[rev_slider alias=“itstipendije“]

Univerzitet Metropolitan kao visokoobrazovna i društveno odgovorna institucija ima za cilj, od svog osnivanja pa do danas, da podrži sve mlade i talentovane učenike, i pruži im priliku da konkurišu za besplatnu školarinu za sve četiri godine Osnovnih akademskih studija.

Univerzitet Metropolitan objavljuje konkurs za besplatno četvorogodišnje studiranje na jednom od studijskih programa Fakulteta informacionih tehnologija, za 5 učenika sa istaknutim sklonostima ka informacionim tehnologijama i koji imaju ambiciju da svoj talenat nastave da razvijaju u toku studija.

KANDIDATI TREBA DA ISPUNE SLEDEĆE USLOVE:

1

Da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu, sa odličnim ocenama iz informatike ili matematike.

2

Da su osvojili jedno od prva tri mesta na nekom državnom takmičenju iz informatike ili matematike.

3

Da su dobili preporuku od mentora Regionalnog centra za talente ili nadležne osobe iz uprave škole (direktora ili profesora informatike).

PRIJAVA

Ime i prezime *

Kako ste čuli za konkurs? *

E-mail *

Kontakt telefon *

Adresa *

Mesto stanovanja *

Završena škola *

Prosek iz informatike *

Prosek iz matematike *

Postavite preporuku (maksimalna veličina fajla: 1MB, dozvoljeni formati: .docx, .doc, .pdf) *

Nakon popunjene prijave, kandidati koji ispune navedene kriterijume (uslove) biće kontaktirani i pozvani na intervju sa članovima komisije Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan.

OBAVEZE KANDIDATA OSLOBOĐENIH PLAĆANJA ŠKOLARINE:

1

Da učestvuju u promotivnim aktivnostima Univerziteta u obimu od 100 sati, na nivou školske godine.

2

Da budu aktivan član studentske organizacije MetLab, kao i Met Case kluba.

3

Da na poziv Univerziteta učestvuju u okviru različitih takmičenja, kao predstavnici Univerziteta Metropolitana.

4

Da budu studenti tradicionalne nastave.

Pitaj nas

 

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *