U okviru projekta Univerziteta Metropolitan MET Talks u ponedeljak 26. decembra u Kreativnom centru Univerziteta Metropolitan u Nišu održalo se gostujuće predavanje na temu „Nacionalni program upravljanja otpadom i obaveze JLS sa aspekta održivog razvoj.” Predavanje je održala Olivera Milošević,  iz udruženja “ Zeleni ključ „. Moderator predavanja bila je profesorka Fakulteta za menadžment, Ivana Božić Miljković.
 
Ekologija je, naročito danas, jedna od najznačajnijih prirodnih nauka, koja u centar pažnje dolazi zbog toga što je čovek svojim negativnim delovanjem zagadio planetu u kojoj živi. Stepen zagađenost u pojedinim delovima sveta toliko je visok da je ugrožen opstanak velikog broja biljnog i životinjskog sveta, a ako se nastavi takav trend i opstanak čoveka će biti doveden u pitanje, zbog čega je koncept održivog razvoja izuzetno važan. Sve navedeno samo su neke od tema o kojima su studenti mogli da čuju više na ovom predavanju.
 
Olivera Milošević zvanje Magistar tehničkih nauka u oblasti zaštite životne sredine, uža oblast Upravljanje otpadom stekla na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, kao i zvanje dipl. Inž. ZŽŠ. Autor je i koautor na desetine naučno stručnih radova iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, predstavljenih na domaćim i međunarodnim skupovima. Profesionalno iskustvo stekla je na radnim mestima stručnog saradnika i vodećeg stručnog saradnika za zaštitu žs, bezbednost i zdravlje na radu i IMS, u privredi i javnom sektoru.  Predsednica je udruženja „Zeleni ključ“ – Niš od 2003.godine, kada je udruženje i osnovano. Udruženje ima na stotine realizovanih aktivnosti, kampanja, projekata i sl u kojima je učestvovala. Ekološka je aktivistkinja više od 20 godina. Omladinska je radnica u stalnom i neposrednom kontaktu sa decom i mladima kroz različite ekološko edukativne vannastavne aktivnosti.Večiti je zaljubljenik u prirodu, u kojoj nalazi mir i inspiraciju.
 
Hvala Oliveri Milošević na ovom važnom i inspirativnom predavanju, koje će našim studentima sigurno u budućnosti pomoći da otvorenije razmišljaju i o ovako važnoj temi kao što je održivi razvoj.