Tokom doktorskih studija, asistentkinja Karolina Perčić je u saradnji sa profesorima Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, Nenadom Perićem i Đurom Kutlačom napisala rad „Acceptance of Innovation in the Form of Internet Media by Consumers in the Republic of Serbia“ koji je predstavljen i izabran za najbolji rad na devetoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Sustainable Growth in Small Open Economies“.

 

Konferenciju su organizovali Institut ekonomskih nauka u Beogradu i Ekonomski fakultet u Nišu. U konkurenciji 77 radova iz zemlje i inostranstva, gde je kao najbolji izabran rad naših profesora, koji je predložen za objavljivanje u naučnom časopisu međunarodnog značaja – Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, čiji je izdavač Fakultet organizacionih nauka u Beogradu.

 

Glavne teze rada su prezentovane na konferenciji i objavljene su u knjizi apstrakata, a rad je prihvaćen i biće publikovan u jednom od narednih brojeva časopisa Management. Čestitamo našim profesorima na ovom uspehu.