Na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 8. i 9. jula 2021. godine održana je Finalna konferencija povodom završetka projekta Erasmus+ DualEduImplementation of Dual Education in Higher Education of Serbia.

 

Ispred Univerziteta Metropolitan, na konferenciji su prisustvovali prof. dr Dragan Domazet, predsednik Univerziteta Metropolitan i Bojana Domazet, koordinator za međunarodnu saradnju i projekte. Profesor Domazet prisutnim partnerima predstavio je rezultate sprovođenja pilot testiranja dualnog studijskog modela na Fakultetu informacionih tehnologija, kao i dalje planove našeg Univerziteta na razvoju ostalih dualnih modela.

 

Projekat DualEdu imao je za cilj razvoj i implementiranje dualnih studijskih modela na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Dualni studijski model je model realizacije nastave na studijskim programima u visokom obrazovanju u kome se kroz aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i rad kod poslodavaca (“učenje kroz rad’’), stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi u skladu sa studijskim programom i standardom kvalifikacije.

 

Konferencija je održana u hibridnom formatu – u prostorijama Mašinskog fakulteta i putem Zoom platforme.