U okviru Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu održano je gostujuće predavanje IT kompanije Badin Soft iz Niša, na temu „Iskustva i izazovi u praktičnoj primeni agilnih metodologija i Scruma“. Predavanje su održali sertifikovani Scrum Masteri – Milica Arsić, Milica Mitić i Jelena Ivanov iz Badin Soft-a.

 

Predavanje je obuhvatilo sledeće teme:

  • Agilne metode upravljanja znanjem i Scrum – cilj, principi i primena
  • Potpuno prilagođavanje proizvoda zahtevima tržišta – poslovni proces u kratkim ciklusima koji se ponavljaju
  • Scrum uloge i zadaci u timu developera – Product Owner, Scrum Master i developeri
  • Iskustva i izazovi kompanije Badin Soft u primeni Scruma u timu developera
  • Scrum Master sertifikat – proces sertifikovanja i dostupne edukacije za konstantno usavršavanje
  • Radionica – timska igra sa kanapom i balonom

Na početku su objašnjeni cilj, principi i primena agilnih metoda upravljanja znanjem i Scruma. Cilj agilnih metoda je pružanje fokusa, jasnoće i transparentnosti u planiranju i implementaciji projekta. Scrum principi omogućavaju efikasnost, prilagodljivost i brzu inovaciju u vreme stalnih tehnoloških promena. Scrum je u početku uglavnom korišćen u razvoju softvera u mnogim kompanijama širom sveta, kao što su Google, Microsoft i Apple, a danas se koristi i u mnogim drugim delatnostima poput bankarstva, osiguranja, zdravstva i školstva. Usled brzih promena, poslovni proces se organizuje u kratkim ciklusima, nakon čega se proizvod izbacuje na tržište, brzo se testira i na osnovu povratnih informacija se dorađuje, a zatim se proces ponavlja. Na taj način se u cikličnim procesima dolazi do konačnog proizvoda koji u potpunosti odgovara zahtevima tržišta, uz eliminisanje skupih grešaka.

 

Scrum tim čine Product Owner, Scrum Master i članovi tima developera. Product Owner je odgovoran za viziju proizvoda i maksimiziranje njegove vrednosti. Scrum Master je odgovoran za obavljanje svih procesa u skladu sa Scrum pravilima, principima i vrednostima, uz uklanjanje svih strukturnih i komunikacionih prepreka u radu tima developera koji vodi. Tim developera je mešovit, sačinjen od eksperata različitih profila koji komuniciraju o tome kako raditi, koliko posla se može obaviti za određeno vreme, kako testirati to što je napravljeno i kako javno izneti i rešiti uočene probleme. Tim developera takođe pravi kratkoročne planove i svakodnevno komunicira sa klijentima sa ciljem da što pre plasira na tržište kvalitetan proizvod.

 

Nakon objašnjenih Scrum uloga i zadataka u timu developera, studenti su stekli uvid u praktična iskustva i izazove sa kojima se kompanija Badin Soft susreće u primeni agilnih metodologija i Scruma, sa ciljem efikasnog upravljanja, komunikacije i funkcionisanja tima u složenim i neizvesnim uslovima poslovanja. Studentima je zatim predstavljen proces sertifikovanja Scrum Mastera i dostupne edukacije za konstantno usavršavanje u ovoj oblasti. Na kraju, studenti su u okviru radionice učestvovali u veoma zanimljivoj timskoj igri sa kanapom i balonom. Studenti su u timskoj igri shvatili značaj timskog rada i saradnje svih članova radi uspeha celog tima.

 

Badin Soft je relativno mlada, ali brzo rastuća IT kompanija, osnovana 2013. godine u Nišu. Kompanija Badin Soft posmatra svet kao skup prilika i zapošljava ljude sa vizijom sveta u kome se tehnologija koristi i razvija da bi pomagala ljudima širom planete i unapređivala svakodnevni život znanjem i radom. Sa razvojem poslovanja, nakon niza uspešnih projekata i saradnji, pojavila se potreba i želja za primenom novih agilnih metodologija u poslovanju. Kompanija Badin Soft posluje na globalnom tržištu u oblasti programa lojalnosti, online marketing kampanja, segmentacije tržišta i preferencija klijenata, u bankarskoj i fintech industriji, kao i u oblasti telekomunikacija. Klijenti kompanije Badin Soft uključuju mnogobrojne domaće i inostrane kompanije kojima su lojalnost potrošača i kvalitetna saradnja na prvom mestu, kao što su Telekom Srbija, Direktna banka, Asseco, švajcarska fintech i bankarska kompanija Crealogix, Tranxactor New Zealand, Subway, Westfield, Customer Radar i mnoge druge.

 

Studenti su na predavanju saznali nešto više o primeni agilnih metoda i komunikaciji tima u kompaniji koja podržava ove vrednosti, kao i shvatili značaj timskog rada i saradnje svih članova tima kroz timsku igru. Metropolitan univerzitet podržava savremene inovacije i metode rada koje primenjuju različite kompanije širom sveta.