Master studije - Univerzitet Metropolitan

10 meseci do master diplome
60 ESPB
Online nastava (najsavremeniji eLearning sistem učenja u regionu), konsultacije po izboru online ili sa profesorima*
Programi usklađeni sa međunarodnim standardima (IEEE i ACM)

Diploma priznata u celom svetu

* Sa izuzetkom master programa Dizajn novih medija koji se zbog svoje specifičnosti odvija kroz tradicionalnu nastavu.

Da li ste spremni za korak dalje u svom obrazovanju i profesionalnoj karijeri?

Prve studije u Srbiji za zaposlene – online Master studije Univerziteta Metropolitan

Novi Zakon o visokom obrazovanju odredio je poseban režim studiranja za studente koji su zaposleni – 30 ESPB godišnje. Prvi u Srbiji to i nudimo – online Master studije Univerziteta Metropolitan iz 5 oblasti.

 

Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci, predstavljaju korak dalje u vašem profesionalnom razvoju. Prednost naših master programa je u efikasnoj kombinaciji online studija sa kojim možete da studirate bilo kad, bilo gde i tempom koji vama odgovara. Svaki student ima podršku svog mentora kroz direktan rad, kao i najsavremeniji eLearning sistem u celom regionu.

 

Stečeno znanje koje budete dobili na Univerzitetu Metropolitan možete primenjivati kroz buduću profesionalnu karijeru.

Master akademske studije organizuju se iz oblasti:

 

Master studije - Univerzitet Metropolitan - Softversko inženjerstvo
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Informacioni sistemi
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Bezbednost informacija
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Marketing menadžment
Master studije - Univerzitet Metropolitan - Dizajn novih medija

Opšti uslovi upisa na Master studije Univerziteta Metropolitan

 1. Na studijske programe Master akademskih studija, mogu se upisati student koji su prethodno završili četvorogodišnje i ostvarili uslov od 240 ESPB.
 2. Studenti koji su završili tri godine osnovnih akademskih studija i stekli 180 ESPB bodova, imaju mogućnost da upišu četvrtu godinu akademskih studija Univerziteta Metropoltian i nakon završetka iste steknu zvanje diplomirani, na taj način ostvarivši uslov za upis na Master studije.
 3. Studentima, koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije (240 ESPB/ECTS), a žele da upišu Master akademske studije određuju se uslovi za upis.
 • Iz srodne oblasti, određuju se predmeti programa za nastavu u trajanju od godinu dana
 • Iz nesrodne oblasti, komisija određuje uslove upisa, predlaže nastavni plan i program, utvrđujući broj diferencijalnih ispita koje kandidat mora da položi kako bi se priključio željenom master programu.

 
 


Prijava

 1. Prijava na konkurs za upis na Master akademske studije vrši se putem elektronske prijave na sajtu.
 2. Nakon podnošenja prijave za upis elektronskim putem, kandidat dobija instrukcije o proceduri, koja podrazumeva dostavljanje skenirane diplome i uverenja o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove.
 3. Nakon navedene dokumentacije zahtev za upis na Master studije se prosleđuje komisiji fakulteta za koji je kandidat zainteresovan.
 4. Kandidat od komisije dobija detaljne instrukcije za upis kao i uslove za nastavak školovanja na Univerzitetu Metropolitan.

Potrebna dokumentacija za upis na master studije:

 • Overena fotokopija diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Overena fotokopija uverenja o položenim ispitima (ili dodatak diplomi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (upisano državljanstvo)
 • Dve identične fotografije dimenzija 3.5 x 4.5 cm
 • Dokaz o uplati 1.000 dinara (administrativna taksa)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine
 • ŠV 20 obrazac nije potrebno kupovati (popunjava se na fakultetu)

Upis stranih državljana

 1. Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljani, kao i pod istim uslovima finansiranja školarine.
 2. Kandidat, strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Pitajte nas

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *


Napravite iskorak u karijeri – istaknite se znanjem i veštinama u oštroj konkurenciji!

PRIJAVITE SE