FUTUREMATH (MATHEMATICS OF THE FUTURE: UNDERSTANDING AND
APPLICATION OF MATHEMATICS WITH THE HELP OF TECHNOLOGY)
(Broj projekta: : 2020-1-RS01-KA203-065388)

Projekat FutureMath (Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics With the Help of Technology) je projekat Erasmus+ iz oblasti Strateškog partnerstva i ima za cilj da proširi i modernizuje metode nastave i učenja koje se koriste u polju matematike i nauka zasnovanih na matematici kroz modernizaciju kurseva za matematičku analizu sa principima STEAM-a.

 

Projekt FutureMath je namenjen rešavanju problema sa prevaziđenom tehnologijom i primeni pragmatičnih obrazovnih metoda u obrazovnim institucijama. Ciljevi projekta FutureMath su da:

 

  • poboljša profesionalne kompetencije i podrži inovacije u nastavničkom sistemu obuke kroz pedagoška rešenja i inovativne prakse zasnovane na novim računarskim i multimedijalnim tehnologijama;
  • obezbedi alate i metodologije za lakše razvijanje matematičke kompetencije uvođenjem naprednih tehnoloških alata u nastavu matematike i njenu primenu;
  • da razvije veštine koje se mogu koristiti da bi se doprinelo kohezivnom društvu, posebno da se unapredi mogućnost za mobilnost učenja i kroz ojačanu saradnju između sveta obrazovanja i obuke i sveta rada, samostalno, svesno i formulisanje i rešavanje složenih problema konstruktivno.

 

Na osnovu iskustva korišćenja tehnologije pre i tokom krize Covid-19, projekat teži da proširi bazu znanja i primene na druge kurseve matematike i kurseve zasnovane na matematici. Multidisciplinarni pristupi u razvoju kurseva matematike koji koriste STEAM principe poboljšaće zapošljavanje i izglede za karijeru studenata. Učesnici projekta imaju veliko iskustvo u obrazovanju iz matematike u novom tehnološkom okruženju i spremni su da iskoriste svoja prethodna iskustva u STEAM-u za razvoj STEAM metodologije i tehnologije za kurs matematike na univerzitetskom nivou.

 

*The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.