DIZAJN NOVIH MEDIJA – MASTER PROGRAM

3D modelovanje i animacija // Interaktivne instalacije
VFX video efekti // Dizajn igara

Akreditovano

ONLINE PRIJAVA

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: Master dizajner
Polje: Umetnost
Oblast: Primenjene umetnosti i dizajn
Oblik studiranja: Tradicionalna nastava (u prostorijama univerziteta)

 
 

Master program Dizajn novih medija se fokusira na tri discipline:

  • Transmedij ( Digitalni narativ i gejmifikacija),
  • Interakciju (dizajn Interakcije čovek-računar, programiranje interakcije) i
  • Kreativnu industriju (animacija i modelovanje, dizajn igara, video mapiranje, specijalni efekti)

 

Program je formiran kao odgovor na kompleksne produkcione zahteve projekata koji se nalaze na raskrsnici umetnosti i tehnologije.

Cilj studijskog programa

Obrazovni profil koji nastaje ovim programom predstavlja novinu u obrazovanju u Srbiji, regionu i ovom delu Evrope. Naš ključni interes je stvaranje nove kategorije umetnika, intelektualaca i profesionalaca koji su primarno inovatori, koji idu ispred svog vremena, i koji su u trenutku izlaska iz učionica spremni da kvalitetno odgovore na izazove – kako iz domena produkcije savremene umetnosti, tako i iz domena produkcije komercijalnih projekata okrenutih tržištima na kojima je jezik vizuelnih medija primarni komunikacioni okvir.

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju i ishodi učenja:

S obzirom na multidisciplinarni karakter master programa, spisak zanimanja kojima se diplomirani studenti kao budući profesionalci mogu baviti je nadprosečno raznovrstan. Raspon projekata kojima se studenti bave na master programu kreće se od koncipiranja permanentnih i semipermanentnih interaktivnih instalacija, dizajna događaja (event design), video mapiranja (projection maping), zatim projekata koji za cilj imaju razvoj jedinstvenog korisničkog iskustva (unique user experience design – UX), koncipiranjem mobilnih i web aplikacija, kao i servisa i naprednim video kompozitingom i specijalnim efektima.

 

Naši partneri

Alumni

2.5

Prosečan broj meseci do pronalaska prvog posla

100%

Studenata se zaposlilo nakon završenog master programa

100%

Studenata bi opet izabralo program Dizajn novih medija

Uslovi upisa i struktura studijskog programa:

Na jednogodišnji master program Dizajn novih medija, ispunjavaju uslov za upis kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno, kandidati koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije.

 

Procedura upisa na master studije je da nam najpre mejlom dostavite skeniranu diplomu, kao i uverenje o položenim ispitima (ili dodatak diplomi) sa prethodnih studija sa naznačenim ESP bodovima, kao i CV, a nakon toga će komisija razmotriti zahtev i na osnovu dokumentacije odrediti uslove upisa (eventualne diferencijalne ispite) i zakazati intervju povodom nastavaka školovanja na Univerzitetu Metropolitan.

 

Zbog specifičnosti tehnologija koje se koriste u programima, Dizajn novih medija se nudi u formi tradicionalne nastave, a predavanja se najčešće organizuju u poslepodnevnim časovima kako bi i zaposleni studenti mogli uspešno da prate ovaj program.

 

Jednogodišnji program obuhvata ukupno 8 predmeta, i to: 7 obaveznih (uključujući završni rad) i jedan izborni.

 

MAS DIZAJN NOVIH MEDIJA – 60 ESPB

Sem

RB

MAS DIZAJN NOVIH MEDIJA (60 ESPB)
Tradicionalna nastava

ESPB

P

V

SIR

 

9

1

AD426 Interaktivne instalacije i vizuelne intervencije u prostoru

8

3

3

0

2

AD441 Filmski i video kompoziting

8

3

3

0

3

AD528 3D Modelovanje

4

1

2

0

4

AD531 Video u novim medijima

6

2

3

0

10

5

AD535 Dizajniranje jedinstvenog korisničkog iskustva

8

2

3

0

3

AD529 3D Animacija

4

1

2

0

6

Izborni predmet

 

 

 

 

7

AD460 Uvod u teoriju medija

8

2

2

0

8

AD595 Završni rad

6

0

0

4

 

 Sem

Izborni predmet 1

ESPB

P

V

SIR

 

9

4

AD447 Dizajn mobilnih aplikacija

8

2

3

0

4

AD521 Programiranje vizuelnih umetnosti 

8

2

3

0

 

Kratak opis svih predmeta

AD426 Interaktivne instalacije i vizuelne intervencije u prostoru
Ovaj predmet predstavlja uvod u projekte iz domena novih medija i korisničkog iskustva (experience design). Studentima se predstavljaju ključne oblasti i pravci koje je moguće klasifikovati kao intersekciju umetnosti i tehnologije u najsavremenijem obliku. Cilj predmeta je razvijanje kreativnog mišljenja i multidisciplinarnog pristupa projektima kod studenata.
AD441 Filmski i video kompoziting
Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti naprednog video i filmskog kompozitinga (video and movie compositing), kao i produkcije specijalnih efekata. Studenti će imati priliku da savladaju The Foundry Nuke radno okruženje koje predstavlja vrhunac mogućnosti u industriji specijalnih efekata danas. The Nuke je softver koji je ključni alat gotovo svih velikih postprodukcijskih studija širom sveta, od ILM-a do Digital Domain-a i Double Negative-a.
AD527 3D Modelovanje i animacija
Predmet podrazumeva izučavanje tehnologije 3D modelovanja i animacije, kao i tehnike povezivanja komjuterski generisane i živo snimljene slike. Studenti proučavaju metode izrade 3D modela, teksturisanja, povezivanja modela sa skeletom, animacije, rasvete, renderovanja, 3D tracking-a živo snimljenog materijala i integraciju kompjuterski generisane slike i video materijala. Pošto obuhvata i osnovne i napredne tehnike digitalnog generisanja slike, predmet je namenjen i studentima koji već poseduju određena znanja iz ove oblasti, kao i studentima koji se sa pomenutom tehnologijom sreću po prvi put.
AD535 Dizajniranje jedinstvenog korisničkog iskustva
Dizajn jedinstvenog korisničkog iskustva predstavlja novu i rastuću multidisciplinarnu oblast u okviru koje se prepliću vizuelne umetnosti, interaktivnost, zvuk, kreativno kodiranje, inovativni poslovni principi i tehnologije, kao i vrhunski hardverski resursi. Krajnji rezultat jednog takvog projekta predstavlja rešenje koje zadovoljava specifične potrebe samog umetnika i klijenta, a ujedno formira nov i jedinstven utisak na krajnje korisnike ili posmatrače. Studenti se tokom trajanja predmeta osposobljavaju za kvalitetno, vremenski i finansijski efikasno reagovanje i kreiranje rešenja koje će na jedinstven način, u njima svojstvenim estetskim okvirima, u njima svojstvenim estetskim okvirima, predstaviti publici projektni zadatak.
AD460 Uvod u teoriju medija
Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti dramaturgije, da steknu osnovna znanja o pisanju i pravilnom čitanju scenarija kratkih formi, te da uspešno mogu da implementiraju stečena znanja prilikom pravljenja kraćih video i animiranih formi. Takođe, predmet pruža mogućnost studentima da prošire svoja znanja o digitalnim medijima i marketingu.
AD531 Video u novim medijima
Predmet podrazumeva izučavanje tehnologije manipulacije video materijalom i izučavanje tehnika 2D kompjuterske animacije. Studenti uče različite tehnološke postupke i alate koji se koriste prilikom izrade kompozitne slike i 2D animacije. Nastava se izvodi u aplikaciji Adobe After Effects. Studenti se takođe upoznaju sa primenom video materijala i animacije prilikom izrade projection mapping-a, kao i da se oprobaju u realnim produkcionim uslovima na minijaturnom modelu.
AD447 Dizajn mobilnih aplikacija
Cilj predmeta je uvođenje studenata u okruženje produkcije sadržaja za mobilne platforme kao i u okruženje mobilnih tehnologija kao sastavnog dela integrisanih multidisciplinarnih interaktivnih projekata. Kroz predstavljanje različitih tehnologija i programskih okruženja, studentima se približava razvojni proces kreiranja mobilnih aplikacija, kako onih namenjenih industriji zabave, tako i aplikacija utilitarnog karaktera za poslovnu primenu. U realizaciji ovog predmeta uključeni su i predavači sa Fakulteta informacionih tehnologija.
AD521 Programiranje vizuelnih umetnosti
Quartz Composer je platforma za razvijanje multidisciplinarnih interaktivnih sadržaja, aplikacija je deo operativnog sistema OSX i kao takva direktno koristi resurse sistema. Renderuje u OpenGL-u, OpenCL-u, dakle radi se o punoj MIDI i OSC komunikaciji. Ipak, najzastupljenija je u segmentu interaktivnog i generativnog video servera koji se koristi od mapiranih projekcija do galerijskih instalacija. Predmet podrazumeva rad sa alatima unutar same aplikacije, renderovanje slike, stvaranje uslovnih algoritama, komunikaciju sa periferijama tipa OSC link, Kinect, itd.

Prijavite se na studijski program Dizajn novih medija

PRIJAVITE SE

Cena školarina za državljane Republike Srbije i bivših SFRJ republika:

 

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna nastava)
Dizajn novih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €

Zanima Vas više informacija o ovom programu?

Zakažite sastanak sa dekanom Fakulteta digitalnih umetnosti i pitajte sve što Vas interesuje.

ZAKAŽITE SASTANAK

Studentski radovi


POGLEDAJTE VIŠE