nudi dva jasno definisana usmerenja na studijskom programu Dizajn interaktivnih medija, kako bi studenti mogli što pre da počnu sa specijalizacijom, koja je u skladu sa njihovim talentom i interesovanjima, i kako bi se osposobili i školovali za samostalan rad u kreativnoj industriji.

Od 3. godine studija studenti će birati pravac u kom žele dalje da se razvijaju. U zavisnosti od afiniteta svaki student će imati mogućnost izbora između 2 pravca:

 • Pravac koji se tiče šireg konteksta interaktivnih medija (veb dizajn, dizajn interfejsa, interaktivne instalacije ) i animacije (CGI, 2D, 3D i VFX)
 • Pravac koji je usmeren na dizajn Video igara (concept art, character design, game design itd.)

NAŠI PARTNERI

PLAN I PROGRAM – USMERENJE: INTERAKTIVNI MEDIJI i ANIMACIJA

I godina
AD103 Crtanje i slikanje

Cilj je da se kroz složen teoretski i praktičan rad edukuju samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Student se upoznaje sa osnovnim elementima procesa crtanja i slikanja. Cilj predmeta je da razvije vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja. Ishod predmeta: Student zna da primeni stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja. Kontinuirano kreira sopstveni izraz i stav u kombinaciji sa drugim medijima projektovanja ciklusa slika, ambijentalnih postavki u kombinacijama i rešenjima proširenih mogućnosti koje uključuju sve istražene i neistražene mogućnosti savremene umetnosti. Student je savladao umetničku oblast crtež, a zatim i sliku, počev od faze studioznog posmatranja do kompletno realizovanog likovnog dela.

AD165 Uvod u animaciju

Ovo je predmet koji ima za cilj da približi studentu opšte i suštinske odlike animacije kao medija u savremenim digitalnim sadržajima. Student je u mogućnosti da prepozna tehnološke i perceptivne razlike animacije i ostalih žanrova pokretne slike. Priprema studenta se sastoji u upoznavanju sa programima za obradu videa poput Adobe Premiera, Adobe After Efektsa kao i specifičnostima video formata kroz kretivne zadatke. Istražujući tehnike stop trik i kompujterske animacije studenti se pripremaju za rad na zadacima u kreativnoj industriji poput izrade reklamnih spotova, muzičkih videa i kratkih video formi. Studenti stiču znanja iz komozitne slike, mogu samostalno da snime i komponuju više video sadržaja u jedan upoznajući se istovremeno sa osnovama audio video montaže i specijalnim filmskim efektima. Ishod predmeta: Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti mogu samostalno sa kreiraju kratke video forme, da spoje video i audio sadržaje, dodaju specijalne filmske efekte u cilju proizvodnje reklamnih spotova, muzičkih videa, i pripreme se za predmete u kojima je neophodno znanje iz oblasti obrade i editovanja videa. Kroz različite kreativne i tehničke vežbe studenti usvajaju znanja potrebna za samostalno snimanje i editovanje video materijala, upoznaju se sa programima za obradu videa i mogu da produkuju video u standardizovanim video formatima.

AD108 Istorija dizajna

U okviru predmeta istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizuelne komunikacije počevši od najranijih, prvobitnih oblika do vodećih pravaca i predstavnika grafičkog dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa osnovnim konceptima i polazištima u istoriji grafičkog dizajna počevši od najranijih oblika vizuelne komunikacije, kakvi su piktogrami, hijeroglifi, kaligrafija, srednjovekovna iluminacija, preko pronalaska štampe, različitih oblika tipografije, do fotografije, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija. Ishod predmeta: Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih idejnih okvira, vizuelnih formi, polazišta i pravaca grafičkog dizajna. Savladavanjem sadržaja predviđenih u okviru nastavnog plana ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.

AD110 Osnove grafičkog dizajna

Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnosti jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop. Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih. Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski). Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje.

NT111 Еnglеski 1

Engleski јezik 1 јe srednji kurs opšteg engleskog јezika sa elementima јezika struke. Cilj predmeta јe učenje, obnavljanje i konsolidovati poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara, kao i razviјanje i uvežbavanje govor i slušanje, čitanje (koјim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou), pisanje (koјim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom јeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove) i prevođenje.

AD270 Izrada računarske animacije

Teorijska nastava upoznaje studenta sa osnovama okruženja u Maji i kroz određene kreativne vežbe, kao što su animiranje animativnih kontrola kroz procese modelovanja, osvetljenja i teksturiranja, su iskorišceni maksimalni kreativni kapaciteti studenta u programskom okruženju. Prikazuju se najbolji primeri eksperimentalne i 3D animacije. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti dobijaju znanje o tehnološkim i kreativnim mogućnostima animacije u Maji, i dobijaju potrebna predznanja za predmete AD331 Animacija 1 i AD332 Animacija 2.

AD125 Tipografija

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao što su slovo, linija, površina, štamparska forma, kao i organizacijom pomenutih elemenata na radnoj površini (papir, statična ili pokretna slika na monitoru). Predmet obuhvata i istorijski pregled razvoja tipografije kao likovno-grafičke discipline i informisanje o savremenim tokovima u toj oblasti.Student se osposobljava za samostalan tipografski projekat i primenu stečenog znanja u oblastima grafičkog dizajna (oglas, vizuelni identitet, web dizajn). Zadaci pružaju mogućnost realizacije na više načina: u vidu statične ili štampane grafičke slike ili tipografskog rešenja u vidu pokretne-animirane slike. Sve zadatke i projekte student realizuje primenom odgovarajućih kompjuterskih softvera kao što su Adobe Illustrator, Quark XPress, Flash, Dreamweaver.

AD102 Crtanje 2

Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa anatomijom ljudskog tela. Klasičnim i savremenim cračkim tehnikama studenti realizuju crtež figure i akta. Ishod predmeta: Student zna da nacrta ljudsku figuru kroz primenu klasičnog i savremenog pristupa sagledavanja i realizovanja. Korišćenjem savremenih i klasičnih crtačkih materijala i tehnika , a uz prethodnu izradu skice, ima sposobnost da na crtežu dočara različite teksture kao i enterijer u kojem je smeštena data figura ili akt . Primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja.

AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

Studenti se upoznaju sa nastankom, razvojem i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom geografskom području. Umetničko delo i vizuelna kultura sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kultur-ološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim spomenicima različitih sredina. Posebna pažnja biće usmerena na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili kako antičku, grčku, rimsku i helensku umetnost tako i srednjovekovnu kulturu istoka kakva je vizantijska i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao i Zapadne Evrope, počevši od kulture Kar-olinga preko romanike, sve do pozne gotike u Italiji.Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka antičke grčke, rimske, helenske i srednjovekovne umetnos-ti. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih fenomena civilizacija i vizuelne kulture starog i srednjeg veka, kao i mehanizme njihove primene. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima, razlici između paganske i hrišćanske ikonografije i stila i promenama umetničkog jezika.

NT112 Еnglеski 2

Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezičkih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular rečima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezičkih veština govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, te njihovom integrisanju, naročito u grupnim aktivnostima rešavanja stručnih problema.

II godina
AD261 Interaktivni mediji 1

Ovaj predmet bavi se konceptima u oblasti interaktivnog multimedijalnog dizajna i njihovom primenom u novomedijskom okruženju. Posebna pažnja biće posvećena izučavanju pojedinih tipova interaktivnog stvaralaštva kao što je interaktivna animacija. Studenti će biti upoznati sa multimedijalnim načinom razmišljanja, konceptima i kreiranjem 2D animacije, primenom i editovanjem digitalnog zvuka, digitalnog video i medjusobnom interakcijom elemenata vizuelne komunikacije u digitalnom okruženju. Takodje na predmetu se proučavaju karakteristike i priroda novomedijskog prostora. U okviru ovog predmeta predvidjeno je da studenti nauče da rade u Adobe Animate-u kako bi ga upotrebljavali u daljem razvoju i istraživanjima na polju interaktivnog multimedijalnog dizajna.

AD350 Dramaturgija

Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti filmske i televizijske dramaturgije i dramaturgije video igara, kao i analiticki aparat, koji ce im omoguciti dalji razvoj kreativnih znanja iz ovih oblasti. U okviru predmeta studenti savladavaju tehniku pisanja scenarija po originalnoj ideji u svim fazama (sinopsis, storilajn, scenosled, tritment), niz kracih vežbi za pojedine faze, kao i metode teorijske dramaturške analize. Po završetku nastave iz predmeta ocekuje se da je student osposobljen da samostalno napiše scenario za kratku formu, kao i da ima teorijske osnove za analiticko dramaturško razmišljanje kao temelj za dalje razvijanje u svim oblastima u kojima se primenjuje kompjuterska animacija.

AD251 Veb dizajn 1

Fokus ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim vizuelnim i funkcionalnim konceptima u procesu kreiranja veb sajta. Analizirace se osobine veb okruženja, psihologija korisnika u okviru istog i primena razlicitih dizajnerskih pristupa prilikom kreiranja efektne online prezentacije. Studenti ce biti upuceni u proces pripreme sadržaja i vizuelnih elemenata za veb. Korišcenjem razlicitih softverskih aplikacija bice u potpunosti osposobljeni za samostalno kreiranje veb sajtova kroz potpuno razumevanje i kontrolu konstitutivnih elemenata poput HTML koda, CSS stilova, strukture sajta i navigacije. Takodje, bice posvecena pažnja sprovodenju finalnih testova i osnovnim tehnikama optimizacije.

AD250 Digitalna fotografija

Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, Digitalna kamera – komponente i rukovanje, Softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, Filteri i objektivi, Kontrola blende i ekspozicije, Rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, Računar i digitalna fotografija, Pomoćna oprema, Fotografisanje portreta, Fotografisanje statične postavke, Fotografisanje izbliza i makro fotografija, Fotografisanje pejzaža, Kontrola boja, Štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.

NT215 Engleski za dizajnere

Engleski za dizajnere je viši srednji kurs engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog kursa je da student razvije kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabu-lara. Student se osposobljava da usmeno i pismeno komunicira na engleskom jeziku u stvarnim komunikacionim situacijama, da sa razumevanjem čita stručne tekstove i druge tekstove adap-tirane na višem srednjem nivou, da opisuje, prezentira, na engleskom jeziku, kao i da kombinuje različite veštine u stvarnim situacijama.

AD262 Interaktivni mediji 2

Ovaj predmet se fokusira na interaktivni dizajn i produkciju primenom naprednih tehnika Adobe Flash-a i Action Script-a. Studenti se kroz projekte i primenu Flash-a i Action Script-a, ukljucujuci kombinaciju videa, audio i animirane grafike, pripremaju za rešavanje kompleksnih zadataka na polju interaktivnog dizajna u razlicitim novomedijskim okruženjima poput mobilnih platformi, veba ili korisnickog dela softverske aplikacije. Predmet se naslanja na znanja koja student treba da dobije slušanjem AD261 Interaktivni mediji 1.

AD352 Veb dizajn 2

Ovaj predmet pokriva napredne tehnike i alate za izradu funkcionalnih veb rešenja sa akcentom na primenu važecih veb standarda. Student se dublje upoznaje sa tehnikama i strategija izrade dinamickog sadržaja. Student kompleksno sagledava prirodu medija i prilagodava funkcionalna veb rešenja istom i ovladava tehnikama rada u naprednim alatima i tehnicko-tehnološkim strategijama izrade dinamickog sadržaja za veb. Predmet se, takode, bavi i analizom i upotrebom najboljih praksi iz oblasti digitalnog dizajna, interaktivnosti, psihologije korisnika, interfejs dizajna, interaktivne naracije itd.

AD156 Animirana grafika

Predmet za cilj ima istraživanje mogucnosti kreativnog povezivanja kretanja i vizuelnih elementa. Kroz teorijska predavanja iz oblasti prirode i karakteristika kretanja i analizu primera iz oblasti grafike kretanja, student se upoznaje sa principima kretanja u staticnim i pokretnim vizuelnim kompozicijama i uci kako da te principe koristi u individualnom radu. Student se osposobljava da kreativno osmišljava i realizuje kratke animirane forme sastavljene od animirane tipografije, grafickih objekata i staticnih slika.

AD112 Istorija umetnosti novog veka

Studenti sticu znanja o nastanku, razvoju, i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba.,a ukazace se i na najvažnije pojave u srpskoj umetnosti ovog perioda. Studenti se upucuju, u skladu sa savremenim metodološkim polazištima, na funkciju i znacenje umetnickih dela u okviru njihovih idejnih, teorijskih, ali i društvenih, religioznih, socioloških i politickih konteksta. Studenti ce se upoznati sa kulturno-istorijskim okvirima u kojima nastaju razliciti fenomeni i umetnicki pravci evropske kulture novog doba. Studenti sticu osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture novog veka u renesansi, baroku, rokokou, realizmu, romantizmu i simbolizmu, kao i o razlicitoj primeni umetnickog jezika i praksi grafickog dizajna u okvirima novovekovnog društva.

III godina
AD365 Modelovanje – Maya

Predmet predstavlja prvi deo “produkcione trake“ animacije, u kojem ce se raditi na promišljanju i modelovanju aktera animacije za pomenute predmete trece godine studija. U formalnom smislu, predmet se sastoji iz teorijske nastave posvecene upoznavanju studenata sa osnovama modelovanja u softveru, kombinovane sa neposrednim i konkretnim primerima. U svrhu postizanja maksimalnog iskorištenja kreativnog potencijala studenata znacajan segment ce biti posvecen samom dizajnu i previzuelizaciji, sa ciljem kreiranja modela koji su kvalitetni posmatrano iz estetskog ugla i ugla modelovanja, ali istovremeno funkcionalni i upotrebljivi u animaciji.

AD281 Dramaturgija zvuka

Cilj predmeta je uvodenje studenata u oblast zvuka u modernim digitalnim medijima masovnih komunikacija. U okviru predmeta studenti ce saznati i imati priliku da se oprobaju u oblasti snimanja i obrade zvuka. Studenti ce uciti o dramaturgiji zvuka u audio-vizuelnim delima. Upoznace se sa formatima, nosacima zvuka i audio opremom koja se koristi za studijska snimanja i obradu zvuka. Stecena znanja treba bi da rezultiraju kreiranjem zvucne slike ispitnog rada (projekta) od strane svakog studenta.

AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti

Predmetom istorija moderne i savremene umetnosti studenti stiču znanja o počecima i tokovima modernog slikarstva i skulpture. Cilj je upoznavanje sa istorijom moderne i savremene vizuelne kulture i savladavanje neophodnih metodoloških pretpostavki za razumevanje njenih idejnih koncepata i likovnih sadržaja.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje pojma, idejnih okvira, kao i različitih jezika slike moderne i savremene umetnosti. Studenti stiču bazična teorijska znanja o funkciji vizuelne kulture moderne i savremene umetnosti, ali i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima savremenog društva.

Izborni predmet 1

AD211 Grafički dizajn 1
Cilj ovog premeta je integracija slike i teksta na inventivan, kreativan i autentičan način. Im-perativ Grafičkog dizajna 1 je da student ovlada programom InDesign i da se fluentno koristi njim u svom likovno-dizajnerskom izrazu. Student ovo postiže radom na nizu različitih dizajner-skih zadataka. Vizuelna pismenost je povećana eksponiranjem studenata različitim diskursima savremene umetnosti i dizajna, kao i onih koji su bili relevantni kroz istoriju grafičkog dizajna. Student utvrđuje znanje u svim aspektima dizajnerskog procesa: u upotrebi formalnih elemena-ta i principa dizajna, upotrebi tipografije uz (umesto) slike, konceptualnog i kritičkog mišljenja, kolaboracije i prezentacije.

IT101 Osnove informacionih tehnologija
Prеdmеt uvоdi studеntе u аkаdеmsku disciplinu о infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа (IT). Tipičnе tеmе i prоblеmi u infоrmаciоnim tеhnоlоgiјаmа: оriјеntаciја nа kоrisnikа; bеzbеdnоst i sigurnоst infоrmаciја; mоdеl infоrmаciоnih sistеmа; uprаvljаnjе slоžеnim sistеmimа; infоrmаciоnе i kоmunikаciоnе tеhnоlоgiје; аdаptibilnоst; prоfеsiоnаlizаm; pоdаci i infоrmаciје. Оrgаnizаciоnа pitаnjа: kаkо primеniti IT аplikаciје; širеnjе inоvаciја i prоmеnа; intеgrаciоni prоcеsi; pоnоvnо prојеktоvаnjе pоslоvnih prоcеsа; аnаlizа trоškоvа i dоbitаkа; uprаvljаnjе prојеktimа. Istоriја infоrmаciоnih tеhnоlоgiја: istоriја rаčunаrskih tеhnоlоgiја; istоriја uticаја rаčunаrstvа nа društvо; rаzvој intеrаkciја sа kоrisnicimа; istоriја Intеrnеtа. Infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i njihоv оdnоs prеmа оstаlim infоrmаciоnim disciplinаmа: dеfiniciја infоrmаciоnih tеhnоlоgiја; rаčunаrskе nаukе; sоftvеrskо inžеnjеrstvо; infоrmаciоni sistеmi; nаukа о sаznаnju; rаčunаrski inžеnjеring; mаtеmаtikа i stаtistikа, kао i vеzа sа prirоdnim nаukаmа, lingvistikоm, sоciоlоgiјоm, psihоlоgiјоm i dr. Оblаsti primеnе: biоinfоrmаtikа i primеnе u mеdicini; pоslоvnе аplikаciје; primеnа zаkоnа; pоlitički prоcеsi; е-pоslоvаnjе; prоizvоdnjа; оbrаzоvаnjе; zаbаvа; pоljоprivrеdа i dr. Primеnа u mаtеmаtici i stаtistici: funkciје, rеlаciје i nizоvi; prеdstаvljаnjе pоdаtаkа i šifrirаnjе; оsnоvnа lоgikа primеnjеnа u prоgrаmirаnju; primеnа vеrоvаtnоćе i аlаtа zа rеšаvаnjе prоblеmа; primеnа stаtističkih mеtоdа pri rеšаvаnju prоblеmа.

AD331 Animacija 1

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa opštim metodama animacije (najčešće na zadatu temu i sa utvrđenim scenarijem), karakterne animacije, elementima montaže i osnovama filmskog jezika kroz konkretne primere.
Ishod predmeta: Ovladavanje tehnikama 3D animacije neophodnim za samostalno realizovanje kratke animirane forme.

AD343 Snimanje i dizajn zvuka

Cilj predmeta: Cilj predmeta Snimanje i dizajn zvuka jeste sticanje naprednih znanja o teoriji analognog i digitalnog snimanja i obradi zvuka, principima, opremi i tehnici za snimanje i obradu zvuka.
U okviru predmeta studenti će saznati i imati priliku da se oprobaju u naprednim tehnikama snimanja i obrade zvuka.
Stečena znanja trebalo bi da rezultiraju kreiranjem napredne zvučne slike ispitnog rada (projekta) studenata katedre za dizajn interaktivnih medija.
Ishod predmeta: Koristeći teorijska i praktična znanja student se osposobljava da samostalno kreira zvučnu sliku naprednog nivoa za audio-vizuelno delo primenom savremenih hardverskih i softverskih rešenja (Programski paketi: Cubase, Logic audio, Pro Tools…)

Izborni predmet 2

AD415 Teorija vizuelne kulture
Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je izučavanje, otkrivanje i promovisanje oblika vizibiliteta kroz istoriju ljudske kulture i civilizacije. Predmet omogućava sagledavanje značaja uobraziljnog viđenja i negovanja kulture vizibilteta kroz istoriju, od prvobitnih vidova vizibiliteta mitskog viđenja do virtueliteta savremene ekranske slike.
Ishod predmeta: Na predmetu teorija vizuelne kulture, kao višem stepenu izučavanja mogućnosti vizuelne spoznaje, student se osposobljava za samostalno istraživanje i sagledavanje oblasti vizibilnog, kao oblasti od presudne važnosti za negovanje kulture viđenja i stvaralačkog vizuelnog mišljenja, a samim tim i vizuelnog izražavanja i umetničkog stvaranja. Student se osposobljava da na osnovu produbljenih teoretskih znanja, ali i na osnovu iskustava stečenih kroz njihovu primenu u samostalanim istraživačkim radovima, i na taj način objedinjenih znanja i iskustava o mogućnostima tumačenja i stvaranja vizuelnih formi, sagleda mogućnosti produbljenih značenja sa stanovišta nevizuelnih oblasti – antropologije, mitologije, religije, poezije i muzike, i na taj način dostigne jedan mnogo produbljeniji nivo izraza u svojim radovima.

AD260 Ilustracija
Cilj predmeta: Osposobljavanje studenta za samostalni rad na ilustraciji. Komparativno sagledavanje istorijskih prilika i tehničke uslovljenosti ilustracije. Upoznavanje sa tehnikama i materijalima, osnovnim kompozicijskim i stilskim zakonitostima, primaena sadržaja na adekvatan način i prilagođen nameni publici sa kojom komunicira i prenosi poruku. Upotreba ilustracije u svim vidovima i formama bez ograničenih objekata štampane forme (grafika knjige, brošure, posteri, katalozi, časopisi, omoti, kese, pakovanja…).
Ishod predmeta: Vladanje različitim tehnikama u izvođenju ilustracije. Sagledavanje i primena određenih likovnih elemenata sa namenom da upotpune vizuelni kvalitet i podstaknu specifični odnos kreatora u stvaranju ilustrovane forme. Razvijanje individualnosti u izboru tehnike prilikom izvođenja ilustracije (tradicionalne tehnike i digitalna tehnika).

Izborni predmet 3

AD340 Digitalna ilustracija
Cilj ovog predmeta je učenje i ovladavanje sintetizovanog vizuelnog jezika na osnovu analize, posmatranja, sugestijama i korekcijama.Studente upućuje da primenjuju vizuelne, likovne, estetske, etičke i kreativne potencijale, gradeći likovne forme, konstruišući različite koncepte i kombinacije vizuelnih komunikacija na kritički, samokritički i analitički način.
Prethodno uvođenje studenta u svet ilustracije kroz predmet AD260 omogućava tumačenje i izradu ilustracije na sledećem nivou koji podrazumeva izradu ilustracije u adekvatnom računarskom programu (Adobe photoshop, Adobe Illustrator). Studenti savladavaju poznavanje i upotrebu adekvatnih alata, a zatim i pronlaženje specifičnog vizuelnog rukopisa u digitalnoj formi. Priprema za štampu je takođe navedena kao bitan elment u sveobuhvatnom procesu izrade digitalne ilustracije od početne skice do štampanog proizvoda. Izrada radova i vežbi se vrši na grafičkoj tabli za crtanje.

