U okviru predmeta MK375 Poslovno pravo, koje drži profesor Siniša Domazet na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, održano je gostujuće predavanje Branislava Dobrosavljevića iz Agencije za privredne registre, na temu: Značaj reforme registracije privrednih subjekata u Republici Srbiji i primena informacionih tehnologija.
 
Na ovom veoma interesantnom predavanju bilo je reči o novim tendencijama u postupku registracije privrednih subjekata, praktičnim problemima sa kojima se susreću privrednici, kao i najnovijim dostignućima na ovom polju. Prisutni studenti i kolege su pokazali veliko interesovanje za temu gostujućeg predavača, postavivši niz interesantnih pitanja i ukazavši na aktuelne probleme u primeni pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije.
 
Neka od postavljenih pitanja su se odnosila na oblike i sredstva zaštite ličnih podataka u APR-u, na koji način se može proširiti delatnost poslovanja, pošto se prilikom registracije može navesti samo jedna šifra delatnosti, kao i na koji način se APR bori sa zloupotrebom olakšice u vidu neplaćanja poreskih obaveza godinu dana, i slično.
 
Branislav Dobrosavljević je pre APR-a bio rukovodilac konsultantskih, komercijalnih i razvojnih odeljenja u predstavništvima Microsoft-a (2002-2004), Alcatel-a (1996-2002) i Unisys-a (1986-1992). U to vreme učestvovao je u nizu značajnih lokalnih i međunarodnih projekata. Bio je član više inter-disciplinarnih timova i radnih grupa u javnom sektoru. U APR je došao odmah po osnivanju 2004. godine, posle više od 20 godina profesionalnog iskustva u sektorima IT, telekomunikacija i finansija. Bio je vođa tima APR-a u projektu koji je administrirala Svetska banka od avgusta 2004. do marta 2006. godine, kao odabrani lokalni ekspert za IT i razvoj poslovnih procesa.
 
Branislav drži interne obuke, nastupa na mnogim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, uključujući one koje su organizovali Svetska banka, IDC i drugi, a držao je i predavanja na nekoliko visokih škola. Jedan je od osnivača ogranka PMI u Srbiji, član je IEEE i više domaćih udruženja: e-Razvoj, Mreža za podlovnu podršku (BSN), Srpski krivak, Živimo zdravije, itd. Ovim gostujućim predavanjem su bili zadovoljni i student, ali i sam predavač, čime je najavljena saradnja i u budućnosti.