Pristupna predavanja za izbor u zvanje – Informacione tehnologije i sistemi

16.04.2021. godine na Univerzitetu Metropolitan biće održana dva pristupna predavanja za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Informacione tehnologije i sistemi, putem sredstva elektronskih komunikacija odnosno elektronske platforme – Skype.
 
Prvi kadidat je Jelena Kocić i predavanje u trajanju od 45 minuta na temu „Sistemi za podršku odlučivanju“ održaće se u 11h.
 
Drugi kanidat Miloš Jovanović svoje izlaganje na istu temu u istom trajanju, održaće s početkom u 12h.

Konkursi

Odluka o raspisivanju konkursa, izbor u zvanja – mart 2021.

Obrazac K0 – Prijava na konkurs za izbor nastavnika umetnosti

Obrazac K0 – Prijava na konkurs za izbor nastavnika u naučnim poljima