OM323 Upravljanje projektima
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za upravljanje projektima. Glavni praktični deo predemta je izrada projekta: svaki student treba da realizuje jedan projekt kojim treba da pokaže svoju spremnost da primeni stečena znanja u upravljanju konkretnim projektom. Projekat definišu zajedno student i profesor, kako bi se izabrala tema koja najviše odgovora aktivnostima studenta. Vrlo je značajno da student uradi projekt, jer on najbolje pokazuje stepen razumevanja i sticanja znanja na predmetu. Konačno, rezultat ovog predmeta za studenta treba da budu stečena teorijska i praktična znanja i veštine za samostalno upravljanje projektima.

IV godina
AD370 Vizuelni efekti

Predmet uvodi studenta u procese kojima se digitalna slika stvara, menja ili manipuliše izvan konteksta živog snimanja. Vizuelni efekti obuhvataju integraciju žive i kreirane slike kako bi se postiglo da opasna, skupa ili scena koju je nemoguće snimiti izgleda realistično. Na predmetu, studenti će naučiti razne veštine manipulisanja slike kao što su integracija 3d modela i animacija koji sami urade i ubace u „živu sliku“ – kamerom snimljen video materijal.

AD385 Portfolio

U pripremi za intervjua za posao, grafički dizajn za štampanje i digitalni portfolio je završen u ovom kursu. Rad pojedinačno sa profesorom, svaki student će odabrati reprezentativne delove za diskusiju i poboljšati materijale.Naglasak će biti na prikazibanju jedinstvenog stila i demonstraciju konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija u programu grafički dizajn.
Sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spreman da bude objavljen i predstavlja klijentima i javnosti.

AD332 Animacija 2

Cilj predmeta: Predmet AD332 Animacija 2 podrazumeva nastavak rada na polju 3D animacije i animiranog filma. Sa 3D modelovanjem i samim procesom animacije studenti su se upoznali kroz predmete AD355 3D modelovanje i AD331 Animacija 1. Pohađanjem ovog predmete studeni izučavaju preostali deo proces, što podrazumeva kreiranje tekstura za izmodelovane i animirane objekte, postavljanje rasvete za kreirane 3D scene, postavljanje i animiranje kamera, renderovanje i montažu, kao i Dinamics, Particles,Cloth, Hair, Fur i Fluid simulacije. Pošto je predmet Animacija 2 direktan nastavak predmeta Animacija 1, studenti nastavljaju rad na vežbama i ispitnom zadatku, to jest, upoznaju se sa preostalim delom procesa izrade 3D animiranog filma. Vežbe i ispitni rad podrazumevaju nastavak rada na vežbama i ispitnom radu predmeta Animacija 1: kreiranje tekstura za modele u sceni, postavljanje rasvete u scenu, postavljanje kamera u scenu i kadriranje scene, animiranje kamera u sceni, renderovanje scene, montaža scene i dodavanje zvučnih efekata i muzičke podloge finalnom radu.
Ishod predmeta: Ovladavanje i primena osnovnih i naprednih znanja i veština iz oblasti 3D animacije, ispoljavanje kreativnih sposobnosti, analitičko i kritičko rasuđivanje. Prolazeći kroz ovaj proces studenti stiču znanje i jasnu predstavu o svim segmentima procesa kreiranja kompjuterski generisanog animiranog filma.

AD255 Digitalni video

Teorijska nastava ovog predmeta sadrži uvod u video art, pojavu novog medija i istorijski razvoj videa kao umetnicke discipline. Potom se tehnicki deo predmeta analizira kroz: video zapis, osnovne principi delovanja umetnickog videa, beleženje, snimanje i motažu. Upoznavanje sa nelinearnom montažom u softveru Final Cut Pro. Video slika i zvuk – tehnicki i estetski principi, predstavljanje i uvodenje u multimediju, što ukljucuje obradu elektronske slike i digitalnog zvuka. Dalje se obraduju digitalna manipulacija, video arheologija, vrste formati, sistemi za snimanje, arhiviranje i cuvanje, video i internet, izlaganje i prezentacija video umetnosti. Studenti ce razviti znanja neophodna za stvaranje videa – od ideje, preko montaže i produkcije, do promocije i distribucije. Upoznace se sa istorijskim i savremenim pristupima videu, studenti ce razviti kriticki pristup radovima i artikulisati svoj stav u ovom mediju. Kreativnim povezivanjem slike, zvuka i vremena, realizovace originalne projekte.

AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva

Predmet slušaju studenti 4. godine – 8. Semestar: DIM (obavezni) i GD (izborni)
U fokusu predmeta je korisnički orjentisan dizajn, koji studenti mogu kroz projekte usmeriti ka dizajnu veb aplikacija, mobilnim igrama, računarskim igrama, interaktivnom filmu i drugim interaktivnim medijima u odnosu na svoja interesovanja i uže usmerenje. Predmet je fokusiran na istraživanje korisnika, pravljenje psiholoških profila, kreiranje interaktivnih prototipa, testiranje upotrebljivosti prototipa, korišćenje Persona (univerzalni psihološki profil korisnika u odnosu na ciljnu grupu i namenu proizvoda). Na vežbama studenti uče da koriste nove alate za dizajn i prototipe, kao i alate za testiranje i analitiku. Predmet je projektno orjentisan tako da svaki student radi na sopstvenom projektu od početka do kraja semestra. (eng. User interaction & User experience design, UI & UX design) nastavnik dr um Katarina Kaplarski

Izborni predmet 4

AD170 Digitalne komunikacije
Ovaj predmet za cilj ima da studente upozna sa fundamentalnim principima na kojima se gradi digitalne komunikacija u okruženju novih medija. Pokrivene su oblasti poput principa dizajna, teorije i istraživackih tehnika na polju dizajna, advertajzinga i marketinga, veb promovisanja. Takode, analizira se i stepen socio-društvenih uticaja koje sa sobom novi internet, pojava veb 2.0, veb umrežavanja, fenomen blogova itd. Cilj predmeta je da studenti dobiju sliku o najnovijim tendencijama razvoja korisnicki orijentisanih nacina komuniciranja u digitalnom okruženju. Student se osposobljava da analiticki pristupi, konceptualno i strateški razvija razlicite modele komuniciranja u okruženju novih medija. Student je takode osposobljen za vodenje i tehnicko unapredenje internet marketing kampanja sa aspekta vizuelnog i tehnickog.

AD240 Vizuelni identitet

AD491 Stručnа prаksа za DIM
AD495 Završni rad – Dizajn interaktivnih medija

PLAN I PROGRAM – USMERENJE: DIZAJN VIDEO IGARA

I godina
AD103 Crtanje i slikanje

Cilj je da se kroz složen teoretski i praktičan rad edukuju samostalni likovni umetnici kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Student se upoznaje sa osnovnim elementima procesa crtanja i slikanja. Cilj predmeta je da razvije vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Poseban cilj ovog predmeta je da razvije različite oblike veštine umetničkog izražavanja. Ishod predmeta: Student zna da primeni stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja. Kontinuirano kreira sopstveni izraz i stav u kombinaciji sa drugim medijima projektovanja ciklusa slika, ambijentalnih postavki u kombinacijama i rešenjima proširenih mogućnosti koje uključuju sve istražene i neistražene mogućnosti savremene umetnosti. Student je savladao umetničku oblast crtež, a zatim i sliku, počev od faze studioznog posmatranja do kompletno realizovanog likovnog dela.

