Prof. dr Dragan Domazet i prof. dr Miroslava Raspopović Milić učestvovali su na prvom organizacionom sastanku za projekat “Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA)”, ref. broj 2021-1-BG01-KA220-HED-000031121.

 

Sastanak je održan na Leon Univerzitetu (University of Leon) i trajao je 2 dana (27-28. juna 2022. godine). Tokom sastanka se diskutovao napredak aktivnost koji se trenutno sprovode (Razvoj inovativnih metoda nastave) u okviru projekta ILEDA, ali su i planirane buduće aktivnosti (Kreiranje nastavnih materijala za studente Fakulteta informacionih tehnologija, kao i Razvoj i implementacija alata za digitalnu analitiku onlajn učenja).

 

Tokom posete, naši domaćini su organizovali posetu Superkompjuting centru, Centru za robotiku i omogućili su nam da isprobamo njihov simulator leta, koji se koristi u nastavi. Više o ovome možete pročitati u okviru vesti: https://www.metropolitan.ac.rs/novosti/ucesce-univerziteta-metropolitana-na-obuci-o-primeni-novorazvijenih-modela-nastave-online-i-hibridnog-ucenja/

 

ILEDA  ERASMUS + projekat radi na pronalaženju, poboljšanju i inoviranju novog načina učenja koje je još više podstaknuto aktuelnom situacijom tj. pandemijom COVID-19, gde se javila dodatna potreba za efikasnijim metodama za online i hibridno učenje.

 

Ukoliko želite više da saznate o projektu ILEDA, više informacija možete naći na sajtu projekta:

https://ileda.eu/