Lančani rad je projekat na kom su radili studenti sa smera Grafički dizajn, Fakulteta digitalnih umetnosti, zajedno sa profesorkom Nedom Todorović, od oktobra meseca 2016. godine, do pre nepunih nedelju dana. Vremenski interval lančanog rada je zapravo jedna cela školska godina i biće prikazan na ovogodišnjoj studentskoj izložbi radova – DizajnUM5 na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu od 16. do 19. juna 2017. godine.

 

U projekat je uključeno 16 studenata, od prve do četvrte godine, čija selekcija je napravljena na osnovu ne samo crtačko-dizajnerskog talenta, već pre svega kreativnosti, ozbiljnosti i posvećenosti kada je reč o zadatim vremenskim okvirima.

 

Tema je bila slobodna i od studenata se očekivalo da kroz taj rad pokažu svoju lični dizajnerski pečat. To je takozvani exquisite corpse, kada se nadovezuju na segmente rada kolege koji im je prethodio, a da pritom ne vide njegov rad u celini niti znaju kako izgledaju ostali radovi. Na kraju sve to spajamo u jedan rad koji je dostigao dužinu od preko 10 metara.

 

 

Tehnika kojom je svaki od studenata realizovao svoju zamisao, bila je obavezno vektorski crtež. Svako od učesnika crtao je u svom stilu, ali je bilo važno da svoj rad završi za 7 dana. Tako dobijeni gotov rad profesorka Neda je preuzimala od studenta, a poslednji segment rada prosledila bi sledećem studentu da ga nastavi.

 

Profesorka Neda Todorović je takođe napomenula, da je ovo za studente bila ne samo slobodna tema već projekat koji nije spadao u njihove predispitne obaveze, a gde su pokazali veliku zainteresovanost i entuzijazam u realizaciji samog rada. Sa velikim zadovoljstvom i nestrpljenjem profesorka Neda je očekivala svaki novi, sledeći rad. Istakla je da posvećenost, maštovitost, kreativnost i crtačko znanje koje su ovom prilikom studenti pokazali vredi svake pohvale. U realizaciji lančanog rada su učestvovale i dve studentkinje, koje su na internet (online) studijama.

 

Sledeći studenti su zaslužni za remek delo – studentski lančani rad:

 

Marijana Gluhović (II godina)

Tamara Jelenić (III godina)

Andrea Šarac (I godina)

Aleksandar Knežević (II godina)

Nina Stojčić (III godina)

Žarko Radojčić (I godina)

Isidora Tomić (IV godina)

Milica Čolić (III godina, internet studentkinja)

Miloš Prokić (II godina)

Nina Ignjatović (I godina)

Ivan Tabaković (IV godina)

Marija Mićić (I godina)

Miljana Stanković (III godina)

Pavle Ćirić (IV godina)

Marija Mijušković (I godina, internet studentkinja)

Marija Kresović (III godina)

 

Ovde možete videti samo deo ilustracija lančanog rada na kome su studenti radili, a za ostatak posetite Godišnju studentsku izložbu radova na UM-u i upotpunite celokupnu sliku lančanog rada – exquisite corpse grafičkih dizajnera.