Na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan u Beogradu, u okviru predavanja kod profesorke dr Tatjane Mamule, održano je gostujeće predavanje Mirjane Nećak, preduzetnice i člana Laboratorije za digitalnu sociometriju pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, na temu – Digitalni aktivizam.

 

Digitalni aktivizam je, najprostije rečeno, aktivistički angažman pojedinaca koji se odvija u digitalnom okruženju. Ovaj oblik aktivizma može biti vezan za sve, od velikih i ozbiljnih pitanja koja utiču na politiku jedne zemlje, preko reakcija publike na neko dešavanje iz sveta zabavne industrije pa do reakcija korisnika, potrošača, vezanih za neki brend ili proizvod/uslugu.

 

Gostujuće predavanje na temu – Digitalni aktivizam, bilo je bazirano na Master tezi Mirjane Nećak i imalo je za cilj da upozna studente sa osnovama digitalnog aktivizma, njegovim oblicima, ali i da predoči bitnost i povezanost digitalnog aktivizma i brenda – kao jednog od alata kojim se menadžeri služe, kao i povratne informacije o percepciji kompanije ili brenda. Studenti su tokom predavanja bili upoznati kako digitalni aktivizam izgleda u praksi na primeru studije slučaja.  

 

Najveći utisak sa održanog predavanja ostavlja interesovanje studenata FAM-a za ovu temu, njihova aktivna uključenost tokom samog predavanja kao i mogućnost da prepoznaju oblike digitalnog aktivizma na primerima koje su davali iz sopstvenog okruženja.