U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, u petak, 07. februara 2020. godine, održana je pripremna radionica za tim studenata koji su se prijavili na takmičenje CBS Case Competition Global, čiji je organizator Copenhagen Business School. Radionicu je održala MSc Ecc Milica Mladenović, rukovodilac Kreativnog centra i asistent na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan.

 

Radionica je obuhvatila sledeće teme:

 

  • alokacija radnih aktivnosti po satima u 24-časovnom hackathon takmičenju;
  • metoda rešavanja problema – situacija-komplikacija-rešenje;
  • metoda rešavanja problema – postavljanje hipoteza, prikupljanje podataka, analiza i argumentovanje;
  • metoda rešavanja problema – stablo odlučivanja;
  • metoda rešavanja problema – brainstorming;
  • generisanje ideja – optimista, pesimista i realista;
  • karakteristike dobrog rešenja – zasnovano na činjenicama, realistično, uticajno i adekvatno u trenutnoj situaciji kompanije;
  • delovi prezentacije – izvršni rezime, ključni uvidi u trenutnu situaciju i postojeći problem, detaljni opis rešenja, rizici, strategija implementacije, poslovni efekti i zaključak;
  • struktuirana i efektivna prezentacija – kreiranje logične priče, postavljanje teza, storyboard, induktivno i deduktivno argumentovanje, vizuelni izgled;
  • saveti za produktivni i efikasni timski rad – podela zadataka, praćenje napretka u radu svakog člana tima, pareto princip 20/80, postavljanje SMART ciljeva, uspostavljanje pravila za rešavanje konflikata, efektna i upečatljiva priča.

 

Nakon dobijanja smernica o načinu rada u toku takmičenja, studenti su u interaktivnoj diskusiji razvili strategiju i kreativne ideje za kreiranje svoje prezentacije. Studenti su na radionici pokazali visok nivo entuzijazma, pozitivne energije i timskog duha.

 

Univerzitet Metropolitan u ovom globalnom takmičenju predstavlja tim MET, koji čine studenti Fakulteta za menadžment: Vasilije Stanković i Aleksandar Ćirić sa 4. godine, i Petar Jotov i Dimitrije Mitrović sa 3. godine studijskog programa Biznis i marketing, UM-a iz Niša. Takmičenje CBS Case Competition Global okupilo je 3.600 učesnika iz 80 zemalja podeljenih u 670 timova. Univerzitet Metropolitan pruža podršku i želi puno sreće svojim studentima u ovom prestižnom takmičenju, čije se finale održava u Kopenhagenu 20. februara 2020. godine.