AD165 Uvod u animaciju

Ovo je predmet koji ima za cilj da približi studentu opšte i suštinske odlike animacije kao medija u savremenim digitalnim sadržajima. Student je u mogućnosti da prepozna tehnološke i perceptivne razlike animacije i ostalih žanrova pokretne slike. Priprema studenta se sastoji u upoznavanju sa programima za obradu videa poput Adobe Premiera, Adobe After Efektsa kao i specifičnostima video formata kroz kretivne zadatke. Istražujući tehnike stop trik i kompujterske animacije studenti se pripremaju za rad na zadacima u kreativnoj industriji poput izrade reklamnih spotova, muzičkih videa i kratkih video formi. Studenti stiču znanja iz komozitne slike, mogu samostalno da snime i komponuju više video sadržaja u jedan upoznajući se istovremeno sa osnovama audio video montaže i specijalnim filmskim efektima. Ishod predmeta: Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti mogu samostalno sa kreiraju kratke video forme, da spoje video i audio sadržaje, dodaju specijalne filmske efekte u cilju proizvodnje reklamnih spotova, muzičkih videa, i pripreme se za predmete u kojima je neophodno znanje iz oblasti obrade i editovanja videa. Kroz različite kreativne i tehničke vežbe studenti usvajaju znanja potrebna za samostalno snimanje i editovanje video materijala, upoznaju se sa programima za obradu videa i mogu da produkuju video u standardizovanim video formatima.

AD108 Istorija dizajna

U okviru predmeta istorija dizajna studenti stiču znanja o osnovnim funkcijama i formama vizuelne komunikacije počevši od najranijih, prvobitnih oblika do vodećih pravaca i predstavnika grafičkog dizajna postmodernog doba. Cilj je upoznavanje sa osnovnim konceptima i polazištima u istoriji grafičkog dizajna počevši od najranijih oblika vizuelne komunikacije, kakvi su piktogrami, hijeroglifi, kaligrafija, srednjovekovna iluminacija, preko pronalaska štampe, različitih oblika tipografije, do fotografije, postmodernog dizajna i savremenih dizajn studija. Ishod predmeta: Studenti se osposobljavaju za razumevanje i poznavanje različitih idejnih okvira, vizuelnih formi, polazišta i pravaca grafičkog dizajna. Savladavanjem sadržaja predviđenih u okviru nastavnog plana ovog predmeta formira se osnovna teorijska obrazovna platforma budućeg dizajnera.

AD110 Osnove grafičkog dizajna

Ovaj predmet nastoji da usmeri studenta ka razumevanju elemenata i koncepta vizuelnih materijala. Materija koja se izučava ima za cilj da pripremi studenta za usvajanje, integraciju, interpretaciju i primenu savremenih važnosti jezika, medija i semiotike u vizuelnoj kulturi. Student se profiliše da razume važnost jezika, medija i umetnosti u procesu kreiranja i analize vizuelnog materijala. Važan aspekt predmeta je izučavanje programa Adobe Photoshop. Sposobnost razumevanja teorijske osnove vizuelnih komunikacija, kao i praksa primenjivanja istih. Student stiče znanje iz različitih perspektiva vizuelne teorije (kulturalno i istorijski). Student je osposobljen da analizira vizuelne sadržaje i plasira kritičko mišljenje.

NT111 Еnglеski 1

Engleski јezik 1 јe srednji kurs opšteg engleskog јezika sa elementima јezika struke. Cilj predmeta јe učenje, obnavljanje i konsolidovati poznavanja i upotrebe gramatike i vokabulara, kao i razviјanje i uvežbavanje govor i slušanje, čitanje (koјim se student osposobljava da sa razumevanjem čita kraće stručne tekstove, kao i duže polustručne, novinske i beletrističke tekstove adaptirane na srednjem nivou), pisanje (koјim se student osposobljava da hvata beleške na engleskom јeziku, piše rezime kraćih stručnih tekstova, kraća privatna i poslovna pisma, kraće stručne informativne tekstove) i prevođenje.

AD1270 Izrada računarske animacije

Teorijska nastava upoznaje studenta sa osnovama okruženja u Maji i kroz određene kreativne vežbe, kao što su animiranje animativnih kontrola kroz procese modelovanja, osvetljenja i teksturiranja, su iskorišceni maksimalni kreativni kapaciteti studenta u programskom okruženju. Prikazuju se najbolji primeri eksperimentalne i 3D animacije. Ovladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti dobijaju znanje o tehnološkim i kreativnim mogućnostima animacije u Maji, i dobijaju potrebna predznanja za predmete AD331 Animacija 1 i AD332 Animacija 2.

AD125 Tipografija

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama tipografskog oblikovanja. Student se upoznaje sa tipografskim elementima kao što su slovo, linija, površina, štamparska forma, kao i organizacijom pomenutih elemenata na radnoj površini (papir, statična ili pokretna slika na monitoru). Predmet obuhvata i istorijski pregled razvoja tipografije kao likovno-grafičke discipline i informisanje o savremenim tokovima u toj oblasti.Student se osposobljava za samostalan tipografski projekat i primenu stečenog znanja u oblastima grafičkog dizajna (oglas, vizuelni identitet, web dizajn). Zadaci pružaju mogućnost realizacije na više načina: u vidu statične ili štampane grafičke slike ili tipografskog rešenja u vidu pokretne-animirane slike. Sve zadatke i projekte student realizuje primenom odgovarajućih kompjuterskih softvera kao što su Adobe Illustrator, Quark XPress, Flash, Dreamweaver.

AD102 Crtanje 2

Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je da razvija vizuelnu kreativnost kod studenata i kultiviše njihovu vizuelnu percepciju. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa anatomijom ljudskog tela. Klasičnim i savremenim crtačkim tehnikama studenti realizuju crtež figure i akta. Ishod predmeta: Student zna da nacrta ljudsku figuru kroz primenu klasičnog i savremenog pristupa sagledavanja i realizovanja. Korišćenjem savremenih i klasičnih crtačkih materijala i tehnika , a uz prethodnu izradu skice, ima sposobnost da na crtežu dočara različite teksture kao i enterijer u kojem je smeštena data figura ili akt . Primenjuje stečeno znanje i veštine u daljem likovnom razvoju individualnih rešenja.

AD111 Istorija umetnosti starog i srednjeg veka

Studenti se upoznaju sa nastankom, razvojem i tokovima umetnosti u rasponu od 500. godine pre nove ere do 1500. godine na evropskom geografskom području. Umetničko delo i vizuelna kultura sagledavaju se u različitim fazama nastanka u njegovom idejnom, socijalnom i kulturološkom kontekstu. Prate se glavni tokovi sa ključnim spomenicima različitih sredina. Posebna pažnja biće usmerena na različite oblike vizuelne kulture i vizuelnog identiteta koji su obeležili kako antičku, grčku, rimsku i helensku umetnost tako i srednjovekovnu kulturu istoka kakva je vizantijska i zemalja vizantijskog kulturnog kruga kao i Zapadne Evrope, počevši od kulture Karolinga preko romanike, sve do pozne gotike u Italiji.Studenti stiču uvid u širok vremenski, idejni, socijalni i kulturološki okvir nastanka antičke grčke, rimske, helenske i srednjovekovne umetnosti. Oni treba da ovladaju i uoče različite principe ključnih fenomena civilizacija i vizuelne kulture starog i srednjeg veka, kao i mehanizme njihove primene. Takođe, stiču znanja o pojedinačnim umetničkim pravcima, značajnim umetnicima, razlici između paganske i hrišćanske ikonografije i stila i promenama umetničkog jezika.

