Potrebna dokumentacija za upis na Univerzitet Metropolitan

 

Budući studenti Univerziteta Metropolitan prilikom upisa dostavljaju dokumentaciju koja je navedena u nastavku ovog teksta.


Kandidati koji dolaze nakon završene sredne škole i položili su prijemni ispit dostavljaju 
dokumentaciju:

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci) – overena kopija ili original
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava završene četvorogodišnje srednje škole
 • Original ili overene kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.

Kandidati koji prelaze sa drugih fakulteta:

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci) – overena kopija ili original
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava završene četvorogodišnje srednje škole
 • Original ili overena kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.
 • Uverenje o položenim ispitima (sa istaknutim ESP bodovima)
 • Plan i program za smer koji su završili

Napomena: Obrazac ŠV 20 nije potrebno kupovati (popunjava se na Univerzitetu).