PROJEKTI


 
ISILA – Improving the quality and sustainability of learning using early intervention methods based on learning analytics
 

 


 
ABCD – The Alliance of Boundary Crossing for Deep Tech
 

 


 
Predictive Maintenance Education & Training System – PreMETS
PreMETS projekat je projekat ERASMUS+ Partnerstvo za inovacije.
 

 


 
ILEDA – Improving online and blended learning with educational data analytics
Projekat ILEDA (Improving online and blended learning with educational data analytics) je projekat ERASMUS+ iz oblasti strateškog partnerstva. Svrha projekta je pronalaženje rešenja kako unaprediti postojeće načine onlajn i hibridnog učenja.

 

 

ERASMUS+ MOBILNOST


 

 

 
FUTUREMATH (MATHEMATICS OF THE FUTURE: UNDERSTANDING AND APPLICATION OF MATHEMATICS WITH THE HELP OF TECHNOLOGY)

Projekat FutureMath (Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics With the Help of Technology) je projekat Erasmus+ iz oblasti Strateškog partnerstva i ima za cilj da proširi i modernizuje metode nastave i učenja koje se koriste u polju matematike i nauka zasnovanih na matematici kroz modernizaciju kurseva za matematičku analizu sa principima STEAM-a.

 
 

 
DUALEDU (IMPLEMENTATION OF DUAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION OF SERBIA)

DualEdu (Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia) je Erasmus+ projekat koji ima za cilj uvođenje dualnog obrazovanja u visokoškolski sistem Srbije.

 
 


 
IMPRESS (IMPROVING ACADEMIC AND PROFESSIONAL EDUCATION CAPACITY IN SERBIA IN THE AREA OF SAFETY & SECURITY (BY MEANS OF STRATEGIC PARTNERSHIP WITH THE EU)

 
 

 

PT&SCHE – Part-time and short cycle studies

Osnovni ciljevi projekta su:

  • definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu produženog (Part-Time) studiranja i studiranja kroz kratke cikluse (Short Cycles);
  • usvajanje i implementacija najpogodnije onlajn i tradicionalne (licem-u-lice) metodologije učenja;
  • razvoj pet pilot programa za produženo studiranje i/ili studiranje kroz kratke cikluse.

 
 

 

IF4TM – INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ TREĆE MISIJE UNIVERZITETA U SRBIJI

Cilj ovog Erasmus + projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, pored već postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano učenje, društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

 
 

 

Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro

Projekat Trans2Work je osmišljen kao komplementarni program projektima „Jednak pristup za sve – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja“ (EquiED) u Republici Srbiji „Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ (SINC@HE) u Crnoj Gori i „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) i BiH.

 
 

 

Tempus – Visuality & mathematics: Experiential education of mathematics through visual arts, sciences and playful activities

Smisao i cilj VisMath projekta je da mnoge matematičke ideje koje su se javile u oblasti umetnosti, kao što su linearna perspektiva, ornamentika itd., što više približi matematičarima, sa istovremenom težnjom da matematičke koncepte kao što su teorija simetrije, teorija poliedra, teorija čvorova itd. isto tako učini pristupačnim ljudima koji se ne bave matematičkim naukama.

 
 

ODS – Open Discovery Space

ODS projekat ima za cilj kreiranje društveno-podržane, višejezične otvorene infrastrukture koja podstiče prihvatanje elektronskog učenja, odnosno podstiče deljenje, prihvatanje, korišćenje i prenamenu postojećih baza obrazovnih sadržaja.

 
 

 

Tempus – Incoming

Evropski naučnoistraživački projekat, Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs ima za cilj jačanje međunarodne orijentacije visokog obrazovanja u Srbiji uz povećanje zaposlenosti i mobilnosti nastavnika i učenika.

 
 


 
1700 godina Milanskog Edikta: Car Konstantin i Medijana
U okviru projekta podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pod nazivom – „Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju”, profesori Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan rade na vizuelizaciji antičkog arheološkog lokaliteta Medijana u savremenim medijima.