NT112 Еnglеski 2

Engleski jezik 2 je viši srednji kurs – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Cilj kursa Engleski jezik 2 je razviti kompetenciju iz oblasti gramatike, vokabulara i jezičkih veština na višem srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti gramatike cilj je konsolidovati poznavanje i upotrebu gramatike na srednjem nivou engleskog jezika. U oblasti vokabulara cilj je proširiti vokabular rečima i izrazima iz opšteg jezika i jezika struke, kao i njihovu upotrebu u različitim jezičkim funkcijama. Poseban naglasak je na daljem razvijanju jezičkih veština govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, te njihovom integrisanju, naročito u grupnim aktivnostima rešavanja stručnih problema.

II godina
AD261 Interaktivni mediji 1

Ovaj predmet bavi se konceptima u oblasti interaktivnog multimedijalnog dizajna i njihovom primenom u novomedijskom okruženju. Posebna pažnja biće posvećena izučavanju pojedinih tipova interaktivnog stvaralaštva kao što je interaktivna animacija. Studenti će biti upoznati sa multimedijalnim načinom razmišljanja, konceptima i kreiranjem 2D animacije, primenom i editovanjem digitalnog zvuka, digitalnog video i medjusobnom interakcijom elemenata vizuelne komunikacije u digitalnom okruženju. Takodje na predmetu se proučavaju karakteristike i priroda novomedijskog prostora. U okviru ovog predmeta predvidjeno je da studenti nauče da rade u Adobe Animate-u kako bi ga upotrebljavali u daljem razvoju i istraživanjima na polju interaktivnog multimedijalnog dizajna.

AD350 Dramaturgija

Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti filmske i televizijske dramaturgije i dramaturgije video igara, kao i analiticki aparat, koji ce im omoguciti dalji razvoj kreativnih znanja iz ovih oblasti. U okviru predmeta studenti savladavaju tehniku pisanja scenarija po originalnoj ideji u svim fazama (sinopsis, storilajn, scenosled, tritment), niz kracih vežbi za pojedine faze, kao i metode teorijske dramaturške analize. Po završetku nastave iz predmeta ocekuje se da je student osposobljen da samostalno napiše scenario za kratku formu, kao i da ima teorijske osnove za analiticko dramaturško razmišljanje kao temelj za dalje razvijanje u svim oblastima u kojima se primenjuje kompjuterska animacija.

AD251 Veb dizajn 1

Fokus ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim vizuelnim i funkcionalnim konceptima u procesu kreiranja veb sajta. Analizirace se osobine veb okruženja, psihologija korisnika u okviru istog i primena razlicitih dizajnerskih pristupa prilikom kreiranja efektne online prezentacije. Studenti ce biti upuceni u proces pripreme sadržaja i vizuelnih elemenata za veb. Korišcenjem razlicitih softverskih aplikacija bice u potpunosti osposobljeni za samostalno kreiranje veb sajtova kroz potpuno razumevanje i kontrolu konstitutivnih elemenata poput HTML koda, CSS stilova, strukture sajta i navigacije. Takodje, bice posvecena pažnja sprovodenju finalnih testova i osnovnim tehnikama optimizacije.

AD250 Digitalna fotografija

Ovaj predmet biće obrađen kroz sledeće nastavne jedinice: Osnovi fotografije, Digitalna kamera – komponente i rukovanje, Softver digitalne kamere i kontrole izrade snimka – rezolucija, kompresija, format slike, fokus, ravnoteža bele boje, Filteri i objektivi, Kontrola blende i ekspozicije, Rad u studiju i eksterijeru – vrste rasvete i merenje svetlosti, Računar i digitalna fotografija, Pomoćna oprema, Fotografisanje portreta, Fotografisanje statične postavke, Fotografisanje izbliza i makro fotografija, Fotografisanje pejzaža, Kontrola boja, Štampanje digitalnih fotozapisa. Student treba u potpunosti da se osposobi za izradu kvalitetne fotografije u tehničkom, izražajnom i umetničkom smislu.

NT215 Engleski za dizajnere

Engleski za dizajnere je viši srednji kurs engleskog jezika – kombinacija opšteg engleskog jezika i jezika struke. Cilj ovog kursa je da student razvije kompetenciju iz oblasti gramatike i vokabu-lara. Student se osposobljava da usmeno i pismeno komunicira na engleskom jeziku u stvarnim komunikacionim situacijama, da sa razumevanjem čita stručne tekstove i druge tekstove adap-tirane na višem srednjem nivou, da opisuje, prezentira, na engleskom jeziku, kao i da kombinuje različite veštine u stvarnim situacijama.

AD262 Interaktivni mediji 2

Ovaj predmet se fokusira na interaktivni dizajn i produkciju primenom naprednih tehnika Adobe Flash-a i Action Script-a. Studenti se kroz projekte i primenu Flash-a i Action Script-a, ukljucujuci kombinaciju videa, audio i animirane grafike, pripremaju za rešavanje kompleksnih zadataka na polju interaktivnog dizajna u razlicitim novomedijskim okruženjima poput mobilnih platformi, veba ili korisnickog dela softverske aplikacije. Predmet se naslanja na znanja koja student treba da dobije slušanjem AD261 Interaktivni mediji 1.

AD352 Veb dizajn 2

Ovaj predmet pokriva napredne tehnike i alate za izradu funkcionalnih veb rešenja sa akcentom na primenu važecih veb standarda. Student se dublje upoznaje sa tehnikama i strategija izrade dinamickog sadržaja. Student kompleksno sagledava prirodu medija i prilagodava funkcionalna veb rešenja istom i ovladava tehnikama rada u naprednim alatima i tehnicko-tehnološkim strategijama izrade dinamickog sadržaja za veb. Predmet se, takode, bavi i analizom i upotrebom najboljih praksi iz oblasti digitalnog dizajna, interaktivnosti, psihologije korisnika, interfejs dizajna, interaktivne naracije itd.

AD156 Animirana grafika

Predmet za cilj ima istraživanje mogucnosti kreativnog povezivanja kretanja i vizuelnih elementa. Kroz teorijska predavanja iz oblasti prirode i karakteristika kretanja i analizu primera iz oblasti grafike kretanja, student se upoznaje sa principima kretanja u staticnim i pokretnim vizuelnim kompozicijama i uci kako da te principe koristi u individualnom radu. Student se osposobljava da kreativno osmišljava i realizuje kratke animirane forme sastavljene od animirane tipografije, grafickih objekata i staticnih slika.

AD112 Istorija umetnosti novog veka

Studenti sticu znanja o nastanku, razvoju, i tokovima evropske umetnosti i vizuelne kulture novog doba.,a ukazace se i na najvažnije pojave u srpskoj umetnosti ovog perioda. Studenti se upucuju, u skladu sa savremenim metodološkim polazištima, na funkciju i znacenje umetnickih dela u okviru njihovih idejnih, teorijskih, ali i društvenih, religioznih, socioloških i politickih konteksta. Studenti ce se upoznati sa kulturno-istorijskim okvirima u kojima nastaju razliciti fenomeni i umetnicki pravci evropske kulture novog doba. Studenti sticu osnovna znanja o funkciji vizuelne kulture novog veka u renesansi, baroku, rokokou, realizmu, romantizmu i simbolizmu, kao i o razlicitoj primeni umetnickog jezika i praksi grafickog dizajna u okvirima novovekovnog društva.

III godina
AD365 Modelovanje – Maya

Predmet predstavlja prvi deo “produkcione trake“ animacije, u kojem ce se raditi na promišljanju i modelovanju aktera animacije za pomenute predmete trece godine studija. U formalnom smislu, predmet se sastoji iz teorijske nastave posvecene upoznavanju studenata sa osnovama modelovanja u softveru, kombinovane sa neposrednim i konkretnim primerima. U svrhu postizanja maksimalnog iskorištenja kreativnog potencijala studenata znacajan segment ce biti posvecen samom dizajnu i previzuelizaciji, sa ciljem kreiranja modela koji su kvalitetni posmatrano iz estetskog ugla i ugla modelovanja, ali istovremeno funkcionalni i upotrebljivi u animaciji.

AD281 Dramaturgija zvuka

Cilj predmeta je uvodenje studenata u oblast zvuka u modernim digitalnim medijima masovnih komunikacija. U okviru predmeta studenti ce saznati i imati priliku da se oprobaju u oblasti snimanja i obrade zvuka. Studenti ce uciti o dramaturgiji zvuka u audio-vizuelnim delima. Upoznace se sa formatima, nosacima zvuka i audio opremom koja se koristi za studijska snimanja i obradu zvuka. Stecena znanja treba bi da rezultiraju kreiranjem zvucne slike ispitnog rada (projekta) od strane svakog studenta.

AD201 Istorija moderne i savremene umetnosti

Predmetom istorija moderne i savremene umetnosti studenti stiču znanja o počecima i tokovima modernog slikarstva i skulpture. Cilj je upoznavanje sa istorijom moderne i savremene vizuelne kulture i savladavanje neophodnih metodoloških pretpostavki za razumevanje njenih idejnih koncepata i likovnih sadržaja.
Studenti se osposobljavaju za razumevanje pojma, idejnih okvira, kao i različitih jezika slike moderne i savremene umetnosti. Studenti stiču bazična teorijska znanja o funkciji vizuelne kulture moderne i savremene umetnosti, ali i o različitoj primeni umetničkog jezika i praksi grafičkog dizajna u okvirima savremenog društva.

AD174 Uvod u video igre

Cilj predmeta je dizajn računarskih igara i primene standardnih tehnika u procesu razvoja računarskih igara kao i upoznavanje sa osnovnim veštinama i tehnikama koji su specifični za razvoj računarskih igara. Predmet uvodi u osnovne koncepte dizajna računarskih igara, razvojna okruženja i osposobljava studente za učešće u projektima razvoja igara kao i dalja produbljivanja znanja bilo kroz oblast grafičkog dizajna ili kroz razvoj softvera. Predmet unapređuje sposobnost studenta da ocenjuje računarske igre kao i softverska okruženja za računarske igre. Studenti će se tokom semestra baviti analizom računarskih igara, diskutovaće se prisutne strategije, elementi igre, istraživaće se žanrovi i trendovi u industriji računarskih igara i formulisaće se ideja koncepta igre koji treba ostvariti. Ispituju se socijalni aspekti igara i drugi faktori koji utiču na ovu industriju.

AD331 Animacija 1

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa opštim metodama animacije (najčešće na zadatu temu i sa utvrđenim scenarijem), karakterne animacije, elementima montaže i osnovama filmskog jezika kroz konkretne primere.
Ishod predmeta: Ovladavanje tehnikama 3D animacije neophodnim za samostalno realizovanje kratke animirane forme.

AD343 Snimanje i dizajn zvuka

Cilj predmeta: Cilj predmeta Snimanje i dizajn zvuka jeste sticanje naprednih znanja o teoriji analognog i digitalnog snimanja i obradi zvuka, principima, opremi i tehnici za snimanje i obradu zvuka.
U okviru predmeta studenti će saznati i imati priliku da se oprobaju u naprednim tehnikama snimanja i obrade zvuka.
Stečena znanja trebalo bi da rezultiraju kreiranjem napredne zvučne slike ispitnog rada (projekta) studenata katedre za dizajn interaktivnih medija.
Ishod predmeta: Koristeći teorijska i praktična znanja student se osposobljava da samostalno kreira zvučnu sliku naprednog nivoa za audio-vizuelno delo primenom savremenih hardverskih i softverskih rešenja (Programski paketi: Cubase, Logic audio, Pro Tools…)

AD185 Izrada 3D video igara

Predmet uvodi studenta u proces razvoja 3D igara. Izučava se okruženje 3D za razvoj igara (game engine) sa semi-vizualnim programiranjem, interfejs korisnika, uvoz objekata kreiranih u alatima za grafičko modeliranje i komponovanje scene. Izučava se kreiranje skripti i povezivanje objekata i varijabli, kreiranje interfejsa sa korisnikom i modula za fiziku, animacija, detekciju sudara i drugih funkcionalnosti game engina.
Kroz kreiranje sopstvene 3D igre student pokazuje sposobnost za samostalni rad u prototipskoj fazi razvoja.

AD220 Dizajn video igara

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovama dizajna (osmišljavanja) video igara, ovladavanjem mehanikom igara kao i primenom standardnih tehnika u procesu razvoja video igara.
Predmet uvodi u osnovne koncepte dizajna računarskih igara, razvojna okruženja i tehnike prototipovanja i osposobljava studente za učešće u projektima razvoja igara kao i dalja produbljivanja znanja bilo kroz oblast grafickog dizajna ili kroz razvoj softvera za igre.
Predmet unapređuje sposobnost studenta da kritički ocenjuje računarske igre i obrađuju se:
– Osnovni elementi igara
– Uticaj žanrova na sadržaj i status elemenata igre
– Proste i kompleksne igre
– Pojam mehanike igara
– Pojam i kreiranje pravila u igrama, gejmpleja
– Sistem pobede i poraza, nagrade i kazne u igrama
– Tipovi gejmpleja
– Balansiranje elemenata i pravila u igrama

IV godina
AD370 Vizuelni efekti

Predmet uvodi studenta u procese kojima se digitalna slika stvara, menja ili manipuliše izvan konteksta živog snimanja. Vizuelni efekti obuhvataju integraciju žive i kreirane slike kako bi se postiglo da opasna, skupa ili scena koju je nemoguće snimiti izgleda realistično. Na predmetu, studenti će naučiti razne veštine manipulisanja slike kao što su integracija 3d modela i animacija koji sami urade i ubace u „živu sliku“ – kamerom snimljen video materijal.

AD385 Portfolio

U pripremi za intervjua za posao, grafički dizajn za štampanje i digitalni portfolio je završen u ovom kursu. Rad pojedinačno sa profesorom, svaki student će odabrati reprezentativne delove za diskusiju i poboljšati materijale.Naglasak će biti na prikazibanju jedinstvenog stila i demonstraciju konceptualnih sposobnosti i tehničkih sposobnosti koje ispunjavaju zahteve osnovnih akademskih studija u programu grafički dizajn.
Sposobnost da predstavlja nečiji rad u oblasti ekspertize, da studentski radovi tokom 4 godine osnovnih studija, spreman da bude objavljen i predstavlja klijentima i javnosti.

AD332 Animacija 2

Cilj predmeta: Predmet AD332 Animacija 2 podrazumeva nastavak rada na polju 3D animacije i animiranog filma. Sa 3D modelovanjem i samim procesom animacije studenti su se upoznali kroz predmete AD355 3D modelovanje i AD331 Animacija 1. Pohađanjem ovog predmete studeni izučavaju preostali deo proces, što podrazumeva kreiranje tekstura za izmodelovane i animirane objekte, postavljanje rasvete za kreirane 3D scene, postavljanje i animiranje kamera, renderovanje i montažu, kao i Dinamics, Particles,Cloth, Hair, Fur i Fluid simulacije. Pošto je predmet Animacija 2 direktan nastavak predmeta Animacija 1, studenti nastavljaju rad na vežbama i ispitnom zadatku, to jest, upoznaju se sa preostalim delom procesa izrade 3D animiranog filma. Vežbe i ispitni rad podrazumevaju nastavak rada na vežbama i ispitnom radu predmeta Animacija 1: kreiranje tekstura za modele u sceni, postavljanje rasvete u scenu, postavljanje kamera u scenu i kadriranje scene, animiranje kamera u sceni, renderovanje scene, montaža scene i dodavanje zvučnih efekata i muzičke podloge finalnom radu.
Ishod predmeta: Ovladavanje i primena osnovnih i naprednih znanja i veština iz oblasti 3D animacije, ispoljavanje kreativnih sposobnosti, analitičko i kritičko rasuđivanje. Prolazeći kroz ovaj proces studenti stiču znanje i jasnu predstavu o svim segmentima procesa kreiranja kompjuterski generisanog animiranog filma.

