IF4TM – INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ TREĆE MISIJE UNIVERZITETA U SRBIJI

(oktobar 2015 – oktobar 2018)

Cilj ovog Erasmus + projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, pored već postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano učenje, društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Osim unapređenja zakona i strategija u relevantnim oblastima, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata na univerzitetima, njihovog većeg uključivanja u inovativne i aktivnosti transfera znanja, aktivnosti na projektu su usmerene na razvoj:

  • ciljanih programa obuka za jačanje kapaciteta,
  • programa za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja,
  • godišnjih takmičenja za najbolju studentsku ideju,
  • preporuka fakultetima za unapređenje studijskih modula uvođenjem tema koje se odnose na preduzetništvo, inovacije, upravljanje intelektualnom svojinom itd.
  • pet Kreativnih centara u Srbiji i
  • brojnih mobilnosti ka evropskim institucijama.

Projekat čini konzorcijum od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine  pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Metropolitan, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, jedna visoka škola strukovnih studija (Zrenjanin), tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).