U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, u četvrtak 25. aprila 2019. godine, održana je kreativna radionica „Kreativnim razmišljanjem do mnoštva ideja i potencijalne inovacije“ („With Creative Thinking to a Lot of Ideas and Potential Innovation“). Radionicu je održao dr Marjan Leber, profesor sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru.
 
Na radionici je bilo reči o kreativnosti i kreativnim metodama za razvoj ideja i njihovo pretvaranje u inovativna rešenja. Detaljno su razmotrene kreativne metode za prikupljanje ideja i inoviranje, koje su zatim primenjene u grupnim radionicama studenata. Radionica je obuhvatila sledeće teme:

  • Uvod u kreativnost i kreativne metode
  • Model 6 faza za prikupljanje ideja u malim i srednjim preduzećima
  • The Ultimate Challenge Game – grupna radionica o pronalaženju izazova i davanju rešenja pomoću neurokartica kao rekvizita
  • Metoda 6-3-5 – grupna radionica o potrazi za idejama i oceni ideja
  • Morfološka analiza – vežba o izboru najbolje ideje dobijene metodom 6-3-5
  • Combinex – vežba o izboru optimalnog rešenja dobijenog metodom 6-3-5
  • Prezentacija – Od ideje do potencijalne inovacije
  • Zaključna razmišljanja

Dr Marjan Leber je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru (Slovenija). Njegovi istraživački interesi uključuju upravljanje organizacijom i proizvodnjom, a posebno kontinuirano usavršavanje, upravljanje inovacijama, upravljanje znanjem i upravljanje kvalitetom. Marjan Leber je član Instituta za implementaciju funkcija kvaliteta u Kelnu (Nemačka) i TRIZ centra kompetencija u Grazu (Austrija). Ima 38 godina iskustva i radio je kao menadžer proizvodnje i menadžer odeljenja za razvoj u nekoliko kompanija. Od 2002. godine dr Marjan Leber je direktor kompanije Innovation Service Network u Sloveniji, a od 2012. godine i direktor Instituta za kreativnost. Realizovanjem brojnih projekata i stručnih istraživanja demonstrira svoje kompetencije u oblasti upravljanja inovacijama, lean filozofije, kreativnih tehnika i razvoja novih proizvoda, održavajući pritom odnose sa malim i srednjim preduzećima u Sloveniji.

 

Gostujuća kreativna radionica uspešno je realizovana, uz puno pozitivne energije i na obostrano zadovoljstvo. Povezivanjem sa međunarodnim obrazovnim institucijama, Metropolitan univerzitet omogućava primenu savremenih inovativnih metoda radi podsticanja kreativnosti svojih studenata u razvoju njihovih ideja.

 
Radionica je sprovedena u okviru međunarodnog projekta IF4TM („Institutional Framework for Development of the Third Mission of Universities in Serbia“), u saradnji sa još 5 univerziteta u Srbiji, a uz podršku Erasmus+ programa.
 


 

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“