U okviru projekta Univerziteta Metropolitan – „MET Talks“ održaće se dizajn webinar preko Zoom platforme na temu „Video igre u proširenoj stvarnosti, koji će održati dr Petar Pejić, docent na Fakultetu digitalnih umetnosti na Univerzitetu Metropolitan.

 

U proširenoj realnosti računar je transparentan i korisnik percipira svet putem računara. To znači da računar može mešati utiske o realnom okruženju sa kompjuterski generisanim informacijama. Na ovaj način se postojeća stvarnost dopunjuje i proširuje novim informacijama.

 

Cilj MET webinara je da učesnicima predstavi istorijski razvoj koncepta i tehnologije proširene realnosti koji je doveo do stvaranja savremenih AR (Augmented Reality) uređaja i njihovu primenu u oblasti računarskih igara. Biće dat prikaz savremenih igara baziranih na tehnologiji proširene realnosti i uređaja na kojima funkcionišu. Na osnovu prikazanih primera biće izdvojene karakteristike i preporuke za kreiranje vaše AR igre.

 

Doc. dr Petar Pejić bavi se sledećim oblastima istraživanja: proširena stvarnost, virtuelna stvarnost, 3D modelovanje, vizuelizacija. Učestvovao je na preko 20 međunarodnih naučnih skupova. Autor je preko 60 naučnih radova, od toga, šest radova publikovani su u časopisima na SCI listi. Idejni je tvorac i učesnik na 3 domaća projekta, i kao istraživač učestvovao je na 2 međunarodna projekta. Osnivač je firme Future Reality Systems.

 

Ukoliko ste zainteresovani pozivamo vas da budete učesnik MET dizajn webinara i upoznate se sa konceptom „proširene realnosti“ u oblasti računarskih igara.

 


Ne propustite MET webinar o video igrama u proširenoj stvarnosti u četvrtak od 18h!

 
LINK ZA PRISTUP WEBINARU:
 
 https://us04web.zoom.us/j/76252627642?pwd=akJ1L2R2Mi9ZMUFUbFk2Mk5CL2xvZz09

 
Meeting ID: 762 5262 7642
 
Password: 5si2um
 
* Zoom je uveo obaveznu lozinku pored postojećeg meeting linka/ID-a.