[rev_slider alias=“Boost your business“]

Osnovne informacije:

 • Trajanje kursa: Kurs se sastoji od 10 modula, a za svaki modul je predviđena jedna radionica koja bi bila organizovana dva puta mesečno od 15:30 do 19:30 časova
 • Početak kursa: Novi ciklus programa je u pripremi – prijavite se i blagovremeno ćemo Vas obavestiti o tačnom datumu početka.
 • Način održavanja kursa: Radionice će se održavati u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu, a svi polaznici će imati pristup i nastavnim materijalima koji su predviđeni za ovaj kurs
 • Sertifikat Sertifikat Univerziteta Metropolitan po završetku kursa
 • Promo cena: 60€ po modulu. Polaznici koji žele da pohađaju svih 10 modula, ostvaruju popust od 10% i cena u tom slučaju iznosi 540 €.
 • Mogućnost plaćanja na četiri mesečne rate za polaznike koji pohađaju paket od svih 10 modula.

ONLINE PRIJAVA

Radionice pod nazivom Boost Your Business program sa Mastermind-om su interaktivne sa praktičnim vežbama u radnoj grupi koja razmenjuje iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada u formi “okruglog stola”.

BOOST YOUR BUSINESS koncept je potpuno nov proizvod na srpskom tržištu namenjen uspešnim preduzetnicima iz nekompetitivnih delatnosti a koji uz tehniku MASTERMIND predstavlja podršku u definisanju i sprovođenju ciljeva, unapređenju liderskih i komunikacionih veština, strateškog planiranja i razmišljanja kao i efikasnijeg upravljanja firmom. MASTERMIND je proces zajedničkog rada, brainstorming, brainwriting, preuzimanje odgovornosti za sprovođenje akcionih koraka, posvećenost i uključenost.

Cilj:

Dolaskom na svih deset modula učesnici imaju priliku da na radionicama neguju poverenje, otvorenost, saradnju, predan i aktivan rad, posvećenost, a između radionica sprovode analizu uvida i rezultata. Konkretni proces rada sa akcionim koracima, koji po dolasku u radno okruženje odmah budu primenjeni kako samostalno tako i u saradnji sa zaposlenima, najvažniji je deo procesa BYB. Razgovori o iskustvima i prostorima za unapređenje, postavljanje važnih pitanja svih učesnika u grupi, predstavljanje izazova u grupi putem MASTERMIND tehnike kao vrste dubinske analize, detekcije problema i davanja konkretnih rješenja.

Kome je namenjen:

 • Preduzetnicima sa iskustvom od najmanje dve godine da razjasne svoje poslovne ciljeve i načine na koje mogu da ih efikasnije ostvare, kako da se bolje motivišu i posvete svojim ciljevima.
 • Liderima i poslodavcima, kako da postanu izvor informacija i podrška članovima tima, a ne pretnja, kako da prepoznaju talente i pomognu članovima svog tima da razvijaju svoje veštine i potencijale. Ukratko, kako da postanu lideri za 21. vek.
 • Biznis liderima u malim i srednjim preduzećima.
 • Menadžerima kojima je potreban prostor da unaprede, isprobaju i razviju nove poslovne veštine i poslovne alate.
 • Pojedincima kojima je potrebno da se bolje fokusiraju i usmere u razvoju karijere.
 • Menadžerima koji su se „zaglavili” u ustaljenim navikama i odnosima, i ne vide dalji put i pravac.

Šta dobijate nakon svih deset završenih radionica?

Radionice vam mogu pomoći da:

 • definišete jasne ciljeve
 • kreirate uspešnu strategiju koja dugoročno može da donese najbolji rezultat
 • postignete bolje angažovanje vašeg tima – ljudi se bolje angažuju kada su ciljevi tima jasni i jasno se komuniciraju
 • negujete pozitivno radno okruženje
 • smanjite toksične odnose i emocije u timu
 • postignete bolju posvećenost
 • pospešite efektivnu komunikaciju
 • povećate produktivnost
 • postignete bolju usaglašenost između veština, znanja i mogućnosti tima

Šta uključenjem u program BYB i MM dobijate:

 • Razmenu iskustava i zajednički rad u trajanju od 10 modula tokom 4 meseca
 • Radne sveske i kontinuiranu komunikaciju tokom programa sa mentorom
 • 1.5h individualnih poslovnih konsultacija na poklon
 • Deseti finalni mastermodul – predstavljanje projektnih zadataka

Šta ćete naučiti?:

 • da izoštrite fokus i pravovremeno uočite, identifikujete i rešite problem
 • dobijete pomoć od radne grupe u procesu donošenju odluka, uvođenju promena i prevazilaženju poteškoća
 • kako da planirate i ostvarite prednosti kroz potencijalne nove mogućnosti
 • steknete osnove uspešnog rukovođenja timom i njihovim resursima
 • naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti i bolju profitabilnost
 • uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva

Moduli:

U ponudi je više tema a izbor tema zavisi od potreba učesnika.

 

MODUL 1. PO JUTRU SE (DAN) BIZNIS POZNAJE

„Ako želite uhvatiti ribu nataknite na udicu mamac koji odgovara njenom ukusu.“. – David Lloyd George

Kupci su alfa i omega poslovanja, a koji su kupci delta (reka) uspeha. Vaši potencijalni klijenti/kupci imaju problem da razlikuju vas od vaše konkurencije. Koliko dobro vi razumete potrebe kupaca? Koje probleme kupaca rešavate? Koliko često komunicirate sa kupcima? Da li ih slušate? Koliko su i šta kupci zaista spremni platiti? Vaša prodaja stagnira ili podbacuje u odnosu na plan. Imate problem da zadržati vaše postojeće kupce/klijente. Kako negujete odnose sa njima? Pratite li trendove? Kreirate li novu ponudu? Da li inovirate ponudu?

Poslovni alat: Vežba tačke kontakata i momenti istine, Net Promoter Score NPS, Feedback kao komunikacioni alat u cilju unapređenja poslovanja, pogled iz klijentovih cipela

MODUL 2. NAVIKA JE JEDNA MUKA A ODVIKA (DVE MUKE) KREATIVNOST TRAŽI

DESIGN THINKING- Kreirajte atraktivnu poslovnu ponudu

„Pre nego što počnete da se penjete merdevinama uspeha pobrinite se da budu naslonjene na pravu zgradu.“. – Stephen Covey

Mnogi preduzetnici danas se takmiče na domaćem i regionalnom tržištu gde postoji ogroman višak ponude usluga, proizvoda i poslova. Veliki deo tih usluga, proizvoda i poslova ispunjava zahteve kvalitete, ali još uvek su mnogi percipirani kao PROIZVODI I USLUGE KOJI NE NUDE REŠENJE ZA KORISNIKE I KUPCE.

Šta su rešenja?

Šta je Jedinstvena Prodajna Ponuda JPP? Unique Selling Proposition USP? Vrednosna ponuda? USP Unique Selling Proposition. Šta ona predstavlja?

Poslovni alat: Jedinstvena prodajna ponuda, pain gain model

MODUL 3. KAD DRUGOG POŠTUJEŠ (ZA SEBE NE BRINI) OGLEDALO NE VARA

„Ljudi se “parališu i blokiraju” u potrazi za savršenošću. Ja idem samo napred.“. – Gary Vaynerchuk

 

Canvas poslovni model“- alat za donošenje pravovremenih i relevantnih odluka

Svaki poslovni model temelji se na dva jednostavna pitanja: ko je kupac i šta kupac želi ili treba. Koja je jedinstvena vrednost proizvoda ili usluge koju nudite na tržištu? Biti jedinstven. Biti drugačiji! Ponuditi dodatnu vrednost! Biti efiksan! Biti konkurentan! Biti kreativan! Ko su vaši redovni kupci? Ko su vaši potencijalni kupci? Kako negujete odnose sa svim interesnim grupama? Da li postoje još neki partneri koji bi mogli da budu ključni za povećanje prometa? Koliki je trošak poslovanja? A prihod?

 

CBM je moderan poslovni alat prihvatljiv za sve subjekte, a pomoću koga se opisuje način na koji neka organizacija ili institucija kreira, isporučuje i prikuplja vrednosti. CBM pruža devet različitih dizajniranih blokova koji su usko povezani. Oni zajedno čine celinu koja na najjednostavniji način opisuje određenu biznis ideju. Sa novim trendovima i generacijama potrošača da li je vaš biznis model spreman za renovaciju?

 

Poslovni alat: Canvas biznis model

MODUL 4: AKO ŽELIŠ JEZGRO (SLOMI LJUSKU) UPOZNAJ SEBE - Unapredite liderske veštine i uključite članove tima

„Svaki čovek kog upoznam na neki način je vredniji od mene, zbog toga što od svakoga ponešto naučim.” – Ralph Waldo Emerson

Da li Vaš tim ume da komunicira vrednosti firme kupcima, klijentima i stejkholderima? A vi? Misija i vrednosti kao i strateško planiranje deo su svakodnevnih prioriteta. Stavite se u ulogu kupca. Gde je uloga lidera u komuniciranju vrednosti i misije firme?. Lider je sposoban da vidi kontekst situacije u kojoj se firma nalazi i da fleksibilno reaguju. Ostvarivanje ličnih ciljeva koji su u harmoniji sa firminom ciljevima daje najbolje rezultate Istraživanja kažu da prosečni lideri skoro 80% vremena provode u redovnim operativnim poslovima i gašenju požara! Za razliku od njih lideri rastućih firmi 80% energije i fokusa usmeravaju ka veštinama i alatima za unapređenje poslovanja kao i razvoju sopstvenih veština i znanja u cilju unapređenja rezultata te
njihovom merenju.

