MOGUĆNOST BESPLATNOG STUDIRANJA I DOBIJANJA STIPENDIJA
REALIZACIJOM PROGRAMA DUALNOG OBRAZOVANJA
NA UNIVERZITETU METROPOLITAN

Dualno obrazovanje  spaja formalno, akademsko obrazovanje i neformalno sticanje primenljivih stručnih znanja i veština radom studenta na praktičnim problemima u firmama. To je prilika i da studenti radeći za neku firmu, određeni broj sati nedeljno, isplaćuje svoju školarinu, dok istovremeno studiraju.

Već dugi niz godina, Univerzitet Metropolitan omogućava svojim studentima da istovremeno studiraju i rade, u firmama sa kojima Univerzitet Metropolitan ima ugovor o realizaciji dualnog obrazovanja na našem Univerzitetu. Više o konceptu dualnog obrazovanja možete saznati u priloženom dokumentu:
Dualno obrazovanje na Univerzitetu Metropolitan

Univerzitet Metropolitan je do sada ostvario sa više kompanija ovakav vid saradnje. U Nišu, Univerzitet Metropolitan poseduje svoju zgradu sa oko 3.500 m2, u kojoj postoji I IT inovacioni i Kreativni centar, namenjen odeljenjima postojećih kompanija, i IT inkubator namenjen novo otvorenim firmama. Očekuje se da u tim centrima kompanije posluju i da u njima rade naši studenti.

Innovative Software Technologies je prva firma sa kojom je uspostavljena poslovno-tehnička saradnja, u cilju da budućim brucošima u Nišu i Beogradu ponudi mogućnost besplatnog studiranja. Više o programu dualnog obrazovanja koji nudi firma Innovative Software Technologies možete saznati u sledećem dokumentu:
Program besplatnog studiranja i stipendiranja u dualnom sistemu obrazovanja Univerziteta Metropolitan  i firme Innovative Software Technologies
U saradnji  sa Univerzitetom Metropolitan, Innovative Software Technologies  nudi budućim studentima – brucošima, koji upišu OAS Softversko inženjerstvo ili OAS Informacione tehnologije, studiranje koje bi studenti otplaćivali radeći za tu firmu, nekoliko sati u toku nedelje.  Ovde možete da pogledate konkurs za prijavu kandidata za dobijanje ove podrške:
Konkurs za prijavu kandidata za besplatno studiranje i stipendiranje

 

PRIJAVA

Ime i prezime *

E-mail *

Kako ste čuli za Univerzitet Metropolitan *

Adresa *

Mesto stanovanja *

Kontakt telefon *

Prosečan uspeh *

Prosek iz matematike *

Prosek iz informatike *

Škola *

Školska godina *
IV

Institucija *

Izbor studijskog programa *

captcha
Unesite kod sa slike: