Univerzitet Metropolitan otvorio drugu fazu ABCD Deep Tech projekta

Univerzitet Metropolitan otvorio drugu fazu ABCD Deep Tech projekta

24.04.2024.

Univerzitet Metropolitan, kao jedan od partnera ABCD projekta, aktivno je uključen u pokretanje druge faze ovog inovativnog poduhvata. U saradnji sa visokoškolskim institucijama sa Zapadnog Balkana i Evropskim institutom za inovacije i tehnologiju, Univerzitet Metropolitan je organizovao radionice u Nišu i Beogradu, pružajući studentima iz oblasti Biznisa i marketinga priliku da razvijaju svoje potencijalne startup-ove.

 

U fokusu druge faze projekta je razvoj preduzetničkog i dizajnerskog načina razmišljanja. Studenti su imali dragocenu priliku da sarađuju sa mentorima i primene stečena znanja na konkretne projekte. Posebno su se istakli predavači doc. dr Marija Nikolić Tošović, doc. dr Goran Pavlović, doc. dr Tatjana Mamula Nikolić i doc. dr Vladimir Škorić, koji su svojim znanjem i iskustvom inspirisali studente da koriste deep tech tehnologije u svojim startup-ovima.

 

Startup-ovi koji na najkvalitetniji način primene stečeno znanje i uspešno prezentuju svoje ideje na finalnoj konferenciji u Budimpešti imaju mogućnost osvajanja novčane nagrade do čak 10,000 EUR.

 

Univerzitet Metropolitan nastavlja sa aktivnim učešćem u ABCD projektu, pružajući podršku i mentorstvo studentima, te deljenjem znanja iz oblasti deep tech-a.