Poslovni alat: Go2Market Strategy, vizija, misija, ciljevi, SMARRTO, razumevanje šire slike, perceptualne pozicije, vreme kao resurs, prioritizacija

MODUL 5: BEZ ALATA (NEMA ZANATA) IMA LI MAJSTORA - Uspeh firme isključivo se meri na
tržištu: poverenjem potrošača, kupovinom proizvoda, korišćenjem usluga. I
njihovom preporukom!

„Ništa neće u toj meri doprineti podizanju vašeg ugleda od sposobnosti da ćutite i pažljivo slušate druge. ”. – Leonardo da Vinci

Kad ste poslednji puta uradili istraživanje tržišta i razgovor sa kupcima? Tržište ocenjuje vaš rad. Upoznavanje sa trendovima na tržištu iz ugla potrošača. Kako prikupljati potrebne informacije o tržištu i potrošačima: istraživački alati, DIY (Do It Yourself, tj. “uradi sam” istraživanje) tehnike.

Poslovni alat: DIY, PESTLE, SWOT i TOWS analiza

MODUL 6: ŠTA RADI DOBRO (NE DIRAJ) UNAPREDI DA BUDE BOLJE - Unapredite poslovne procese u firmi

Najbrži šta vam kaže da ste u problemu je rečenica: “Tako mi uvek radimo.” – Gary Vaynerchuk

Ako vaš biznis funkcioniše dobro, imate rezultate a svesni ste da sve funkcije u firmi i nisu postavljene dovoljno dobro, odakle početi? Nabavka, prodaja, marketinške aktivnosti, komunikacija sa klijentima, zalihe… U kom grmu leži zec? Koji su akcioni koraci? ‘Brušenje’ poslovnog procesa znači ustanoviti i odstraniti nepotrebni višak iz procesa, na primer neke aktivnosti i procese, obezbeđujući time da svaki korak vašeg poslovnog procesa stvara vrednost vašim korisnicima. Keizen princip kaže da veliki rezultati proističu iz mnogo malih promena koje se akumulišu tokom vremena. KAIZEN znači da su svi uključeni u proces poboljšanja rada i kvaliteta jedne firme. Koji su indikatori merenja poslovanja koji su vaši vodiči u evaulaciji rezultata rada? Da li vaš brod ima kompas i mapu u uzburkanom moru?

Poslovni alat: dijagnostički poslovni alati, matrica za donošenje poslovnih odluka, unapre]enje poslovnog modela, BCG matrica alat za određivanje faze životnog ciklusa proizvoda ili usluge BCG matrica, DIOT analiza

MODUL 7: NA MUCI SE POZNAJU (JUNACI) VIZIONARI - Brend u realnom i virtuelnom okruženju

„Kad god vidite uspešan biznis to znači da je neko ranije već doneo odvažne i hrabre odluke. “ – Peter F. Drucker

Gde je mesto vašeg proizvoda/brenda u marketing miksu? Da li prodajete proizvod ili brend? Proizvod predstavlja bilo šta što može da zadovolji potrebe potrošača. Brend je jedinstvena ideja ili koncept koji ste vi definisali u glavi potencijalnog potrošača. Ako brend ne pozicionirate vi, potrošač će to učiniti svakako, ali na svoj način. Vaši kupci su aktivni online i offline? A vi? Nove generacije, novi komunikacioni kanali, integrisanost vertikalna i horizontalna. Koliko znate o milenijalsima? A ostalim generacijama?

Poslovni alat: Zdravstveno stanje Vašeg marketinga. Marketing 3.0., nove generacije i brend, upitnik za merenje zadovoljstva kupaca,

MODUL 8: GVOŽĐE SE KUJE DOK JE (VRUĆE) U RUKAMA I POD BUDNIM OKOM – Motivacija kao uslov bez kog se ne može – “condition sine qua non”

„Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima. “ – Leonardo da Vinci

Ne postoji druga šansa za prvi utisak. Da bismo neutralisali prvi loš utisak potrebno je 20 kontinuiranih pozitivnih utisaka.

Sa Motivacijom ste na Vi ili na Ti? Da li aktivno slušate? Budite i vi kupac onog što prodajete, verujete li u proizvod, slušate li sa emocijama? Kako primate feedback sa tržišta i šta je zapravo to?

Poslovni alat: Mystery Shopping, upitnik, barometar mog potencijala, motivacija i tim

MODUL 9: KO PRVI JABUCI (NJEGOVA JABUKA) NEBO JE TRŽIŠTE - O prodaja O izazovi - “Promena (kretanje) je bit svega. Heraklit iz Efesa (oko 540-480.p.n.e.)” – Kako uhvatiti korak

„Akcija je bazični osnov za svaki uspeh. “ – Pablo Pikaso

Lakše prodajemo ako smo svesni da svaki proces ima svoju strukturu. Kvalitetna prodaja u kontinuitetu je od najveće važnosti za svaku firmu a cilj je stalno raditi na pronalaženju novih potencijalnih kupaca. Prodaja može biti izvor ideja i podsticaja za kompaniju da uvidi nove mogućnosti za razvoj posla. Online ili offline? Ili integrisano?

Poslovni alat: QAB analiza, uloga neverbalne i verbalne komunikacije u prodaji, vežba procena veštine rada sa kupcima

MODUL 10: BLAGO ONOME KO ZNA DA NE ZNA, A HOĆE DA (ZNA) I IMA – Od inicijative do inovacije

„Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa. “ – Vinston Čerčil

Poslovni alat: Points of You, upitnik koliko smo inovativni, coaching kao alat za unapređenje poslovanja

– Feedback – predstavljanje projektnih zadataka

Na završnom mastermodulu imaćete priliku zaokružiti sva stečena znanja i izraditi plan daljeg delovanja.

 

Moduli

Šta je MASTERMIND tehnika?

MASTERMIND je tehnika grupnog rada u rešavanju konkretnog problema svakog učesnika. To je tehnika koja ohrabruje vašu:

 • otvorenost za promene
 • spremnost na preuzimanje sopstvene odgovornosti za donošenje i sprovođenje odluka
 • volju, odlučnost i ustrajnost u suočavanju sa izazovima kao i rezultatima
 • uvažavanje, iskrenu razmenu znanja i iskustava sa članovima grupe
 • međusobno poštovanje, podršku i poverenje u zajedničkom radu

Utisci polaznika

Zašto bi trebalo upisati program BOOST YOUR BUSINESS i radionicu „Po jutru se biznis poznaje“ kod predavača, profesorke dr Tatjane Mamule?

[rev_slider alias=“byb-utisci“]

O TRENERU

Tatjana se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga, tržišta i javnog mnjenja. Sedamnaest godina vodila je internacionalnu istraživačku firmu MASMI. U tom periodu sprovela je veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja na različite teme. U preko 500 projekata u kojima je učestvovala u poslednjih nekoliko godina, Tatjana je bila vođa tima, metodolog istraživač i konsultant.

Tokom dugog niza godina Tatjana je držala predavanja i treninge na teme brend menadžment, zadovoljstvo potrošača, canvas biznis model kao alat za donošenje poslovnih odluka, tržište i kompetitivnost te drugi. Neki od treninga su “Inovativnost kao najbolji prijatelj brenda” u okviru projekta koji je imao za cilj da promoviše inovativnost u oblasti ženskog preduzetništva. Za projekat Evropske komisije koji realizuje Program intergisane podrške inovacijama (Integrated Innovation Support Programme), tokom 2013. Tatjana je u ulozi senior eksperta imala za zadatak da definiše, kreira i sprovede treninge i koučing sesije za 200 srpskih firmi u SME sektoru na teme Nove marketing mogućnosti: Razumevanje tržišta i kupaca, Pozicioniranja proizvoda: Konkurencija, kupci i razvoj novih proizvoda.

Od 2012. Tatjana je docent na Univerzitetu Metropolitan i predaje marketinške predmete. Od 2013. aktivna je u oblasti koučinga i mentoringa, a od 2015. pokrenula je firmu ACT2B. U radu sa klijentima, pojedincima i timovima primenjuje principe i metode iskustvenog učenja. Od 2015. Tatjana je i PCC sertifikovani kouč pri International Coaching Federation, a od prošle godine PCM coach i Points of You train of trainers.

Od 2018. godine pokreće BOOST YOUR BUSINESS program namenjen poduzetnicima, vlasnicima i menadžerima koji su otvoreni za promene u cilju poboljšanja svojih poslovnih rezultata i povećanja uspešnosti na tržištu.

Uporna, radoznala, uvek spremna za izazovne destinacije i upoznavanje novih kultura i običaja.

Njen moto je: “Život je slikarsko platno. Stavi na njega što više boja.”

Vreme trajanja jedne radionice: 240 minuta aktivnog rada

Koliko često: Jednom u dve nedelje

Kada počinje prva radionica: 6. marta 2019.

INVESTICIJA

Promo cena kursa po modulu

10% popusta za pohađanje svih deset modula

Dodatnih 10% popusta za diplomce Univerziteta Metropolitan

60€

540€

54€ po modulu
486€ za svih deset modula

 

Pitajte nas

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *

 Da biste koristili CAPTCHA, treba da instalirate Really Simple CAPTCHA dodatak.
Unesite kod sa slike: