Ishodi učenja studijskog programa

Studenti stiču veštine iz sledećih oblasti:

 • Motion graphics / pokretna grafika
 • 3D modelovanje i animacija
 • Dizajn karaktera
 • Napredni video kompoziting
 • Dizajn mobilnih aplikacija
 • Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
 • Programiranje interaktivnih aplikacija

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Obzirom na multidisciplinarni karakter master programa, spisak zanimanja kojima se diplomirani studenti kao budući profesionalci mogu baviti je nadprosečno raznovrsan. Zahvaljujući mogućnosti kombinovanja predmeta iz različitih domena i razvijanja potpuno novih veština, a sve prema sopstvenim afinitetima i pojedinačnim estetikama, studenti su u poziciji da kao stručna lica konkurišu za poslove u sledećim oblastima i industrijama:

 • Umetnost i tehnologija – umetnički projekti
 • Industrija video igara
 • 2D i 3D animacija
 • Postprodukcija, video kompoziting i specijalni efekti
 • Kreiranje i razvoj aplikacija i sadržaja za mobilne uređaje
 • Dizajn i produkcija događaja, industrija zabave (Event production and entertainment industries)
 • Dizajn i programiranje interaktivnih sistema i umetničkih instalacija
 • Industrija hardverskih i softverskih rešenja, koncipiranje i prototipiranje
 • Transmedia dizajn – sprovođenje jedinstvenog narativa kroz više digitalnih platformi
 • Kreiranje i produkcija oglasnih, marketing i PR kampanja
 • Desktop i online izdavaštvo, štampa
 • Digitalne publikacije (interaktivne knjige)

Prijavite se na studijski program Dizajn novih medija

PRIJAVITE SE
VRATI SE NA PRETHODNU STRANU