Školarine

Školarine za državljane Srbije i bivših republika SFR Jugoslavije

Školarina za inostrane studente

Šta obuhvata školarina?

Uplatnica

Odluka o izmeni Odluke o visini školarine i naknadama koje pruža Univerzitet Metropolitan u školskoj 2024/25. godiniMerila za utvrđivanje visine školarine na univerzitetu Metropolitan