Projekat se kofinansira u okviru ERAZMUS + programa Evropske unije, a realizuje u konzorcijumu od 15 partnera iz Srbije, Estonije, Velike Britanije, Holandije, Mađarske i Slovenije. Konzorcijum čine četiri strane visoko institucije (Univerzitet u Talinu, Univerzitet u Aberdinu, Open University u Holandiji, Univerzitet u Segedinu), jedna evropska viša strukovna škola (Akademija d.o.o.), četiri univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Metropolitan), jedna visoka škola strukovnih studija u Srbiji (Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Konferencija univerziteta Srbije, Privredna komora Beograda i jedno preduzeće (IRVAS d.o.o.).

 

Strategija za razvoj obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine prepoznala je potrebu “part-time” (PT) i “short cycle” (Sche) studija, te su usvojeni odgovarajući akcioni planovi. Projekat ima za cilj da implementira ove akcione planove neophodne za uspostavljanje PT & SCHEe studija u Srbiji, obezbeđujući neophodne zakonodavne okvire. Rezultati projekta će doprineti ostvarivanju ciljeva Strategije, kao što su proširenje pristupa visokom obrazovanju, kao i prilagođavanje visokog obrazovanja tržištu rada.

Ciljevi projekta:

  • Definisanje zakonodavnih okvira koji podržavaju razvoj i implementaciju “part-time” i “short cycle” studija u visokom obrazovanju u Srbiji;
  • Usvajanje i razvoj onlajn i “face-to-face” (F2F) metodologije i tehnologije učenja za PT & Sche studije, prikladne za starije zaposlene studente;
  • Postaviti pilot implementacije 5 Pt & Sche onlajn i “face-to-face” programa za testirane rezultata projekta. Nakon jedne godine pilot implementacije, analiza efikasnosti predloženih zakonodavnih okvira, kao i usvojena pedagoška i tehnološka rešenja će biti generisana zajedno sa uputsvima za dizajnere PT & Sche studija, na osnovu stečenog iskustva.

 
Realizacija navedenih ciljeva će omogućiti da PT & Sche studije pruže mogućnost da:

  • Zaposleni studenti poboljšaju svoje kvalifikacije ili steknu nove kvalifikacije radi boljih poslova, i da
  • Nezaposleni stvore bolje prilike da steknu nove kvalifikacije za bolje poslove koje nudi tržište rada, brzo preko “Sche” studija, bez napuštanja svojih gradova, čak i ukoliko ne pohađaju visoko obrazovnu instituciju, moći će da izaberu neki od “PT” studijskih programa.

 
Postojeće metodologije, tehnologije i najbolje prakse PT i Sche studija će biti analizirane u EHEA i EURASHE zemljama. Najprikladniji model će biti izabran da posluži kao model za usvajanje i razvoj PT i Sche studija u Srbiji. Na osnovu analize i dobre prakse, najprikladnije onlajn i “face-to-face” metodologije i tehnologije će takođe biti usvojene i razvijene.

Učesnici projekta iz programskih zemalja neće samo biti uključeni u analizu i prenos najboljnih praksi iz Evrope, već će takođe učestvovati i u izboru i usvajanju najrelevantnijih pedagoških i tehnoloških rešenja, kao i u davanju saveta u vezi sa pilot implementaijom 5 onlajn i ”face-to-face” PT i Sche programa.