ODBRANA DOKTORSKOG UMETNIČKOG PROJEKTA „SFERE MUZIKE“, DOCENTA NENADA ĆERANIĆA

ODBRANA DOKTORSKOG UMETNIČKOG PROJEKTA „SFERE MUZIKE“, DOCENTA NENADA ĆERANIĆA

17.06.2022.

Odbrana doktorskog umetničkog rada pod nazivom “Sfere muzike”, profesora Fakulteta digitalnih umetnosti Nenada Ćeranića zakazana je za 24. jun u 11h, u konferencijskoj sali na Univerzitetu Metropolitan. Odbrana je otvorenog tipa i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani.

 

Rad „Sfere muzike“ predstavlja umetnički projekat kojim se autorska klasična muzička kompozicija prikazuje u okviru sistema imerzivnog-sveobuhvatnog medija (eng. „immersive media“), odnosno kinematografskog videa od 360° u sistemu virtuelne realnosti (VR).

 

Ovaj VR umetnički projekat se sastoji od 3 nezavisna videa, a svim postetiocima će na raspolaganju biti mobilni telefoni i slušalice koje je obezbedila kompanija iSistemi.
Kroz ovo istraživanje, profesor Ćeranić želeo je da kreira višemedijsko delo sačinjeno od zvučnih i vizuelnih komponenti koje, zbirno, čine narativnu celinu.

 

Fokus istraživanja je na doživljaju muzičke komponente umetničkog dela kroz prizmu imerzivnih medija, odnosno, sam rad bavi se istraživanjem na koji način tri različite prostorno-akustične sredine utiču na čulnu percepciju kod posmatrača.

 

Web prezentaciju ovog doktorskog umetničkog rada možete pogledati na sledećem linku:

 

https://nenadceranic.wixsite.com/sferemuzike