MASTER STUDIJE

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI
#2 USMERENJE: SAJBER BEZBEDNOST

Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: Master inženjer informacionih tehnologija sistema
Polje: Tehničko-tehnološke nauke
Oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Podoblast: Informacione tehnologije i sistemi

OPIS PROGRAMA

Studijski program MAS Informacione tehnologije i sistemi ima opšti cilj da osposobi studente za obavljanje poslova projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja, postavljanja ili održavanja informacionih sistema, kao i poslova za rešavanja problema zaštite informacionih sistema, tj. informacija od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Cilj je obrazovanje visoko stručnog kadra koji ima celovito akademsko obrazovanje i integrisano poznavanje informacionih sistema, kao i razvoja sistema bezbednosti informacija, kriptozaštite i digitalne forenzike.

Usmerenje Sajber bezbednost uključuje sposobnost studenata da po završetku studija mogu obavljati poslove razvoja softvera uz korišćenje savremenih alata za projektovanje metoda zaštite informacija. Povećane mogućnosti povezivanja i široke ponude novih servisa, pojava novih telekomunikacionih i informacionih tehnologija u poslednjoj deceniji, dale su tehnički naprednim napadačima mogućnost izvršavanja raznih napada na računarske sisteme, ugrožavajući integritet infrastrukture i narušavajući privatnost korisnika. Modul obrazuje studente da rade na razvoju rešenja za računarske mreže, baza podataka, infrastrukture veb servisa i softverskog dizajna sa aspekta bezbednosti informacija, kao i sistema sa detekcijom i metodama odbrane, kriptografije i kriptotehnologije, i računarske forenzike.

ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

Objašnjenja, ispitivanja, i primene tehnika i metode rešavanja šireg opsega problema u oblasti informacionih sistema i bezbednosti informacija;
Evaluacije bezbednosnih karakteristika hardverskih i softverskih komponenti organizacije u kojoj rade;
Planiranja, realizacije i održavanja bezbednog informaciono-komunikacionog sistema u organizaciji u kojoj rade;
Utvrđivanja i postavljanja ličnih ciljeva koji su relevantni za svoje dalje obrazovanje i dugoročno planiranje karijere iz oblasti informacionih sistema i/ili bezbednosti informacija.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće ishode učenja:

  • Primeni standardne i napredne kriptografske protokole na računarski sistem ili delove računarskog sistema;
  • Razume koncepte autorizacije, autentifikacije i odgovornosti u kontekstu bezbednosti računarskih sistema;
  • Razume ranjivosti delova savremenih računarskih sistema i moguće načine eksploatacije tih ranjivosti;
  • Identifikuje i preduhitri moguće metode napada na računarski sistem;
  • Iskoristi hardversku podršku za bezbednost softvera na nivou arhitekture;
  • Razume, projektuje i primeni polise privatnosti korisničkih naloga i grupa na računarckoj mreži organizacije.

ORGANIZACIJA PROGRAMA

Jednogodišnji program obuhvata ukupno 8 predmeta i to: 3 obavezna predmeta programa, 3 obavezna predmeta usmerenja i 2 izborna predmeta.

NASTAVNI PLAN – MAS INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI

Sem RB #2 USMERENJE: SAJBER BEZBEDNOST (60 ESPB),
Plan nastave u školskoj 2022/23.
ESPB
1 1 CS531 Bezbednost informacija i računarske mreže 6
2 CS532 Napredna zaštita operativnih sistema 6
3 CS505 Primenjena kriptografija 6
4 Izborni predmet 1 6
5 Izborni predmet 2 6
2 6 IT585 Projekat primene IT 6
7 IT590 Stručna praksa 3
8 IT595 Završni rad master studija – istraživački rad 15
9 IT596 Završni rad master studija – izrada i odbrana 6
Izborni predmeti 1 i 2 (biraju se dva predmeta)
1 4,5 CS533 Napredna sajber forenzika 6
CS534 Napredna prevencija hakovanja 6
CS545 Sajber bezbednost i blokčejn 6
CS538 Ranjivosti softvera i bezbednost 6
OM545 Preduzetništvo i inovacije 6

Kratak opis svih predmeta

CS505 Primenjena kriptografija

Studenti se upoznaju sa osnovnim principima savremene kriptografije. Ovim predmetom se produbljuju znanja o primeni matematike u kriptografskim metodama i sistemima. Daje se opis uobičajenih kriptografskih algoritama, pseudoslučajnih generatora i šifrovanja. Studenti se upoznaju sa osnovnim karakteristikama blokovnih kriptografskih sistema, sa i bez ključa, i tehnikama za formiranje digitalnog potpisa i razmenu ključa. Razmatraju se aspekti primene i procene kriptografskih sistema, uključujući odbranu od napada i ranjivosti. Predmet će kroz studije slučaja obuhvatiti nekoliko novih aplikacija koje su ukorenjene u jakim kriptografskim osnovama: Sigurnost u oblaku, kriptovalute.

CS531 Bezbednost informacija i računarske mreže

Studenti se kroz predmet upoznaju sa konceptima bezbednosti računarske mreže. Studenti uče da najpre analiziraju ranjivosti računarske mreže, upoznavajući se sa arhitekturom Interneta i mrežnim protokolima. Zatim, studenti uče o primeni bezbednosnih mera na sloju veze podataka, mrežnom i transportnom sloju, kao i na aplikacionom sloju. Kroz samostalne zadatke studenti stiču mogućnost da detaljnije prouče određene teme koje se tiču tema bezbednosti računarskih mreža.

CS532 Napredna zaštita operativnih sistema

Studenti se kroz predmet upoznaju sa osnovnim i naprednim pojmovima iz bezbednosti operativnih sistema. Studenti se najpre uvode u moguće ranjivosti različitih operativnih sistema, kao i u prepoznavanje razlika između pretnji i napada na operativne sisteme. Studenti se zatim upoznaju sa formalnim modelima bezbednih sistema i kako ih primeniti na različite operativne sisteme, sa najčešće korišćenim kriptografskim algoritmima u delovima operativnih sistema. Studenti uče o različitim napadima, kao i o tehnikama odbrane od istih. Kroz samostalne zadatke studenti stiču mogućnost da detaljnije prouče određene teme koje se bezbednosti Linux, Android i savremenih Windows operativnih sistema, razvijajući ujedno svoje sposobnosti rešavanja problema u ovim sistemima.

Izborni predmet 1 i 2

CS533 Napredna sajber forenzika
Studenti se upoznaju sa principima i primenama sajber forenzike u različitim aspektima računarskih sistema. Studenti najpre obnavljaju različite klase kriptografskih sistema i osnovne nivoe kritpoanalitičkih napada uz odgovarajuće matematičke osnove. Zatim, studenti uče o sajber forenzici unutar različitih operativnih sistema, računarskih mreža i primene sajber forenzike na aplikacijama i veb sistemima. Konačno, studenti uče osnovne pojmove o sajber forenzici u klaud sistemima, kao i u Software-as-a-Service sistemima. Kroz samostalne zadatke studenti stiču mogućnost da detaljnije prouče određene teme koje se tiču oblasti računarske forenzike.

CS534 Napredna prevencija hakovanja
Studenti se upoznaju sa naprednim principima tzv. etičkog hakovanja računarskog sistema u cilju provere ranjivosti računarskih sistema i mreža, i prevencije hakovanja na svoje računarske sisteme. Studenti uče o naprednim tehnikama zaštite mrežnog saobraćaja, kao i savremenim tehnikama pronalaženje korisničkih podataka u bežičnim mrežama. Studenti kroz virtuelna okruženja simuliraju različite upade u sistem, analiziraju potencijale ranjivosti i evaluiraju bezbednost različitih računarskih sistema. Kroz grupne i samostalne zadatke, kao i putem pristupa relevantnim naučnim radovima, studenti stiču mogućnost da detaljnije prouče određene teme koje se tiču oblasti ranjivosti računarskih sistema.

CS545 Sajber bezbednost i blokčejn
Studenti se kroz predmet upoznaju sa konceptom blokčejn tehnologije u kontekstu sigurnosti podataka, aktuelnom bezbednosnom politikom na Internetu, ranjivostima savremenih računarskih sistema i tehnologija, kao i napadima na iste. Predmet najpre osposobljava studente da prepoznaju adekvatne primene različitih blokčejn tehnologije u kontekstu bezbednosti. Zatim, studenti uče da prepoznaju sigurnosne probleme koji su vezani za različite blokčejn tehnologije, načine na koji se mogu odbraniti od napada i zaštititi podatke koristeći odgovarajuće mehanizme. Kroz samostalne zadatke studenti stiču mogućnost da detaljnije prouče određene teme koje se tiču blokčejn tehnologije u kontekstu bezbednosti.

CS538 Ranjivosti softvera i bezbednost
Studenti se upoznaju sa čestim bezbednosnim greškama prilikom programiranja, konfiguracije sistema i projektovanja softvera. Studenti kroz primere uče opšte, ali i specifične greške. Kroz grupne i samostalne zadatke, kao i putem pristupa relevantnim naučnim radovima, studenti stiču mogućnost da detaljnije prouče i diskutuju na teme koje se tiču oblasti ranjivosti softvera i bezbednosnih pitanja prilikom razvoja sistema.

OM545 Preduzetništvo i inovacije
Stvaranje novih preduzeća, osvajanje novih tržišta, povećanje organizacione efektivnosti dešavaju se kroz inovacije, transformaciju procesa – ili oboje. Nove tehnologije, procesi, konkurencija i globalizacija primoravaju preduzetnike i postojeće firme da se distanciraju od poznatog i neguju inovacije i agilnost. Ovaj predmet ispituje uspešne strategije, poslovne modele, okvire, finansiranje, barijere i rizike za uvođenje inovativnih proizvoda i usluga. Teme uključuju inovacije poslovnog modela, strateško liderstvo, inovacije usmerene na ljude i na dizajn, znanje i upravljanje promenama. Po završetku nastave na predmetu, studenti će moći da: Razviju veštine i uvide za procenu, artikulisanje, usavršavanje i predstavljanje novog proizvoda ili usluge, ili kao početni posao ili kao nova inicijativa u okviru postojeće firme, primene znanje koje je neophodna za primenu nove tehnologije na tržištu.

IT585 Projekat primene IT

Predmet je koncipiran kao skup oblasti koje student obrađuje: Opšte o menadžmentu IT projekta; Osmišljavanje IT projekta i izbor metode za razvoj, implementaciju i strategiju; Definisanje zahteva; Planiranje faza razvoja i sadržaja faza; Projektovanje sistemske arhitekture njegovih komponenata; Izrada, praćenje, upravljanje i implementacija; Faza testiranja, verifikacija i validacija; Timski rad; Pisanje izveštaja i analiza stanja. Studenti se upoznaju s osnovnim principima razvoja koji se ilustruju primerima projekta razvoja konkretnih IT projekata. U zavisnosti od izabranih tema i sadržaja projekata, nastavnik drži i deo predavanja koji su specifični za pojedine projekte, ako je to nužno.

IT590 Stručna praksa
IT595 Završni rad master studija – istraživački rad
IT596 Završni rad master studija – izrada i odbrana

ISTAKNITE SE MEĐU KONKURENCIJOM I NAPRAVITE SLEDEĆI KORAK U VAŠOJ KARIJERI!

ONLINE PRIJAVA ZA UPIS >>

CENA ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE I BIVŠIH SFRJ REPUBLIKA

STUDIJSKI PROGRAM ŠKOLARINA
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije i sistemi 2.990 €
Inteligentni i napredni informacioni sistemi 2.990 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Digitalni biznis 2.490 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Vizuelne komunikacije 3.690 €

*Školarinu je moguće plaćati u više mesečnih rata.

ZANIMA VAS VIŠE INFORMACIJA O OVOM PROGRAMU?

Kontakt

E-mail

upis@metropolitan.ac.rs
 

Telefon

011 20 30 885 // 018 551 000
 

Pitajte nas

Ime *

Prezime *

E-mail *

Postavite pitanje *