KONFERENCIJA FAKULTETA ZA MENADŽMENT

 

Univerzitet Metropolitan pokreće među akademskom i privrednom javnosti novu i veoma značajnu temu – neuromarketing. Kompanijama uglavnom nije teško da prate šta potrošači kupuju, ali zato teže razumeju zašto baš to kupuju. Emocije i racio utiču na odluku o kupovini, te su naučnici počeli povezivati neuronauku, istraživanja neurosistema i mozga sa prodajom i marketingom. Ova nova i dinamična interdisciplinarna oblast se zove neuromarketing. U njoj se tumače psihološka i neurofiziološka saznanja koja su važna za marketing. Potrošači uglavnom s lakoćom umeju da izraze svoje preference, šta žele, šta im se dopada, čak i koliko će platiti za neki proizvod. Ali ne umeju tako lako da izraze odakle te preference dolaze, kako i kada na njih utiču faktori kao što je raspored u izlogu, boje, zvukovi ili brendovi. Neuromarketing pomaže da se razumeju skriveni elementi procesa odlučivanja. Istraživači koriste funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI), elektroencefalografiju (EEG) i senzore za merenje promene u fiziološkom stanju čoveka kako bi saznali reakciju potrošača, njihove kognitivne i afektivne odgovore na određene marketinške aktivnosti i način donošenja odluke pri kupovini. Kompanije koje imaju potrebu za predviđanjem budućeg ponašanja potrošača već ulažu velike resurse u najsavremenije laboratorije, istraživačko osoblje ili partnerstva sa velikim brojem Univerziteta. Među njima su Google, CBS, Frito-Lay, a stotine drugih kompanija aktivno koristi usluge rastućeg broja neuromarketing konsultanstkih i istraživačkih kuća.

 

Zašto ljudi reaguju na marketinške tehnike kao što su rasprodaja ili specifičan način obeležavanja cena. Zašto reaguju na neke poruke i reklame, a na neke druge ne? Zašto su zbog toga neke kompanije više, a neke manje uspešne? Neuromarketing pruža odgovore, to je disciplina koja objašnjava podsvesne uzroke odluka potrošača da kupe neki proizvod.

 

Stručna konferencija NEUROMARKETING 2017. nudi nove odgovore na stara pitanja.

 

Konferencija Fakulteta za menadžment, Univerziteta Metropolitan ima za cilj da ukaže na značaj neuromarketinga u istraživačkom i praktičnom smislu. Neuromarketing konferencija otvara diskusiju među stručnjacima i korisnicima aktuelnih istraživanja, i ima za cilj da pomogne u boljem razumevanju ove discipline, njenim praktičnim aplikacijama i ukaže na nove potrebe kompanija. S obzirom na to da neuromarketing pomaže da se pronikne u skrivene motive, podsvesne reakcije i psihologiju potrošača koje pokreću odluke o kupovini, i u Srbiji je interesovanje za ovom oblasti u porastu. Konferencija će doprineti razumevanju na koji se način neuromarketing može kombinovati sa ostalim disciplinama kao što su ekonomija, psihologija, dizajn, IT i veštačka inteligencija, radi maksimiziranja uspeha, tj. postizanja sinergijskih efekata, posebno u prodaji i marketingu kompanija. U Nišu ćemo biti u prilici da povežemo predstavnike privrede i istraživače, čime se pruža prilika da privrednici iz prve ruke steknu saznanja do kojih se do sada došlo u istraživanjima. Kompanije tako stiču uvid kako da što bolje implementiraju koncept neuromarketinga u svom poslovanju i iz toga izvuku praktične koristi.

 

Govornici

Među govornicima su profesori i asistenti Univerziteta Metropolitan, kao i gosti sa relevantnih i srodnih obrazovnih i istraživačkih institucija, koje se bave oblastima psihologije, neurologije, marketinga i ekonomije.

 

Vreme i mesto održavanja:

Konferencija NEUROMARKETING 2017. se održava 31.03.2017. godine. u svečanoj sali Univerziteta Metropolitan u Nišu.

Konferencija će početi u 10h i trajaće do 17h, sa planiranim ručkom i networking pauzom. Pozvani ste!

 

Za koga je ova konferencija:

Stručna konferencija NEUROMARKETING 2017. je namenjena svima koji žele da bolje razumeju i u svom poslovanju što bolje primene rezultate neuromarketinga. U pitanju su marketinški stručnjaci u kompanijama, vlasnici kompanija, marketinške agencije, istraživači, profesori i student iz ove i drugih srodnih oblasti, mediji i šira javnost.

 

Članovi programskog odbora

 • Prof. dr Ana Bovan
 • Prof. dr Katarina Kaplarski
 • Prof. dr Nenad Perić
 • Prof. dr Tatjana Mamula
 • Prof. dr Milica Slijepčević
 • Prof. dr Vladan Madić
 • Prof. dr Anđela Mikić
 • MSc Stefan Alimpić
 • MSc Milica Mladenović
Članovi organizacionog odbora

 • MSc Stefan Alimpić
 • MSc Milica Mladenović
 • MSc Tanja Ćirić
 • MSc Ivana Jevremović
 • Ivan Jovanović

Spisak govornika i tema

Teme

Među govornicima su:

Partneri konferencije:

Za više informacija o konferenciji kontaktirajte nas putem mejla ivana.jevremovic@metropolitan.ac.rs ili
telefonom (BG) +381 11 20 30 885, (Niš) +381 18 551 000.

 

[php snippet=6]