Otvaranje doktorske izložbe vizuelne/multimedijalne umetnice i profesorke Fakulteta digitalnih umetnosti Madlene Dašić „Cigarettes, Cognac & Pavarotti“ planirano je da se održi 20. oktobra 2021. u Galeriji Zvono u Beogradu u 18:30h, a izložba će trajaće narednih 10 dana.

 

Ovo izložba predstavlja narativno i vizuelno iskustvo. Tokom rada na ovoj izložbi Madlena Dašić posvetila se analiziranju transformacije doživljaja čitanja u vizuelizaciju pročitanog, jer je posebno očaralo kako svaki pojedinac to iskustvo doživljava na sebi svojstven način.

 

Ovaj “nepokretni performans”, kako ga je autorka nazvala, predstavlja vizuelnu prozu u formi prostornih instalacija. Transformacija književnog dela autorke u okviru prostora galerije ima dve namene. Prva je izlaganje radova u kome se publika poziva na učešće i interakciju izvan korica fizičke knjige. Druga namena je formiranje novog iskustva, koje za razliku od odnosa prema rečima u štampanoj formi, proizilazi iz njihovog prikazivanja u prostoru, doprinoseći uvidu u subjektivni proces nastanka samih poema.

 

Postavka izložbe bavi se vizuelnom kulturom umetničinih reči. Vođena je idejom da je vizualno iskustvo podjednako važno kao i čitalačko.  Publika ima ulogu čitaoca i gledaoca, a kada sinhronizujemo ta oba iskustva i doživljaja, tada se formira novi niz impulsa i osećaja, a takođe dolazi i do poistovećivanja.

 

Vidimo se u galeriji Zvono!