Универзитет Метрополитан у Београду
Објављује
К О Н К У Р С

 

за избор наставника и заснивање радног односа:

  1. Наставник за ужу област Софтверско инжењерство,
  2. Наставник за ужу област Безбедност информација,
  3. Наставник за ужу област Информационе технологије,
  4. Наставник за ужу област Рачунарске науке.

 

УСЛОВИ ЗА НАСТАВНИКА: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету.

 

У складу са чланом 75., Закона о високом образовању, радни однос се заснива на одређено време за сва звања, осим звања редовног професора.

 

Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву чији обавезни формулар за наставничка места из научне области могу преузети кликом овде.
 
Попуњену електронску пријаву и допунску документацију (копије диплома и радова) послати на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs

 

За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs  или телефоном 011/ 20 30 885 (Валентина Катић).

 

Конкурс је отворен до 10. маја 2019. године.