Mladi peruanski umetnik Aleks Gevara održaće radionicu na temu moždanih talasa i neuronauke, na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, u petak 28. aprila 2017. godine od 12h u učionici RU1.

 

Aleks Gevara prvi put izlaže svoje radove u Srbiji, u okviru festivala Art + ScienceCan you feel my Heartbeat? koji organizuje Centar za promociju nauke. Krucijalno mesto u njegovim radovima i pristupu zauzimaju programiranje i napredna tehnologija u domenu neuronauke i moždanih talasa, dok teme kojima se bavi uključuju astronomiju i istrorijske dileme svoje postojbine. Istraživački projekat koji će Aleks Gevara prikazati, nosi naziv Ñoqayku Unit Brainwaves i obuhvata niz animiranih slika o oružanom sukobu koji se dogodio u Peruu u periodu od 1980. do 2000. godine. Putem slika i zvukova, nastojao je da kreira identifikaciju sa žrtvama sukoba, implicirajući da oni nisu neko drugi, već da smo u pitanju mi. Jedinica (Unit) je audiovizuelni živi nastup koji predstavlja kompilaciju ranijih audiovizuelnih komada.

 

Aleks Gevara je mladi digitalni umetnik rođen u Limi u Peruu, a trenutno živi i radi u Berlinu. Njegov rad obuhvata širok niz oblasti kojima se bavi, uključujući digitalnu umetnost, interaktivni dizajn, obradu podataka i vizualizacije muzike u realnom vremenu, kao i generativni dizajn, interaktivne instalacije, kombinovanje umetnosti i tehnologije radi kreiranja proširenih iskustava i predela.