Školarine

Školarine za državljane Srbije i bivših republika SFR Jugoslavije

Školarina za inostrane studente

Šta obuhvata školarina?

Uplatnica

Odluka o visini školarine i naknadama za usluge koje pruža Univerzitet Metropolitan u školskoj 2022/23. godiniMerila za utvrđivanje visine školarine na univerzitetu Metropolitan