AD455 Timski razvoj video igara

Predavanja uvode studenta u različite aspekte formiranja i organizacije malog tima za razvoj komercijalnih igara i pripremu za osnivanje i početak rada (start up) nezavisnog studija. Tokom praktičnog rada, koji predstavlja simulaciju osnivanja indi studija pod supervizijom nastavnika i asistenta, student formira svoj tim, koji radi analizu tržišta i izbor igre za razvoj (pič), radi GDD i razvija igru koju objavljuje (postavlja na mesto odakle korisnici-kupci mogu da je preuzimaju).

AD373 Analiza video igara

Predmet Analiza video igara nudi interdisciplinarni prilaz videoigrama kao celine kao i pojedinih žanrova. Predmet omogućava studentima da ovladaju elementima analize video igara i da na vežbama sami urade analize izabranih videoigara.
Cilj predmeta je podsticanje kritičkog razmišljanja s obzirom na videoigre i njihov kontekst. Kroz diskusiju o raznim teorijskim pristupima, u kontekstu različitih video-igara, studenti će steći uvid u svojstva i potencijal medija i njegove socio-kulturne implikacije. Drugi cilj je izložiti studente igrama s kojima možda nisu upoznati, proširiti i osporiti svoja shvatanja o tome šta su videoigre
Predmet obrađuje sledeće teme (oblasti).
– Osnovni elementi igara
– Tipovi gejmpleja
– Psihologija igrača i doživljavanje igre
– Prikaz igre (kritička analiza)

AD330 Dizajn interakcije i korisničkog iskustva

Predmet slušaju studenti 4. godine – 8. Semestar: DIM (obavezni) i GD (izborni)
U fokusu predmeta je korisnički orjentisan dizajn, koji studenti mogu kroz projekte usmeriti ka dizajnu veb aplikacija, mobilnim igrama, računarskim igrama, interaktivnom filmu i drugim interaktivnim medijima u odnosu na svoja interesovanja i uže usmerenje. Predmet je fokusiran na istraživanje korisnika, pravljenje psiholoških profila, kreiranje interaktivnih prototipa, testiranje upotrebljivosti prototipa, korišćenje Persona (univerzalni psihološki profil korisnika u odnosu na ciljnu grupu i namenu proizvoda). Na vežbama studenti uče da koriste nove alate za dizajn i prototipe, kao i alate za testiranje i analitiku. Predmet je projektno orjentisan tako da svaki student radi na sopstvenom projektu od početka do kraja semestra. (eng. User interaction & User experience design, UI & UX design) nastavnik dr um Katarina Kaplarski

AD368 Vizuelna naracija i dramaturgija računarskih igara

Predmet je koncipiran kao teorijski sa praktičnim demonstracijama i bavi se izučavanjem dramaturške strukture različitih vizuelnih medija, pri čemu se veliki deo materijala odnosi na one opšte elemente koji važe za sve medije, sa akcentom na izučavanje problematike i produkciju radova nelinearne i interaktivne dramske strukture. U svemu ovome dominira nastavna materija koja se teorijski analitično bavi narativom u komjuterskim igrama. Konkretno, reč je o njihovoj strukturi, definisanju narativa, kombinovanju narativa i interakcije, vizuelnom kontekstu igara, funkcionalnosti i arhitekturi takvih sadržaja. Obzirom da je reč o vizuelnim medijima posebna pažnja je posvećena previzuelizaciji i usaglašavanju vizuelnog i narativnog aspekta. To za rezultat ima radove koji prate sve faze evolucije kroz niz medija (prema sopstvenom izboru), počevši od ideje saopštene u formi sinopsisa, razrade scenarija u interaktivnu dramaturšku strukturu, kreiranje storiborda – kojim se previzuelizuje finalni projekat, kao i samog projekta koji se realizuje u formi igre ili nekog drugog interaktivnog medija. Predmet predaje magistar Branko Katanović, docent.

AD367 Dizajn i razvoj karaktera i okruženja za igre

Predmet je koncipiran tako da tretira materiju koja se bavi vizuelnim aspektom video igara. Uz znacajan teorijski sadržaj, akcenat je ipak, na vizuelno-oblikovnom aspektu igara. Kroz niz predavanja student se postepeno uvodi u razlicite aspekte likovnog oblikovanja karaktera i okruženja, što na kraju rezultuje potpunim vizuelnim razrešenjem jednog autenticnog (igrackog) univerzuma. Materija je data u medijski neutralnom tonu (sa izuzetkom nekoliko predavanja koja tretiraju žanrove igara), tako da se stecena znanja i veštine mogu primeniti u širokom spektru medija, od filma, animiranog filma, eksperimentalnih animirano-filmskih formi, do igara.

AD491 Stručnа prаksа za DIM

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Programski zadaci su tako postavljeni da u prvoj fazi vode i omoguće upoznavanje radne sredine, profil organizovanosti, raspodelu radnih zadataka i uvid u sadržaj aktivnosti, uvid u specifičnosti rada na različitim radnim mestima. Naredni zadaci su orijentisani na uključenje studenata u projekte različitih vrsta, obima i namena, u njihovoj početnoj, razvojnoj ili završnoj, fazi, kao i u njihovu implementaciju od instalacije, obuke do održavanja. Studenti kroz asistiranje u konkretnim zadacima, trebaju bolje upoznati i u što većoj meri prihvatiti tehnologiju rada, kako bi u narednoj fazi krenuli u projekte samostalno.
Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba steći nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja parcijalno stečenih znanja i veština kroz prethodne studije. U radu u profesionalno orijentisanoj okolini, stiču se i šira iskustva o zahtevima prema specijalnosti za koju se student priprema, omogućuje kvalitetno sagledavanje uspešnosti prethodnog školovanja i jasna procena potrebe za daljim usavršavanjem..
Što potpunijim uklapanjem u radnu sredinu, prihvatanjem radnih obaveza i odgovornosti, razvojem sposobnosti saradnje i timskog rada, student treba upotpuniti i bolje shvatiti te komponente profesionalnog rada, prethodno opisanih u namenskim predmetima studija.

AD495 Završni rad – Dizajn interaktivnih medija

U svom završnom radu, student treba da pokaže da je ovladao primenom digitalnih umetnosti.

Univerzitet Metropolitan u Beogradu – Tradicionalna nastava i internet nastava

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20%
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30%
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30%
(rok 1. april)
Godišnja školarina za 2020/2021. godinu (tradicionalna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Softversko inženjerstvo 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Računarske igre 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Informacioni sistemi i digitalizacija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Biznis i marketing 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 560 € 560 € 840 € 840 € 2.800 €
Dizajn interaktivnih medija 560 € 560 € 840 € 840 € 2.800 €
Modni dizajn 600 € 600 € 900 € 900 € 3.000 €

POGLEDAJTE ŠTA OBUHVATA ŠKOLARINA

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *

captcha
Unesite kod sa slike: