Fakultet za menadžment – Osnovne Akademske Studije

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu za menadžment su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti menadžmenta.
 
Studenti koji se upisuju na studijski program MENADŽMENT, od početka studija se opredeljuju za usmerenje. Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Studije su organizovane prema Bolonjskim principima, sa jednosemestralnim predmetima, modularizovanim i reorganizovanim programima, uzimanjem u obzir ukupnog opterećenja studenata u toku školske godine i 40-to časovne radne nedelje, izraženim kroz ESPB.
 
Svaka studijska godina organizovana je u dva semestra sa po 15 nedelja aktivne nastave, a svi predmeti su jednosemestralni. Obim svakog predmeta je iskazan brojem ESPB, a obim studija zbirom ESPB. Svaka godina studija nosi 60 ESPB, što odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu od 40 časova nedeljno tokom školske godine. Kurikulum se sastoji iz obaveznih predmeta i izbornih predmeta koji se nalaze u 3 izborna bloka.
 
Oblik izvođenja nastave su: predavanja, grupne vežbe, individualne vežbe, konsultacije i praktična nastava u okviru stručne prakse koja obuhvata 40 radnih dana. Oblik rada koji primenjuje nastavnik u izvođenju nastave može biti: individualni, grupni i samostalni. Metod rada koji koristi nastavnik pri izvođenju pojedinih oblika nastave može biti: interaktivni (dijaloški), monološki, metod demonstracija.

Šta je Inženjerski i operacioni menadžment?

Inženjerski i operacioni menadžment je razumevanje uloge i primena tehnika i metoda operacionog menadžmenta koji predstavlja ključni nivo menadžmenta u organizaciji. Inženjerski i operacioni menadžment obezbeđuje razumevanje planiranja, organizacije i upravljanja poslovnim procesima nabavke, proizvodnje, prodaje, distribucije, pružanja usluga, upraljanja kvalitetom, resursima, inovacijama i drugog. Svaka organizacija ima svoju operacionu (poslovnu ili proizvodnu) funkciju jer svaka organizacija, bilo da je profitno orijentisana kao preduzeće ili da je neprofitna proizvodi neku vrstu proizvoda ili usluga. Operaciona funkcija ima centralno mesto, odnosno ključni značaj u organizacijama, jer obezbeđuje proizvodnju roba i usluga, zbog kojih i postoje te organizacije. Stoga je neophodno proučavati oblast operacionog menadžmenta koja je odgovorna za zadovoljenje zahteva kupca time što će obezbediti efektivnu i efikasnu isporuku proizvoda ili usluga.
OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU

Šta je Digitalni biznis i marketing?

Savremeno poslovanje odvija se na globalnom tržištu, u uslovima konkurentnosti (što je sve manje pitanje uspeha, a sve više uslov opstanka preduzeća), a bazira na informacijama i znanju koje postaju ključni proizvodni resurs. Današnje poslovno okruženje je prilično nepredvidivo, karakterišu ga stalne i brze promene (proizvoda, tehnologija, zastarevanje znanja). Biznis i marketing je proces upravljanja kojim se na profitabilan način identifikuju, predviđaju i zadovoljavaju potrebe potrošača (definicija Instituta za Digitalni biznis i marketing u Velikoj Britaniji).

Mnogi danas kažu “Nije problem proizvesti, već prodati”. Da bi se proizvod prodao, on treba da zadovolji zahteve i očekivanja sve probirljivijih kupaca. Te potrebe određuje Biznis i marketing. Da bi se proizvod prodao, kupci treba da budu upoznati sa proizvodom. Promociju proizvod radi Biznis i marketing. U uslovima velike konkurencije na tržištu, značaj marketinga je vrlo izražen.
OPŠIRNIJE O OVOM STUDIJSKOM PROGRAMU