MET TALKS / Digitalizacija i izazovi u projektima E-reciklaže

MET TALKS / Digitalizacija i izazovi u projektima E-reciklaže

26.05.2023.

U okviru projekta Univerziteta Metropolitan MET Talks u ponedeljak 29.05.2023 u 14:15 u Kreativnom centru Univerziteta Metropolitan u Nišu održaće se gostujuće predavanje na temu:

 

“Digitalizacija i izazovi u projektima E-reciklaže”

 

  • ostvarivanje ciljeva kroz efektivno upravljanje
  • od otpada do resursa (vrednosti) – sinergijom menadžemnta, marketinga i projekta e-reciklaže

 

Predavanje će održati Jelena Anđelković , menadžer za  sakupljanje opasnog otpada kompaniji E -reciklaža u Nišu.

 

Moderator predavanja biće profesor Fakulteta za menadžment Srđan Milićević, u okviru predmeta Upravljanje projektima i Strateški menadžment.

 

Ukoliko želite da se upoznate sa radom savremene kompanije koja realizuje projekte prikupljanja i reciklaže opasnog otpada (elektronskog otpada) i omogućava očuvanje životne sredine, kao i značajnim marketinškim aktivnostima  koje ova kompanija  realizuje prdružite  nam se na ovom predavanju.

 

Razgovaraćemo o:

– razvojnom putu kompanije

– značaju E-reciklaže u očuvanju životne sraedine

– relizaciji projekta od prikupljanja otpada do njegovog recikliranja

– ulozi kvaliteta i standarda

– izazovima u uravljanju projektima od otpada do resursa (vrednost)

– ostvarivanju ciljeva kroz efektivno upravljanje

 

Jelena Anđelković je menadžer za  sakupljanje opasnog otpada kompaniji E -reciklaža u Nišu. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerzitet u Nišu. Bogato rado iskustvo sticala je na odgovornim radnim mestima u kompanijama Philip Morris Operation Nis i E-recklaža Niš. U toku svog rada se konstantno usavršavala kroz rada u oblasti e-reciklaže, završila edukativne kurseve Pregovaranje za pobednika, Komunikacine veštine, Eemocionalne inteligencije. Aktivista je za prava građana i ekologiju.

 

E-RECIKLAŽA 2010 D.O.O. Niš, jedan je od prvih privatnih subjekata u Srbiji koji je otpočeo promociju i primenu koncepta cirkularne ekonomije. Preteča E-Reciklaže je kompanija Jugo-Impex doo koja se bavi preradom obojenog metala. Prilikom osnivanja E-Reciklaža je brojila 10 radnika, od kojih neki i danas rade. Vremenom se privredni ambijent menjao, ulagano je u infrastrukturu. Godina 2012. predstavlja godinu velikog poslovnog zamajca i značajnih investicija Te godine je investirano u nabavku nove opreme i rekonstrukciju zgrade na lokaciji u Nišu. Odlukom Ministra za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, E-Reciklaža dobija integralnu dozvole koja važi na celoj teritoriji Republike Srbije, za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman elektronskog i električnog otpada. Iste godine, dobijena je podrška od SIEPA, pa E-Reciklaža zapošljava 100 radnika na neodređeno vreme, a danas broji više od 200. E-reciklaža trenutno raspolaže sa 11.000 m2 poslovno-proizvodnog prostora i 5.000 m2 magacinskog prostora. E-Reciklaza ima međunarodno iskustvo u upravljanju otpadom širom sveta, iveć 10 godina, izvozi reciklate e-otpada u Nemačku, Austriju, Holandiju, Poljsku, Bugarsku…

 

Ne propustite MET Talks u ponedeljak u Kreativnom centru Univerziteta Metropolitan u Nišu, ili putem Zoom-a!

 

 

PRIJAVITE SE

Ime i prezime*

E-mail adresa*

Zanimanje